Groep studenten SAW met boeken

microdegree reflecterend handelen via afstandsonderwijs

microdegree reflecterend handelen aan VIVES Zuid

Leer hoe we als medewerker in de sociale sector mensen kunnen empoweren door hen bewust te maken van de keuzes achter hun handelingen. 

Waar kan ik dit volgen?
Bijscholen
Opleiding microdegree reflecterend handelen
studenten met groepswerk

Ben je werkzaam als vrijwilliger binnen de sociale sector, als zorgcoördinator, als ploegleider, als secretariaatsmedewerker binnen scholen,…  dan is onderstaande micro degree wellicht iets voor jou!

De wijze waarop je contact maakt met mensen legt de basis voor een goede samenwerking. Achter dit contact leggen, schuilen meerdere vaardigheden waarin je jezelf kan trainen. Het ontvangen, aansturen, motiveren en coachen van mensen vraagt een goede portie kennis over hoe mensen denken en doen en sociale skills om constructieve gesprekken in een veilig en vertrouwd klimaat te kunnen voeren.

De micro degree ‘Reflecterend handelen’ is samengesteld uit twee opleidingsonderdelen met een totaal van 7 studiepunten. Deze micro degree zoomt in op hoe we als medewerker de verantwoordelijkheid hebben om mensen kansen te geven en hen te empoweren. Achter ons handelen gaan heel wat keuzes schuil die we op een verantwoorde manier moeten kunnen onderbouwen en nemen.

Opleidingsonderdelen

Sociaal veerkrachtig

Studiepunten: 3

In dit opleidingsonderdeel definiëren we wat nu precies bedoeld wordt met “sociale vaardigheden”. We bekijken hoe mensen deze binnen hun ontwikkeling verwerven en hoe het komt dat dit niet lukt bij sommigen. Het achteraf bijschaven of leren van deze vaardigheden lijkt niet zo evident. We bekijken verschillende modellen van aanpak, zoals het model van Goldstein en het sociaal-cognitief model. We bespreken de moeilijkheid bij de transfer naar het dagelijkse leven. Tenslotte bekijken we enkele praktische, creatieve mogelijkheden en proberen we een toepassing te maken binnen ons eigen werkveld.

Ethisch en deontologisch handelen

Studiepunten: 4

Ethische problemen roepen vaak een emotionele reactie op, waarbij persoonlijke waarden en normen vaak onbewust meespelen. Met een grondige analyse van het dilemma waarvoor je staat, dwing je jezelf om zorgvuldig uit te zoeken welke afwegingen je in een situatie maakt en op wat je je actie fundeert. Bovendien kan je door een goede analyse overleggen rond argumenten pro en contra over een beslissing van jezelf of van de medewerkers. Dit zou jou en je team in staat moeten stellen om doordachte keuzes te maken in het handelen, en een integer beroepseigen standpunt in te nemen in waardegeladen discussies gebonden aan het beroep.

contactdagen

Deze micro degree op afstand volgen, betekent dat het aantal contactdagen op de campus in Kortrijk tot een minimum herleid wordt. Het aantal lesdata per academiejaar is heel beperkt en altijd op vrijdag. Op die lesdagen organiseren we voor bepaalde opleidingsonderdelen verplichte trainingen of vrijblijvende contactmomenten. De docent licht de inhoud toe, legt klemtonen, traint vaardigheden of geeft feedback bij gemaakte opdrachten.

Zelfstandig studeren/examen

Je neemt tijdens het academiejaar je leerstof zelfstandig door en bereid je voor op het afleggen van een examen of het indienen van een opdracht.  Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of in de vorm van een presentatie of opdracht.

Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het volledige academiejaar. Bij het begin van het jaar ontvang je een kalender waarin het tijdstip en de locatie van de examenmomenten zijn opgenomen.

Voor de meeste schriftelijke examens zijn er per academiejaar minstens vier flexiblokken vastgelegd om het examen af te leggen (drie flexiblokken in eerste zittijd en één flexiblok in tweede zittijd). Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om je examen af te leggen. Deze wijze van werken laat toe om examens te spreiden over het academiejaar.

Voor mondelinge examens of presentaties volg je de instructies die de docent je geeft via de Toledo-course van het vak.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >