plein publiek

maatschappelijke veiligheid

maatschappelijke veiligheid
Bachelor in de maatschappelijke veiligheid aan VIVES Zuid

Een opleiding voor al wie geboeid is door thema's als veiligheid, criminologie, noodplanning en de hierbij betrokken actoren zoals politie, preventiediensten, dienst noodplanning... 

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving
maatschappelijke veiligheid zittende jongeren

Je krijgt een heel gevarieerd lesprogramma waarin je leert kijken naar veiligheid door een integrale bril. We leiden je op tot een professional die op een kritische en deskundige manier antwoorden zoekt op vragen over bijvoorbeeld onveiligheidsgevoelens, overlast of risico’s. 

Je wordt opgeleid tot veiligheidsregisseur. Hiervoor krijg je, naast een deel algemene vakken, een brede basis mee over alles dat je moet weten over veiligheid, veiligheidsbeleid en -zorg. Aangezien we je zo futurproof mogelijk willen opleiden, zetten we natuurlijk ook heel sterk in op allerlei vaardigheden. 

Wat leer ik in deze opleiding?

In deze unieke opleiding, die je alleen bij VIVES kunt volgen, leer je alles over veiligheid, leefbaarheid, brandend actuele onderwerpen, zowel op lokaal als op internationaal niveau. De troeven van deze opleidingen zijn:

 • een lesrooster met aandacht voor het dagelijks evenwicht tussen theorie en praktijk
 • een kleine opleiding en dus nauw contact tussen studenten en lectoren
 • een internationaal netwerk met partners uit diverse landen
 • een integrale en interdisciplinaire benadering van veiligheid
 • experts uit het werkveld geven les met actuele cases, realistische vraagstukken en getuigenissen
 • stages over heel Vlaanderen
 • eigen experten in maatschappij en veiligheid die de vinger aan de pols houden in het werkveld en de onderzoekswereld
 • een alumniwerking waar studenten mekaar nadien als professionals terugvinden
 • keuze tussen een internationale studieweek of internationale studiereis in de tweede fase.
 • keuzemogelijkheid voor een actuele lesmodule die je boeit: terrorisme, intrafamiliaal geweld, sportmanifestaties enz.
 • veel echte trainingen waarin vaardigheden zoals omgaan met agressie, conflicthantering, crisiscommunicatie en samenwerking geoefend worden
 • een jong, dynamisch en interdisciplinair geschoold docententeam
 • vlotte doorstroom naar een master zoals bijvoorbeeld master in de criminologie, master in de veiligheidswetenschappen of master in de bestuurskunde
 • een extra attest preventieadviseur III erkend door Binnenlandse Zaken, bovenop het bachelordiploma.

Afstandsonderwijs gaat officieel van start academiejaar 2024-25. We bieden een instaptraject aan voor wie reeds van start wil gaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [email protected].

Maatschappelijke veiligheid studeren

Als student maatschappelijke veiligheid kies je vanaf het eerste jaar tussen twee keuzetrajecten

crisis- en veiligheidsmanagement

Deze opleiding focust zich op risico- en veiligheidsmanagement binnen de domeinen noodplanning, crisisbeheer en interne preventie. Na dit keuzetraject kan je aan de slag als medewerker noodplanning & crisisbeheer, preventieadviseur binnen een interne preventiedienst, medewerker binnen veiligheidsdiensten, ...

toegepaste criminologie

Ben je geboeid door criminologische vraagstukken in onze samenleving? Ambieer je een carrière bij justitie en politie, preventiedienst van een openbaar bestuur of in de forensische sector? Dan is dit keuzetraject voor jou!

mensen en stad

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding?

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
8u30
 
sociaal-agogische vaardigheden
organisatie van de veiligheidssector
sociaal-agogische vaardigheden
recht
 
9u30
 
sociaal-agogische vaardigheden
organisatie van de veiligheidssector
sociaal-agogische vaardigheden
recht
 
10u30
Pauze
10u45
criminologie
sociaal-agogische vaardigheden
economie
evoluties van het veiligheidsdenken
inleiding integrale veiligheid
 
11u45
criminologie
sociaal-agogische vaardigheden
economie
evoluties van het veiligheidsdenken
inleiding integrale veiligheid
 
12u45
Pauze
13u45
filosofie en ethiek
 
organisatie van de veiligheidssector
onderzoeksvaardigheden
   
14u45
filosofie en ethiek
 
organisatie van de veiligheidssector
onderzoeksvaardigheden
   
15u45
Pauze
16u00
informatievaardigheden
         
17u00
informatievaardigheden
         

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

veiligheidscamera

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In 180 studiepunten werk, leer en ontplooi je je 180% naar een professioneel bachelordiploma. Studeren doe je bij ons in 3 academiejaren of 6 semesters. Stages (in de tweede en derde fase), praktijkvakken en trainingen krijgen hierbij een belangrijke rol. Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te ondersteunen. Daarnaast is er een dienst studie- en studentenbegeleiding waar je tijdens jouw volledige studietraject meer dan welkom bent.

Studenten SAW

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In de eerste en tweede fase van jouw opleiding, volg je met uitzondering van een keuzevak het standaardtraject. In het laatste semester van je studie neem je een aantal belangrijke beslissingen. Je kan immers een internationale les- of projectervaring opdoen. Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals India of Zuid-Afrika. Blijf je in dicht bij huis dan heb je de keuze tussen heel wat interdisciplinaire keuzetrajecten waar je je expertise kunt verdiepen in een brede waaier aan actuele topics.

In dat laatste semester werk je ook aan je bachelorproef, het sluitstuk van de opleiding. Een bachelorproef maak je binnen een keuzetraject, samen met andere studenten uit één van de vier opleidingen van sociaal-agogisch werk. 

VIVES koffieautomaat

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

In de opleiding maatschappelijke veiligheid stap je in een uniek traject waarin we veiligheid integraal en multidisciplinair bestuderen.  Dat betekent een heel gevarieerd lesprogramma met bijzonder veel oog voor de actualiteit. Jaarlijks wisselende keuzetopics zorgen ervoor dat je kan proeven van de meest recente ontwikkelingen op vlak van bijvoorbeeld evenementenveiligheid, terrorismebestrijding, ... De opleiding beschikt bovendien over een ruim netwerk experts die cases, realistische vraagstukken, getuigenissen en ervaringen tot in de klas brengen. In de tweede en derde fase ga je via stage jouw competenties en kennis aanscherpen door met beide voeten in het werkveld aan de slag te gaan.

Maatschappelijke veiligheid menigte op grasveld

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Zeker en vast! Een professionele bacheloropleiding is per definitie praktijkgericht, dus je zal op dat vlak zeker aan je trekken komen. Om een goede professional te worden, dien je over een correct vakjargon te beschikken en een inhoudelijk referentiekader op te bouwen. Doorheen de lessen verzamel je de nodige bagage om in de praktijk te stappen. Vanaf het begin van de opleiding wordt er aandacht besteed aan het trainen van vaardigheden en loop je stages van in het tweede jaar (7 weken) en in het derde jaar (11 weken). Er is natuurlijk ruimte voor praktijk en kennismaking met het werkveld in het eerste jaar. Een mooi voorbeeld hiervan is SOVA (sociale vaardigheden) waarbij je een jaar lang met medestudenten een opdracht uit het werkveld te lijf gaat. In het vak Beroepsoriëntatie ontdek je via diverse bezoeken en opdrachten het werkveld. De groepsbachelorproef is je afstudeerproject waarin je al je kennis en vaardigheden toepast en integreert.

student in bib

Kunnen studenten iets doen voor onze organisatie?

Elke student werkt aan een groepsbachelorproef. De bachelorproef vormt een alomvattende oefening op het einde van de opleiding waarin de studenten hun professionele knowhow kunnen inbrengen en een concreet resultaat kunnen voorleggen. Dit kan een bevraging zijn, de ontwikkeling van een vorming, de uitwerking van een spelpakket enz. Zowel voor de opdrachtgever als de studenten is dit een zeer waardevol proces. Vertegenwoordig je een organisatie met veel ideeën maar weinig tijd? Sta je open voor een frisse kijk van studenten? Werk je graag projectmatig en zie je mogelijkheden om samen met de hogeschool tot een goed praktijkonderzoek te komen? Stuur dan gerust een mail naar Isabel Vandemaele ([email protected]) om jouw aanvraag te formaliseren. 

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

We zetten in op internationalisering naar alle studenten toe, omdat we het verwerven van internationale, interdisciplinaire en interculturele competenties – de vijf zogenaamde ICOMs – heel belangrijk vinden. Concreet spreken we dan over taalvaardigheid, internationale vakkennis, diversiteit, persoonlijke groei en globaal engagement. Zeker binnen een sociaal studiegebied als het onze is het cruciaal om daarop in te zetten. We verwerken die ICOMs in opleidingsonderdelen en activiteiten, zoals werkveldbezoeken, internationale weken en een aanbod van korte en lange mobiliteiten in het buitenland.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

KDP
 Quote signs

Nadat ik in het 7de jaar integrale veiligheid had gevolgd, wist ik heel goed dat de veiligheidssector me zeer sterk boeide. De opleiding maatschappelijke veiligheid biedt me die kans door heel wat tools, vaardigheden en denkkaders aan te reiken die onontbeerlijk zijn bij het regisseren van projecten rond leefbaarheid en veiligheid.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je studie MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in 1 jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten). Dit kan via een verkorte studieroute. Je kan ook een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden.

Je kunt via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding maatschappelijke veiligheid is het schakelprogramma naar de master in de criminologie en de master in bestuurskunde de meest voor de hand liggende.

Een extra troef van de opleiding is dat je bovenop het bachelordiploma ook een door Binnenlandse Zaken erkend attest Preventieadviseur III krijgt.

aan de slag

Aan de slag

Je kan aan de slag als veiligheidsdeskundige bij:

 • stedelijke preventiediensten en jeugddiensten
 • evenementenbureaus
 • private bewakings- en beveiligingsorganisaties
 • brandweerkorpsen
 • consultancybedrijven
 • ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, instellingen voor bijzondere jeugdzorg
 • openbare vervoersmaatschappijen
 • lokale politiezones
 • bedrijven en bedrijvencampussen
 • ...
Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. In de meeste gevallen kan dit dus in een jaar. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

 

student die verder studeert aan VIVES
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.