Afbeelding twee personen balanceren op een kluwen van draad

microdegree verbindend communiceren via afstandsonderwijs

In complexe organisaties waar ieder zijn eigen rol speelt is verbindend communiceren cruciaal voor een goede samenwerking. 

Waar kan ik dit volgen?
Bijscholen
Opleiding microdegree verbindend communiceren

Ben je werkzaam als vrijwilliger binnen de sociale sector, als zorgcoördinator, als ploegleider, als secretariaatsmedewerker binnen scholen,…  dan kan deze microdegree je verder specialiseren in je job.

De wijze waarop je contact maakt met mensen legt de basis voor een goede samenwerking. Achter dit contact leggen, schuilen meerdere vaardigheden waarin je jezelf kan trainen. Het ontvangen, aansturen, motiveren en coachen van mensen vraagt een goede portie kennis over hoe mensen denken en doen en sociale skills om constructieve gesprekken in een veilig en vertrouwd klimaat te kunnen voeren.

Binnen de microdegree ‘Verbindend communiceren’ situeren zich twee opleidingsonderdelen met een totaal van 8 studiepunten. Deze microdegree legt de basis om de eigen gesprekstechnische vaardigheden in kaart te brengen en aan te scherpen.

Opleidingsonderdelen

Bouwstenen van communicatie

Aantal studiepunten: 4

In dit opleidingsonderdeel is het de bedoeling om inzicht te verwerven in het eigene van communicatie, communicatieprocessen en communicatieregels. Via inzicht, oefening en zelfstudie wordt het eigen communicatief gedrag in zijn diverse vormen verkend en ontwikkeld. Het opleidingsonderdeel biedt denkkaders van waaruit communicatief handelen wordt gefocust en van waaruit de student persoonlijke communicatieve competenties opbouwen.

We staan stil bij de eigen kwaliteiten, het leren actief luisteren en het trainen in feedback geven en ontvangen. De cursus is interactief opgebouwd met tal van oefeningen.

Vaardig in professionele gesprekken

Aantal studiepunten: 4

Dit opleidingsonderdeel heeft als doel zicht te verwerven op belangrijke aspecten in het uitbouwen van een samenwerkingsrelatie. We willen je bewust maken van je eigen vaardigheden en attitudes bij het onthalen, coachen van en samenwerken met leerlingen, medewerkers, cliënten,... We staan meer bepaald stil bij het opbouwen van mandaat, het investeren in een vertrouwensrelatie, het observeren en ageren, het aangeven van grenzen en het slechtnieuwsgesprek.

Praktisch

Je neemt tijdens het academiejaar je leerstof zelfstandig door en bereid je voor op het afleggen van een examen of het indienen van een opdracht.  Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of in de vorm van een presentatie of opdracht.

Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het volledige academiejaar. Bij het begin van het jaar ontvang je een kalender waarin het tijdstip en de locatie van de examenmomenten zijn opgenomen.

Voor de meeste schriftelijke examens zijn er per academiejaar minstens vier flexiblokken vastgelegd om het examen af te leggen (drie flexiblokken in eerste zittijd en één flexiblok in tweede zittijd). Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om je examen af te leggen. Deze wijze van werken laat toe om examens te spreiden over het academiejaar.

Voor mondelinge examens of presentaties volg je de instructies die de docent je geeft via de Toledo-course van het vak.

 

Via deze link vind je een antwoord op al jouw praktische vragen zoals de kostprijs, inschrijving... 

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?