interdisiciplinair traject forensisch werken

Interdisciplinair traject forensisch werken aan VIVES Zuid

Zijn criminologie, justitie en detentie topics waar jij alles over wil weten? Ga mee op pad binnen dit kader en focus op mensenrechten van slachtoffers én daders.  

Waar kan ik dit volgen?
Een mix van welzijn en recht

Forensisch werk is een hot topic en zeker binnen onze gepolariseerde samenleving. Samen met medestudenten word je uitgedaagd om mee op zoek te gaan naar oplossingen. Oplossingen die ons justitie- en gevangenisbeleid menselijk maken, en dit voor alle partijen. 

Dit interdisciplinair traject, dat hybride wordt georganiseerd, neemt je mee op een weg waar recht, criminologie, psychopathologie en hulpverlening elkaar ontmoeten. Om je klaar te maken om de uitdagingen binnen justitie aan te pakken zorgen we eerst voor een degelijke basis. Deze basis wordt gelegd door het strafrecht op te frissen, je onder te dompelen in de bestaande hulpverleningskaders en door de ethische aspecten van het justitiële kader te gaan verkennen.

Deze basis zorgt er voor dat jij, als professional, sterk gevormd wordt om aan de slag te kunnen gaan in het forensisch werkveld.

 

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt tijdens je studie.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken en welke praktijkonderdelen deel uitmaken van het programma? Bekijk hieronder een beknopt overzicht

Vakken en praktijk

 • Forensisch werken – op het raakvlak van justitie en welzijn (5 sp)
 • Multidisciplinaire samenwerking in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Uitdagingen en tendensen in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Emerging Technologies (3 sp)
 • Bachelorproef (12 sp )

Het exacte aantal studiepunten per vak vind je in de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de verzameling van studiepunten oftewel leerkrediet. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lesrooster

Dit traject wordt digitaal georganiseerd. Je volgt online lessen en workshops mee.
Op vrijdag zijn er fysieke contactmomenten en word je op campus Kortrijk verwacht. 

Lesrooster

Dit keuzetraject kan je volgen via blended learning.  Er vindt dus heel wat online plaats, behalve op vrijdag. Dan word je verwacht op campus. Dit keuzetraject is ook toegankelijk voor studenten afstandsonderwijs die in het tweede semester de contactmomenten op vrijdag kunnen bijwonen

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat leer ik tijdens deze opleiding?

 • Je leert een eerste wettelijk luik kennen waarin je de strafrechtelijke aspecten van dader- en slachtofferschap belicht ziet.
 • In een tweede luik, dat over hulpverlening gaat, verdiep je jou in psychopathologie, verschillende (criminologische) denkkaders, traumatologie, forensische psychiatrie…
  Hier hebben we ook speciale aandacht voor seksuele misdrijven.
 • Je leert wat het betekent in onze maatschappij om slachtoffer of dader te zijn, welke beeldvorming er heerst en wat voor gevolgen een misdrijf kan hebben voor betrokken partijen en hun context.
 • Je leert, via interdisciplinair samen te werken, wat de meerwaarde van multidisciplinariteit is binnen de ketenaanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld.  Dit doen we door het werkveld te verkennen.
 • Je staat stil bij samenwerkingsakkoorden, het strategisch plan en het spanningsveld tussen onvrijwillige en vrijwillige hulpverlening.
 • Tot slot onderzoek je de tendensen, actuele uitdagingen en internationale evoluties binnen het forensisch welzijnswerk. Een studiereis met de groep vormt alvast een middel om hier mee aan de slag te gaan.
Interdisciplinair traject forensisch werken volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?