studenten aan het studeren VIVES

Intervisie bemiddeling

Permanente vorming intervisie bemiddeling aan VIVES Zuid (erkenning aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie)

Doe een beroep op de expertise en ervaringen van collega-bemiddelaars en kom samen tot waardevolle inzichten voor je eigen bemiddelingspraktijk.

Waar kan ik dit volgen?
Intervisie bemiddelaars
studenten zitten op bankje VIVES

Tijdens de intervisiemomenten ga je met een aantal collega-bemiddelaars in interactie over door elk van hen verrichtte bemiddelingen.

Inzicht in eigen handelen en dat van anderen geeft je immers de mogelijkheid om op een laagdrempelige en snelle manier de eigen expertise een boost te geven. Intervisie is een specifieke vorm van kennisontwikkeling en vormt een waardevolle aanvulling op de eigen professionalisering. Vooraf worden de spelregels binnen de intervisie, de doelstellingen en de werkwijze afgesproken.

Intervisie bemiddeling studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

student aan het studeren VIVES

Hoe organiseert VIVES deze intervisie?

De intervisiemomenten worden gefaciliteerd door Marieke Claeys, erkend familiaal bemiddelaar en ervaren in het begeleiden van intervisies. De 3 bijeenkomsten gaan door in VIVES (campus Kortrijk), tekens op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Intervisiedata: 24 maart 2022, 21 april 2022  en 26 mei 2022.

Kostprijs voor deelname aan deze intervisiereeks bedraagt 120 euro.

Dit aanbod wordt georganiseerd en gecontroleerd door de erkende opleidingsinstantie VIVES en komt in aanmerking voor 2 uren permanente vorming per intervisie. (Intervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren in aanmerking komen voor permanente vorming.) Deelnemers krijgen na deelname een aanwezigheidsattest.

De intervisies gaan effectief van start met minimaal 5 deelnemers. Anders worden de reeds uitgevoerde betalingen teruggestort.

Lesinhoud
Klas lokaal verpleegkunde

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt tijdens je studies.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken en welke praktijkonderdelen deel uitmaken van het programma? Bekijk hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

Hier komt heel binnenkort een overzicht van de specifieke vakken.

Programma

Hieronder vind je de planning voor deze opleiding.

Programma

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Die vinden plaats op:

  • donderdag 24 maart 2022
  • donderdag 21 april 2022
  • donderdag 26 mei 2022

Telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur. Kostprijs voor deelname aan deze intervisiereeks bedraagt 120 euro.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.