Klinische psychologie

Bachelor in de toegepaste psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie aan VIVES Zuid

Jij studeert toegepaste psychologie en wil je als psychologisch consulent specialiseren in de klinische psychologie. 

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

bachelor klinische psychologie studeren
Student klinische psychologie

Als psychologisch consulent ondersteun jij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Via vraagverheldering, coaching en counseling help jij mensen opnieuw perspectief zien. Je stemt je hulp af op de cliënt in zijn eigen thuis- of zorgcontext.

  • Vanaf het eerste jaar werk je in kleine groepen aan het ontwikkelen van jouw professionele basishouding. Hierbij word je van dichtbij gecoacht door een docent. 
  • Door in te zetten op onderzoekende vaardigheden leer je om de dienstverlening heel goed af te stemmen op de hulpvraag.  
  • Je wordt opgeleid om met diverse doelgroepen en in diverse contexten aan de slag te gaan. Je leert mensen zowel individueel als in groep te begeleiden.

3 redenen om klinische psychologie te studeren bij VIVES

Zoals steeds bij VIVES: kleine klasgroepen en persoonlijke begeleiding. Elke opleiding verkent ook de mogelijkheden van AI en emerging technologies in jouw vakdomein. Dat gebeurt in samenwerking met The Flax, ons eigen House of AI. Zo ben je 100% voorbereid op de toekomst.

1. Verbondenheid

We zetten gedurende de drie opleidingsfasen in op vaardigheidsonderwijs waarin je jouw eigen sterktes en groeipunten leert kennen en aanpakken. 

2. Docenten staan ook in de praktijk

Veel van onze docenten combineren het lesgeven met een job in het werkveld. Ze nemen voorbeelden en casussen mee uit het werkveld. Zo wordt de theorie aan authentieke voorbeelden gekoppeld.

3. Ruimte om jouw domein te vinden

Je start in het eerste jaar aan een brede opleiding toegepaste psychologie en specialiseert je vanaf het tweede jaar in één van de drie afstudeerrichtingen, waaronder klinische psychologie.

Kom langs op onze infodagen

Tijdens onze infodagen ontdek je onze campussen en opleidingen. Je kan er lessen en rondleidingen volgen, cursussen inkijken, de lokalen en labo's verkennen ... Kom af en vraag ons de oren van het lijf. 

Inschrijven? Dat kan altijd online. Kom je liever langs op de campus? Dan kan dat op de infodagen en elke werkdag.

Mimi ging op stage om te leren in de praktijk

Mimi, derde jaarstudente Klinische psychologie doorliep haar beide stages in een woonzorgcentrum te Marke. 

Tijdens haar eerste stage van zes weken in het tweede jaar, leerde ze alle bewoners, het team en de visie van het woonzorgcentrum kennen. Ze werd daarbij hartelijk onthaald door het team en kreeg de vrijheid om uit te zoeken wat zij vanuit haar opleiding kon betekenen voor bewoners, familie en medewerkers. Tijdens haar tweede stageperiode  van twaalf weken kon Mimi haar autonomie inzetten om op een dieper niveau samen te werken met de bewoners en het team. Ze gaf ondersteuning aan het team rond onbegrepen gedrag van bewoners en over medicatiegebruik. Als ze afstudeert wil ze niets liever dan meteen aan de slag te gaan als psychologisch consulent in een zelfde setting. 

Programma

De bachelor toegepaste psychologie is een professionele bachelor. Het standaardprogramma duurt 3 jaar. 

Fase 1

Fase 1

Vanaf het begin van onze opleiding bekwaam je je in je grondhouding als toekomstig hulpverlener en bestudeer je verschillende aspecten van de mens vanuit een biopsychosociaal perspectief. Je krijgt ook een beeld van het werkveld van de verschillende afstudeerrichtingen. Daarnaast maak je kennis met psychodiagnostiek en dienstverlening, de twee kerntaken van een psychologisch consulent.

Kijk al eens een cursus in:

OPLEIDINGSONDERDELEN STP
Werkveldoriëntatie en beroepspraktijk  
Opleidings- en werkveldoriëntatie 5
Vaardigheden  
Professionele basishouding 8
Onderzoeksvaardigheden 1 6
Inleiding psychodiagnostiek 4
Inleiding psychologische dienstverlening 8
Studie van de mens  
Algemene psychologie 4
Levenslooppsychologie 4
Sociale psychologie 3
Organisatiepsychologie 3
Biologie 3
Studie van de samenleving  
Sociologie 3
Recht 3
Strong Sustainability 3
Filosofie en ethiek  
Filosofie 3
Totaal studiepunten 60

Fase 2

Fase 2

Je kiest voor de afstudeerrichting klinische psychologie. We spitten doelgroepen, psychodiagnostiek en dienstverlening verder uit, binnen de context van het alledaagse leven van mensen. Je werkt als psychologisch consulent aan geestelijke gezondheid, met cliënten én hun context, thuis, online of in een voorziening. De focus ligt zowel op preventie als op laagdrempelige hulp en herstel.

OPLEIDINGSONDERDELEN STP
Werkveldoriëntatie en beroepspraktijk  
BaTP in internationaal perspectief 3
Beroepspraktijk 1 8
Vaardigheden  
Professionele gespreksvoering 3
Psychodiagnostische methoden 6
Trainen van groepen 3
Keuzevak: online hulp, LiveLab, International Boost of onderzoeksvaardigheden 2 3
Studie van de mens  
Life events 3
Psychopathologie 3
Neuropsychologie 3
Filosofie en ethiek  
Beroepsethiek 3
Afstudeerrichting klinische psychologie  
Concepten klinisch redeneren 5
Psychodiagnostiek in de klinische praktijk 7
Gespreksvoering in de klinische praktijk 3
Handvaten voor de klinische praktijk 3
Counseling en coaching in de klinische praktijk 4
Totaal studiepunten 60

Fase 3

Fase 3

We zetten de kers op de taart door je lange stage te doorspekken met praktijkgerichte casussen en supervisiemomenten. Je gaat ook interdisciplinair aan de slag met o.a. het maken van een bachelorproef.

OPLEIDINGSONDERDELEN STP
Werkveldoriëntatie en beroepspraktijk  
Beroepspraktijk 2 18
Filosofie en ethiek  
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Afstudeerrichting klinische psychologie  
Integratieve casuïstiek in de klinische praktijk 6
Intervisie in de klinische praktijk 3
Specialisatie  
Emerging Technologies 3
Interdisciplinair keuzetraject (SAW-breed) 15
Bachelorproef 12
Totaal studiepunten 60

Fase 1

Vanaf het begin van onze opleiding bekwaam je je in je grondhouding als toekomstig hulpverlener en bestudeer je verschillende aspecten van de mens vanuit een biopsychosociaal perspectief. Je krijgt ook een beeld van het werkveld van de verschillende afstudeerrichtingen. Daarnaast maak je kennis met psychodiagnostiek en dienstverlening, de twee kerntaken van een psychologisch consulent.

Kijk al eens een cursus in:

OPLEIDINGSONDERDELEN STP
Werkveldoriëntatie en beroepspraktijk  
Opleidings- en werkveldoriëntatie 5
Vaardigheden  
Professionele basishouding 8
Onderzoeksvaardigheden 1 6
Inleiding psychodiagnostiek 4
Inleiding psychologische dienstverlening 8
Studie van de mens  
Algemene psychologie 4
Levenslooppsychologie 4
Sociale psychologie 3
Organisatiepsychologie 3
Biologie 3
Studie van de samenleving  
Sociologie 3
Recht 3
Strong Sustainability 3
Filosofie en ethiek  
Filosofie 3
Totaal studiepunten 60

Jobkansen

  • preventie en gezondheidsbevordering (mutualiteiten, expertisecentra, LOGO’s …)
  • eerstelijns psychologische zorg (inloophuizen, CAW, ouderenzorg, opvangcentra ...)
  • gespecialiseerde psychologische zorg (afdelingen dementie in WZC, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, verslavingszorg, groepspraktijken…)
  • woon- en leefbegeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (psychiatrisch verzorgingstehuis, begeleid wonen …)

Meer weten?

Heb je nog vragen over je opleiding? We lijsten nog even alles op. Vooral praktische vragen? Neem dan zeker contact op.

Stel een vraag

Het opleidingshoofd en de studie- en trajectbegeleiders staan voor je klaar.

Studeer klinische psychologie met een verkort traject

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. In de meeste gevallen kan dit dus in een jaar. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

Studenten klinische psychologie VIVES

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures