VIVES Maatschappelijk werk

maatschappelijk werk

Bachelor in het sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk aan VIVES Zuid

Je versterkt mensen in kwetsbare posities zoals jongeren, ouderen, mensen in kansarmoede, vluchtelingen of daklozen. Je houdt er van mensen te waarderen, ondersteunen en versterken.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Maatschappelijk werker worden
dialoog

Je wil graag naast mensen staan en hen ondersteunen, begrijpen. Je wil mee helpen zicht krijgen op wat voor hen mogelijk is. Je wil mee zoeken naar de voor hen best passende ondersteuning, voorzieningen, organisaties,… Je wil helpen bemiddelen en zoeken naar waar mensen recht op hebben. Dan ben jij welkom in onze afstudeerrichting maatschappelijk werk.

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is vanaf het eerste jaar sterk praktijkgericht dankzij projectwerk in het sociaal werk en werkveldbezoeken én biedt tegelijk een algemene vorming in de humane wetenschappen. Je krijgt hierdoor een brede inleiding in het sociaal werk.

Vanaf het tweede jaar kies je een afstudeerrichting en krijg je een zeer degelijke, intensieve en persoonlijke stagebegeleiding. De opleiding heeft een zeer breed en uitgebreid netwerk van stageplaatsen en is in het werkveld gekend voor de sterke kwaliteit.

De opleiding biedt uitgebreide kansen tot internationale ervaringen en biedt keuzemogelijkheden om je te specialiseren via een keuzetraject in het derde jaar van de opleiding. De geïntegreerde bachelorproef in je laatste jaar waarbij je acht weken fulltime aan een reëel en actueel project werkt, vormt een sterk sluitstuk van de opleiding.

Studenten maatschappelijk werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie, vaardigheden, methodieken en praktijk. In het tweede en derde jaar verdiep je je verder via de stage. Er is een brede waaier aan stagemogelijkheden bij bijvoorbeeld ocmw’s, kinderopvangcentra of centra integrale jeugdhulp, maar ook bij organisaties voor personen met een beperking, politie of geestelijke gezondheidszorg. In het tweede en derde jaar loop je respectievelijk zeven en dertien weken stage.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
8u15
sociale instituties
 
sociale vaardigheden
     
10u30
Pauze
10u45
sociale instituties
 
inleiding tot het recht
 
psychologie
 
12u30
Pauze
13u30
sociale vaardigheden
sociologische basisbegrippen en -modellen
 
praktijkervaring en reflectie
   
15u30
Pauze
16u00
sociale vaardigheden
   
biologie
   
17u00
sociale vaardigheden
   
biologie
   

Studiemateriaal

Kijk al eens een cursus in:

Studenten SAW

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In 180 studiepunten werk, leer en ontplooi je je 180% naar een professioneel bachelordiploma. Studeren doe je bij ons in 3 academiejaren of 6 semesters. Stages, praktijkvakken en trainingen staan hierbij centraal. Studietrajectbegeleiders en lectoren binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te ondersteunen. Daarnaast is er een dienst studie- en studentenbegeleiding waar je tijdens jouw volledige studietraject meer dan welkom bent.

maatschappelijk werk studenten

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. 

 

groep VIVES studenten

Kan ik mij tijdens de opleiding specialiseren?

In het laatste semester van je driejarige studie neem je een aantal belangrijke beslissingen. Je zal je verder verdiepen in jouw vakgebied. Een extra troef van het studiegebied is het keuzetraject in het laatste semester te volgen. Je verbreedt je knowhow via  de interdisciplinaire keuzetrajecten in ons studiegebied. 

Deze interdisciplinaire trajecten omvatten 30 studiepunten en kunnen worden gevolgd van februari tot juni in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES. 

springer

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Elke student krijgt een stevige basis van het brede sociaal werk voordat er een keuze gemaakt wordt voor een afstudeerrichting en bijhorende specialisatie. De opleiding bevat een sterke en evenwichtige combinatie van theoretische kaders, vaardigheden, methodieken en praktijk. Een belangrijke  troef is het zeer brede en uitgebreid netwerk van stageplaatsen.

Daarnaast staat de opleiding borg voor een zeer degelijke, intensieve en persoonlijke stagebegeleiding. In het laatste jaar is er ruimte voor een geïntegreerde bachelorproef waarbij je acht weken fulltime aan een reëel en actueel project werkt. Dit vormt een sterk sluitstuk van de opleiding.

Studeren in het buitenland

In SAW krijg je de mogelijkheid een buitenlandse stage te volgen. Het verschil maken in ontwikkelingslanden?  Een internationale les- of projectervaring opdoen? Dat kan! Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals India, China, Oeganda of New York.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

EC
 Quote signs

Ik keek uit naar een studie waarin ik mensen echt kon helpen. Ik wil later een job die me het gevoel geeft dat ik een positief verschil kan maken in iemands leven.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na de studie maatschappelijk werk?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in 1 jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten) of je kan een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden. Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding sociaal werk is het schakelprogramma naar de master in het sociaal werk de meest voor de hand liggende.

Verder studeren

Aan de slag

Met dit veelzijdige diploma kun je alle kanten uit:

  • algemeen welzijnswerk (OCMW, CAW, slachtofferhulp, daderhulp, vrouwenopvang)
  • opleidings- en tewerkstellingsorganisaties
  • integrale jeugdhulp (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, pleegzorg, HCA-diensten, voorzieningen voor plaatsing en begeleiding)
  • ouderenzorg ( lokale dienstencentra, woon- en zorgcentra, dagverzorgingscentra)
  • thuiszorgdiensten
  • zorg voor personen met een beperking (maatwerkbedrijven)
  • gezondheidszorg (sociale diensten van ziekenhuizen)
  • geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, crisisopvangcentrum)
  • justitiële sector (diensten voor justitieel welzijnswerk, sociale diensten bij politie en in gevangenissen)
  • onderwijs (centra voor leerlingenbegeleiding, leerlingenbegeleiding in scholen)
Verkorte studieroutes

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. In de meeste gevallen kan dit dus in een jaar. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

Lerende studente
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.