Verlichting Hal SAW

Microdegrees Sociaal-Agogisch Werk

Microdegrees Sociaal-Agogisch Werk

een microdegree is een specialisatie bestaande uit vakken of deeltrajecten uit een basisopleiding . Bij succesvol afronden, krijgt de student een getuigschrift. 

Waar kan ik dit volgen?
Campusonderwijs

Overzicht Micro Degrees sociaal-agogisch werk

Verwerf een degelijke basiskennis, of verdiep je net in één van onze sociaal-agogische thema's. Onze Micro Degrees zorgen voor een professionalisering van jou als medewerker door in te spelen op actuele noden en tendensen. 

forensisch werken (hybride)

transnational social work (dagonderwijs)

sterk(er) divers (afstandsonderwijs)

samen stad maken (afstandsonderwijs)

krachtig ondersteunen (afstandsonderwijs)

reflecterend handelen (afstandsonderwijs)

verbindend communiceren (afstandsonderwijs)

werken met jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie (dagonderwijs)

werken met mensen met een verstandelijke beperking (dagonderwijs)

crisisbeheer en noodplanning