Plein met publiek

maatschappelijke veiligheid via afstandsonderwijs

Bachelor in de maatschappelijke veiligheid aan VIVES Zuid

Een opleiding voor al wie geboeid is door thema's als veiligheid, criminologie, noodplanning en de hierbij betrokken actoren zoals politie, preventiediensten, dienst noodplanning... 

Ook op campus
Veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving
maatschappelijke veiligheid zittende jongeren

Je krijgt een heel gevarieerd lesprogramma waarin je leert kijken naar veiligheid door een integrale bril. We leiden je op tot een professional die op een kritische en deskundige manier antwoorden zoekt op vragen over bijvoorbeeld onveiligheidsgevoelens, overlast of risico’s. 

Je wordt opgeleid tot veiligheidsregisseur. Hiervoor krijg je, naast een deel algemene vakken, een brede basis mee over alles dat je moet weten over veiligheid, veiligheidsbeleid en -zorg. Aangezien we je zo futurproof mogelijk willen opleiden, zetten we natuurlijk ook heel sterk in op allerlei vaardigheden. 

Wat leer ik in deze opleiding?

In deze unieke opleiding, die je alleen bij VIVES kunt volgen, leer je alles over veiligheid, leefbaarheid, brandend actuele onderwerpen, zowel op lokaal als op internationaal niveau. De troeven van deze opleidingen zijn:

 • een lesrooster met aandacht voor het dagelijks evenwicht tussen theorie en praktijk
 • een kleine opleiding en dus nauw contact tussen studenten en lectoren
 • een internationaal netwerk met partners uit diverse landen
 • een integrale en interdisciplinaire benadering van veiligheid
 • experts uit het werkveld geven les met actuele cases, realistische vraagstukken en getuigenissen
 • stages over heel Vlaanderen
 • eigen experten in maatschappij en veiligheid die de vinger aan de pols houden in het werkveld en de onderzoekswereld
 • een alumniwerking waar studenten mekaar nadien als professionals terugvinden
 • keuze tussen een internationale studieweek of internationale studiereis in de tweede fase.
 • keuzemogelijkheid voor een actuele lesmodule die je boeit: terrorisme, intrafamiliaal geweld, sportmanifestaties enz.
 • veel echte trainingen waarin vaardigheden zoals omgaan met agressie, conflicthantering, crisiscommunicatie en samenwerking geoefend worden
 • een jong, dynamisch en interdisciplinair geschoold docententeam
 • vlotte doorstroom naar een master zoals bijvoorbeeld master in de criminologie, master in de veiligheidswetenschappen of master in de bestuurskunde
 • een extra attest preventieadviseur III erkend door Binnenlandse Zaken, bovenop het bachelordiploma.

Afstandsonderwijs gaat officieel van start academiejaar 2024-25. We bieden een instaptraject aan voor wie reeds van start wil gaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [email protected].

Mensen in de stad

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding?

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Bewakingscamera

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In 180 studiepunten werk, leer en ontplooi je je 180% naar een professioneel bachelordiploma. Studeren doe je bij ons in 3 academiejaren of 6 semesters. Stages (in de tweede en derde fase), praktijkvakken en trainingen krijgen hierbij een belangrijke rol. Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te ondersteunen. Daarnaast is er een dienst studie- en studentenbegeleiding waar je tijdens jouw volledige studietraject meer dan welkom bent.

SStudenten SAW

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In de eerste en tweede fase van jouw opleiding, volg je met uitzondering van een keuzevak het standaardtraject. In het laatste semester van je studie neem je een aantal belangrijke beslissingen. Je kan immers een internationale les- of projectervaring opdoen. Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals India of Zuid-Afrika. Blijf je in dicht bij huis dan heb je de keuze tussen heel wat interdisciplinaire keuzetrajecten waar je je expertise kunt verdiepen in een brede waaier aan actuele topics.

In dat laatste semester werk je ook aan je bachelorproef, het sluitstuk van de opleiding. Een bachelorproef maak je binnen een keuzetraject, samen met andere studenten uit één van de vier opleidingen van sociaal-agogisch werk. 

VIVES koffieautomaat

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

In de opleiding maatschappelijke veiligheid stap je in een uniek traject waarin we veiligheid integraal en multidisciplinair bestuderen.  Dat betekent een heel gevarieerd lesprogramma met bijzonder veel oog voor de actualiteit. Jaarlijks wisselende keuzetopics zorgen ervoor dat je kan proeven van de meest recente ontwikkelingen op vlak van bijvoorbeeld evenementenveiligheid, terrorismebestrijding, ... De opleiding beschikt bovendien over een ruim netwerk experts die cases, realistische vraagstukken, getuigenissen en ervaringen tot in de klas brengen. In de tweede en derde fase ga je via stage jouw competenties en kennis aanscherpen door met beide voeten in het werkveld aan de slag te gaan.

Maatschappelijke veiligheid menigte op grasveld

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Zeker en vast! Een professionele bacheloropleiding is per definitie praktijkgericht, dus je zal op dat vlak zeker aan je trekken komen. Om een goede professional te worden, dien je over een correct vakjargon te beschikken en een inhoudelijk referentiekader op te bouwen. Doorheen de lessen verzamel je de nodige bagage om in de praktijk te stappen. Vanaf het begin van de opleiding wordt er aandacht besteed aan het trainen van vaardigheden en loop je stages van in het tweede jaar (7 weken) en in het derde jaar (11 weken). Er is natuurlijk ruimte voor praktijk en kennismaking met het werkveld in het eerste jaar. Een mooi voorbeeld hiervan is SOVA (sociale vaardigheden) waarbij je een jaar lang met medestudenten een opdracht uit het werkveld te lijf gaat. In het vak Beroepsoriëntatie ontdek je via diverse bezoeken en opdrachten het werkveld. De groepsbachelorproef is je afstudeerproject waarin je al je kennis en vaardigheden toepast en integreert.

student in de cocon

Kunnen studenten iets doen voor onze organisatie?

Elke student werkt aan een groepsbachelorproef. De bachelorproef vormt een alomvattende oefening op het einde van de opleiding waarin de studenten hun professionele knowhow kunnen inbrengen en een concreet resultaat kunnen voorleggen. Dit kan een bevraging zijn, de ontwikkeling van een vorming, de uitwerking van een spelpakket enz. Zowel voor de opdrachtgever als de studenten is dit een zeer waardevol proces. Vertegenwoordig je een organisatie met veel ideeën maar weinig tijd? Sta je open voor een frisse kijk van studenten? Werk je graag projectmatig en zie je mogelijkheden om samen met de hogeschool tot een goed praktijkonderzoek te komen? Stuur dan gerust een mail naar Isabel Vandemaele ([email protected]) om jouw aanvraag te formaliseren. 

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in 1 jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten). Dit kan via een verkorte studieroute. Je kan ook een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden.

Je kunt via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding maatschappelijke veiligheid is het schakelprogramma naar de master in de criminologie en de master in bestuurskunde de meest voor de hand liggende.

Een extra troef van de opleiding is dat je bovenop het bachelordiploma ook een door Binnenlandse Zaken erkend attest Preventieadviseur III krijgt.

Lampen hangend aan kabels

Aan de slag

Je kan aan de slag als veiligheidsdeskundige bij:

 • stedelijke preventiediensten en jeugddiensten
 • evenementenbureaus
 • private bewakings- en beveiligingsorganisaties
 • brandweerkorpsen
 • consultancybedrijven
 • ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, instellingen voor bijzondere jeugdzorg
 • openbare vervoersmaatschappijen
 • lokale politiezones
 • bedrijven en bedrijvencampussen
 • ...
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.