kind loopt aan de hand van ouder

Navorming Moeilijk ouderschap

Navorming Permanente vorming moeilijk ouderschap, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming.

Ouderschap op zich is nooit gemakkelijk. Tegenwoordig zijn er steeds meer diverse gezinssamenstellingen. Wat meer en andersoortige conflicten met zich meebrengt. Hoe gaan we daar als hulpverlener mee om?

 

Waar kan ik dit volgen?
Navorming Bemiddelen bij complexe situaties met ouders
Koppeltherapie

Als hulpverlener en iedereen die beroepshalve werkzaam is met een scheidingsproblematiek worden we steeds vaker geconfronteerd met complexe gezinssituaties, waarin goed ouderschap niet steeds evident is. Gedurende deze vierdelige vorming zoeken we naar een adequate manier waarop hulpverleners en andere professionals betrokken bij een scheidingsproblematiek hiermee kunnen omgaan.

Tijdens deze opleiding hebben we aandacht voor de diverse dynamieken die aanwezig zijn in complexe gezinssituaties en aanleiding (kunnen) geven tot moeilijkheden. Tijdens de vormingsnamiddagen doorgronden we samen de oorzaken van deze moeilijkheden.

Eenmaal we inzicht hebben in deze oorzaken, kunnen we immers gemakkelijker zien welke interventies er passend en doeltreffend kunnen zijn. We vertrekken hierbij van de idee dat moeilijkheden binnen het ouderschap leiden tot verliezen (verlies contact, verlies vertrouwen, verlies stabiliteit, verlies toekomstperspectief.) En deze verliezen brengen rouw. Hoe kunnen hulpverleners en andere professionals hieraan verhelpen?

Schrijf je in voor deze 4 daagse opleiding die doorgaat in oktober 2024. Meer info volgt. Bij interesse, kan je gerust reeds je gegevens achterlaten en word je verwittigd zodra je kan inschrijven. 

Kostprijs: 380 EUR voor de ganse reeks (100 EUR per sessie) incl. koffiepauzes

De erkenning voor deze opleiding werd bij de FBC aangevraagd voor 12 punten (3 punten per vormingsnamiddag).

Navorming moeilijk ouderschap volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer in deze opleiding?

Thema 1: Introductie op het hoe en waarom van de SCHIP-aanpak 

Deze SCHIP-aanpak kadert binnen het rouw-conflict model, dewelke werd ontwikkeld om vanuit het verband tussen verlies en conflict de oorzaken van conflicten beter te begrijpen.

Koppels worden geholpen samen op zoek te gaan naar onverwerkte zaken uit het relatie. Er wordt een veilige context gecreëerd  waarbinnen de verliezen die verborgen zitten achter de conflicten zichtbaar gemaakt kunnen worden gemaakt. De ex-partners worden geholpen elkaars wederzijds aangedane kwetsuren te erkennen en zo tot een herstel van vertrouwen te komen. Door de (oude) partnerrelatie op deze manier af te sluiten kan de stap worden gezet naar een partnerschap in ouderschap, zonder dat conflicten gebaseerd op oude pijnen opnieuw oplaaien.

In deze eerste sessie wordt er uitgelegd hoe deze aanpak werkt. En krijgt u inzicht in de toepasbaarheid ervan. Het stappenplan wordt overlopen en we staan stil bij de specifieke valkuilen.

 

Thema 2: Ouderonthechting/Ouderverstoting 

Wat is nu ouderonthechting en wanneer is er sprake van? Is er een verschil met oudervervreemding? En dekt dit begrip wel de lading van wat we er in de hulpverlening juist mee bedoelen?

Tijdens dit tweede vormingsmoment gaan we dieper in op wat het “verwateren of verdwijnen” van de band tussen kind en ouder betekent door de bewuste of onbewuste manipulatie van de andere ouder en belichten we de toch wel verschillende en soms complexe oorzaken ervan.

Uiteraard bekijken we eveneens de mogelijke interventies en wat hun slaagkansen op beterschap zijn. Met wie gaan we hierbij aan de slag? De verstotende ouder, de verlaten ouder, de kinderen?

We hebben ook aandacht voor het gebrek aan armslag. Welke factoren in ons systeem ontbreken om tot een betere aanpak te komen ? Vaak is “het kalf al verdronken” voor er efficiënte hulp wordt ingezet.

 

Thema 3: Geweldloos omgaan met je ex 

Om te bemiddelen moeten beide ouders hun medewerking en inzet geven. Dit is echter niet steeds het geval. Er zijn veel hulpvragen van hopeloze ouders, waarbij de andere ouder niet wil meewerken, of zelfs tegenwerkt. Hoe kan je als hulpverlener of andere professional ondersteuning bieden aan een ouder die in conflict leeft met zijn/haar ex-mede-ouder?

Als hulpverlener kunnen we een ouder ondersteunen om te zoeken naar een andere manier van omgaan met zijn/haar ex. Zo zal een geweldloze inzet van de ene ouder, het gedrag van de onwillige ouder beïnvloeden.

In deze sessie lichten we toe wat dit kan inhouden. We doen dit aan de hand van een concrete workshop die aan deze ouders kan worden gegeven. De bedoeling is  hen sterker te maken EN hen tools aan te reiken om de spanning op het ouderschap te laten afnemen.

 

Thema 4: Dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Ouderschap tussen niet-samenwonende ouders verloopt niet zelden vanuit nieuw samengestelde gezinnen. De dynamieken in deze nieuwe gezinnen beïnvloeden vaak op negatieve wijze het oorspronkelijke ouderschap. Vaak wordt hier te weinig bij stilgestaan.

We gaan tijdens deze laatste sessie op onderzoek naar “storende factoren” afkomstig uit de nieuw samengestelde gezinnen. Hoe kunnen we daarmee omgaan als hulverlener? We brengen de nieuwe partners en/of hun kinderen in beeld. Eenmaal we zien welke invloed ze hebben op het conflict, motiveren  we hen om op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze  mee te werken aan de bemiddeling of de gesprekken met de conflicterende ouders. Eventueel kan aangestuurd worden om in hun nieuw samengesteld gezin zelf aan de slag te gaan. Vaak is dit noodzakelijk of meer nog de enige mogelijkheid om de spanningen binnen het moeilijke ouderschap weg te werken.

 

Docenten:

Veerle Lisabeth

 • Erkend bemiddelaar in familiale en burgerlijke zaken,
 • MIKK gelicentieerd in internationale familiezaken,
 • master in de rechten,
 • conflict- coach & trainer,
 • SCHIP-Expert-behandelaar,
 • getraind in ouderonthechting

 

Anne Pyck

 • Erkend bemiddelaar
 • SCHIP behandelaar
 • getraind in ouderonthechting
 • Erkend  psychoanalytisch psychotherapeut
 • Advocaat met ervaring in scheidingen

 

 

Na je studie navorming moeilijk ouderschap
trappenhal VIVES Brugge Xaverianenstraat

Verder studeren

Wil je je verder verdiepen in deze materie? Bekijk dan zeker eens de navorming perspectief bieden in hoog conflict scheidingen.

student loopt met fiets aan de hand richting ingang VIVES

Aan de slag

Met deze vorming ondersteunen we de professionals die werken in een context van moeilijk ouderschap: bemiddelaars, therapeuten, consulenten, onderwijzend personeel, jeugdconsulenten, justitieassistenten, contextbegeleiders. Maar ook medewerkers bij CLB, CGG, CAW, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, politie, jeugdzorg, familierechtbank kunnen met deze vorming verder aan de slag.

4 studenten navormingen

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.