illustratie van kluwen wol met twee personen

Navorming De instincten als tool voor de bemiddelaar

Navorming De instincten als tool voor de bemiddelaar aan VIVES Zuid

Een driedelige exploratie van onze eigen complexe relatie met de Instincten en het effect daarvan op onze relaties en onze kwaliteiten als bemiddelaar.

Waar kan ik dit volgen?
Navorming De Instincten als tool voor de bemiddelaar
illustratie VIVES

In deze reeks leren we die instincten van naderbij kennen. We ontdekken hoe ze een tool kunnen zijn voor de bemiddelaar in het verbeteren van hun vaardigheden en het verhogen van zelfkennis en zelfbewustzijn. Werken met de Instincten legt onze eigen on(der)bewuste voorkeuren in gedrag en interactie bloot.

De Instincten (ook gekend als de subtypes van het Enneagram) zijn krachtige energieën binnen onszelf die – grotendeel onbewust – bepalen waar onze aandacht naartoe gaat. Die energieën hebben dan ook een bijzondere invloed op hoe we in conflict staan en hoe we intenties en noden van anderen daarin interpreteren. Gezien we ons doorgaans weinig bewust zijn van wat ons hierin drijft, nemen we deze georiënteerdheid ook als bemiddelaar onvermijdelijk mee in onze gesprekken met cliënten.

Bemiddelingsexperten zijn het erover eens dat een grote dosis zelfkennis en een hoge graad van zelfbewustzijn nodig zijn om vergedreven deskundigheid in bemiddeling te verwerven. De bemiddelaar kan zo een authentieke stijl ontwikkelen die rekening houdt met de eigen kwaliteiten maar tevens met de persoonlijke valkuilen. We hebben er dus alle belang bij onze “stuff” te kennen als bemiddelaar, zodat we die uit de “stuff” van onze cliënten kunnen houden, zoals Louise Phipps Senft hierboven zeer accuraat omschrijft.

De instincten als tool voor de bemiddelaar studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik tijdens deze opleiding?

Deze reeks nodigt je uit om met een frisse blik en met de nodige compassie, brutaal eerlijk te kijken naar jezelf. Over de loop van de drie sessies creëren  we de mogelijkheid om je relatie met je eigen instincten te exploreren. Wat is je meest dominante en wat je meest verwaarloosde instinct? Wat is het algemene patroon van je instincten? Zo wordt de invloed van de instincten op jouw aandacht en focus meteen een stuk helderder, en kun je die verworden helderheid gaan toepassen op jouw bemiddelingstechniek.

illustratie VIVES

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Theoretische inzichten en methodes worden toegepast op eigen ervaringen. Van de deelnemers wordt een korte voorbereiding per sessie gevraagd. Van elke deelnemer wordt een zekere mate van bereidheid verwacht om eigen ervaringen in te brengen. Er wordt tijdens de sessies veel aandacht besteed aan interactie en vraagstelling.

 • Kostprijs van deze reeks bedraagt 285 euro.
 • Voor wie:  Bemiddelaars, kandidaat-bemiddelaars en iedereen die interesse heeft in vaardiger omgaan met conflicten.

Deze opleiding wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie voor 12 uur (3 x 4 uur).

Docent: Eva Bourgeois: erkend bemiddelaar (INDIGO), Enneagram Trainer & Coach (ENNEAS) en Conflict Coach (Triades)

Inhoud

DAG 1: De drie Instincten en het Enneagram

Vrijdag 28 april 2023 van 9 tot 13:00 uur

 • Hoe we de kwaliteit van onze aanwezigheid kunnen checken.
 • Wat het Enneagram is en wat niet.
 • Wat het Enneagram vertelt over ieders persoonlijke sterktes en valkuilen als bemiddelaar.
 • Wat Instincten zijn en hoe ze zich verhouden tot het Enneagram.
 • Welke drie Instincten we onderscheiden.

DAG 2: Het spel van de instincten in onszelf, in relaties en conflicten

Vrijdag 5 mei 2023 van 9 tot 13:00 uur

We leren de instincten herkennen aan de hand van eigen ervaringen. We exploreren en oefenen samen, individueel en in kleine groepjes.

 • De drie zones van het zelfbehoudend instinct
 • De drie zones van het seksueel instinct
 • De drie zones van het sociaal instinct
 • Hoe die instincten zich verhouden in ons (Wat is dominant? Wat wordt genegeerd?)
 • Hoe we die Instincten aan het werk zien in relaties en conflicten?

DAG 3: Hoe aan de slag met de instincten?

Vrijdag 12 mei 2023 van 9 tot 13:00 uur

In kleine groepen gaan we heel bewust aan de slag met de verworven (zelf)kennis met als oogmerk de eigen bemiddelingstechniek te gaan verfijnen en verdiepen.

 • Waar ligt onze grootste groeikans?
 • Het belang van balans.
 • Zelfreflectie als succesfactor.

Praktisch

Docent:

Eva Bourgeois: Eva Bourgeois is erkend bemiddelaar (INDIGO), Enneagram Trainer & Coach (ENNEAS) en Conflict Coach (Triades)

Kostprijs

De opleiding kost 285 euro.

Aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimaal aantal deelnemers, anders worden de reeds uitgevoerde betalingen teruggestort.

 • Minimaal aantal deelnemers: 10
 • Maximaal aantal deelnemers: 20

Erkenning Federale Bemiddelingscommissie

De erkenning voor deze opleiding werd bij de FBC aangevraagd voor 12 punten (4 punten per vormingsnamiddag).

Wat na je studie?
Bankkaart

Kmo-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
Erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O105080.

4 studenten navormingen

Meer keuze? Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1 000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.