Hal VIVES SAW Kortrijk
microdegrees Sociaal-agogisch werk

microdegree krachtig ondersteunen via afstandsonderwijs

Interdisciplinair traject en microdegree krachtig ondersteunen

Zoom in op wat je nodig hebt om je te ontplooien en op welke manier we zorg kunnen dragen voor onszelf en de medemens in een diverse realiteit.

Waar kan ik dit volgen?
Bijscholen
opleiding microdegree krachtig ondersteunen
Simon Maricau geeft les

Deze micro degree zoomt in op wat mensen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en te kunnen groeien en op welke manier we kunnen zorg dragen voor onszelf maar ook voor de medemens in een superdiverse realiteit.

Opleidingsonderdelen

Bouwstenen van de psychologie

Studiepunten: 3

Psychologie is de studie van het gedrag en de geest van de mens. We zoeken in dit opleidingsonderdeel uit op welke manier mensen leren en hoe denken en doen samenhangt. Een mens komt ter wereld als een vat vol mogelijkheden, die zich geleidelijk ontvouwen in de opeenvolgende fasen van baby, peuter en kleuter, schoolkind en adolescent. We gaan na welke belangrijke psychologische aspecten er zijn in de verschillende levensfasen.

Welzijn en diversiteit

Aantal studiepunten: 6

We leven in een bijzonder complexe samenleving, die ons uitdaagt om niet meer te vertrekken vanuit de dingen die we (denken te) kennen. Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende manieren van denken, handelen, voelen en betekenis geven. Nieuwe vragen steken de kop op en vragen om nieuwe antwoorden. Dit dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden telkens opnieuw in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. In dit opleidingsonderdeel nemen we onze grondhouding onder de loep waarbij het leren van elkaar en het geloof in de diversiteit aan expertise centraal komt te staan. Daarnaast staan we stil bij wat welzijn betekent en welke beschermende factoren/ risicofactoren dit welzijn kunnen beïnvloeden.

Groep studenten in de les

Contactdagen

Deze microdegree op afstand volgen, betekent dat het aantal contactdagen op de campus in Kortrijk tot een minimum herleid wordt. Het aantal lesdata per academiejaar is heel beperkt en altijd op vrijdag. Op die lesdagen organiseren we voor bepaalde opleidingsonderdelen verplichte trainingen of vrijblijvende contactmomenten. De docent licht de inhoud toe, legt klemtonen, traint vaardigheden of geeft feedback bij gemaakte opdrachten

Zelfstandig leren/examen

Je neemt tijdens het academiejaar je leerstof zelfstandig door en bereid je voor op het afleggen van een examen of het indienen van een opdracht.  Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of in de vorm van een presentatie of opdracht.

Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het volledige academiejaar. Bij het begin van het jaar ontvang je een kalender waarin het tijdstip en de locatie van de examenmomenten zijn opgenomen.

Voor de meeste schriftelijke examens zijn er per academiejaar minstens vier flexiblokken vastgelegd om het examen af te leggen (drie flexiblokken in eerste zittijd en één flexiblok in tweede zittijd). Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om je examen af te leggen. Deze wijze van werken laat toe om examens te spreiden over het academiejaar.

Voor mondelinge examens of presentaties volg je de instructies die de docent je geeft via de Toledo-course van het vak.

 

Via deze link vind je een antwoord op al jouw praktische vragen zoals de kostprijs, inschrijving... 

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?