Jongere tegen een muur

klinische psychologie

Bachelor in de toegepaste psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie aan VIVES Zuid

Jij helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun context via counseling, coaching en training.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Volg de studie toegepaste psychologie: klinische psychologie aan VIVES
foto voor een gezicht gehouden

Wil jij mensen ondersteunen met een psychische kwetsbaarheid of belemmeringen? In deze afstudeerrichting leer je hoe je via vraagverheldering, coaching en counseling mensen opnieuw perspectief kan bieden. Het is daarbij belangrijk dat je je hulp afstemt op de cliënt in zijn eigen thuis- of zorgcontext.

Wat leer ik in deze opleiding?

In het eerste jaar bekwaam je je in je grondhouding als toekomstig hulpverlener en bestudeer je verschillende aspecten van een mens vanuit een biopsychosociaal perspectief. Je krijgt ook een beeld van het werkveld van de verschillende afstudeerrichtingen. Daarnaast maak je kennis met psychodiagnostiek en dienstverlening, de twee kerntaken van een psychologisch consulent.

In het tweede jaar spitten we doelgroepen, psychodiagnostiek en dienstverlening verder uit, binnen de context van het alledaagse leven van een individu. Je werkt als psychologisch consulent aan geestelijke gezondheid, met cliënten én hun context, thuis, online of in een voorziening. De focus ligt zowel op preventie als op laagdrempelige hulp en herstel. Je loopt in het tweede jaar dertig dagen stage om voeling te krijgen met de praktijk.

In het derde jaar zetten we de kers op de taart door je stage van een gans semester te doorspekken met praktijkgerichte casussen en supervisiemomenten. Je gaat ook interdisciplinair aan de slag binnen een keuzetraject met o.a. een bachelorproefproject, of je kan kiezen voor een internationale les- of projectervaring.

studente denkt na

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
10u15
biologie
recht
sociale psychologie
 
professionele basishouding
 
12u30
Pauze
13u15
opleidings- en werkverldoriëntatie
organisatiepsychologie
inleiding psychologische dienstverlening
professionele basishouding
   
15u45
           

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vrouw met zorgen

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In 180 studiepunten werk, leer en ontplooi je je 180% naar een professioneel bachelordiploma. Studeren doe je bij ons in 3 academiejaren of 6 semesters. Stages, praktijkvakken en trainingen staan hierbij centraal.  Trajectbegeleiders en docenten binnen je opleiding staan klaar om je studieloopbaan op elk moment te  ondersteunen. Daarnaast is er een dienst studie- en studentenbegeleiding waar je tijdens jouw volledige studietraject meer dan welkom bent.

Jongere springt

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Een professionele bacheloropleiding is per definitie praktijkgericht, dus je zult op dat vlak zeker aan je trekken komen. Je loopt dertig dagen stage in het tweede jaar en zestig dagen in het derde jaar. Ook in het eerste jaar is er ruimte voor praktijk via vaardigheidsvakken.

student SAW

Ik heb reeds een diploma. Kan ik vrijstellingen krijgen?

Studenten die reeds over een diploma hoger onderwijs beschikken, kunnen recht hebben op een vrijstellingspakket. Hieronder kan je aflezen hoeveel studiepunten je vrijgesteld wordt en hoeveel je er nog dient af te leggen, afhankelijk van je vooropleiding. We geven je ook een schatting van de duur van de opleiding, gesteld dat je fulltime studeert.

Studeren in het buitenland

In sociaal-agogisch werk krijg je de mogelijkheid een buitenlandse stage te volgen. Het verschil maken in ontwikkelingslanden? Een internationale les- of projectervaring opdoen? Dat kan!Je hebt de keuze tussen verschillende Europese bestemmingen (Erasmus) of je stelt je kandidaat voor een intercontinentaal project in landen waar we al jaren een uitwisselingservaring mee onderhouden zoals China, Oeganda of de VS (New York).

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

GC
 Quote signs

Ik heb voor deze opleiding gekozen vanuit de vaststelling dat er in onze samenleving een groot tekort is aan goede psychologische hulp voor wie die nodig heeft. Bovendien is de drempel vaak te hoog, omdat er op die hulp nog steeds een groot taboe rust.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je studie klinische psychologie?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Je kan in 1 jaar een extra professionele bachelor behalen (60 studiepunten).
 • Je kan een extra keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden.
 • Je kan een 2e afstudeerrichting binnen BaTP behalen, met (45 studiepunten) of zonder (30 studiepunten) stage.

Daarnaast kan je ook een andere bacheloropleiding binnen VIVES volgen voor maximaal 120 studiepunten, zoals bijvoorbeeld Onderwijs, Logopedie, Ergotherapie of Office Management.

Je kan via een schakelprogramma instappen in een academische master. Voor de opleiding toegepaste psychologie is het schakelprogramma naar de master in de Psychologie de meest voor de hand liggende.

Een extra troef van ons studiegebied is dat je binnen je professionele bachelor ook kan instappen in een voortraject naar de Bachelor in Onderwijskunde. Dit betekent dat je in je 3e jaar professionele bachelor enkele vakken gaat volgen bij de academische bacheloropleiding Onderwijskunde en daarvoor geëvalueerd wordt in je professionele bachelor. De verworven credits kan je meenemen als vrijstelling als je een academisch traject aanvat in de Onderwijskunde.

aan de slag

Aan de slag

Heel wat organisaties zijn op zoek naar afgestudeerden met jouw profiel. Je kan vb aan de slag als:

medewerker woonzorgcentra (WZC) bij:

 • mensen met dementie
 • psychisch kwetsbare mensen
 • ondersteuning medewerkers en mantelzorgers
 • diensten voor preventie en gezondheidsbevordering

medewerker centra algemeen welzijn (CAW) bij:

 • Jongeren Advies Centra
 • gezins- en relatiebegeleiding
 • slachtofferhulp
 • bezoekruimte
 • justitieel welzijnswerk
 • cognitieve & psychosociale revalidatie

medewerker geestelijke gezondheidszorg bij:

 • beschut wonen
 • mobiele teams
 • centra geestelijke gezondheidszorg
 • psychiatrische ziekenhuisafdelingen
Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. In de meeste gevallen kan dit dus in een jaar. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

verkorte studieroute volgen aan vives
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.