interdisiciplinair traject en microdegree forensisch werken

Interdisciplinair traject en microdegree forensisch werken aan VIVES Zuid

Zijn criminologie, justitie en detentie topics waar jij alles over wil weten? Ga mee op pad binnen dit kader en focus op mensenrechten van slachtoffers én daders.  

Waar kan ik dit volgen?
Een mix van welzijn en recht

Forensisch werk is een hot topic en zeker binnen onze gepolariseerde samenleving. Samen met medestudenten word je uitgedaagd om mee op zoek te gaan naar oplossingen. Oplossingen die ons justitie- en gevangenisbeleid menselijk maken, en dit voor alle partijen. 

Dit interdisciplinair traject, dat hybride wordt georganiseerd, neemt je mee op een weg waar recht, criminologie, psychopathologie en hulpverlening elkaar ontmoeten. Om je klaar te maken om de uitdagingen binnen justitie aan te pakken zorgen we eerst voor een degelijke basis. Deze basis wordt gelegd door het strafrecht op te frissen, je onder te dompelen in de bestaande hulpverleningskaders en door de ethische aspecten van het justitiële kader te gaan verkennen.

Deze basis zorgt er voor dat jij, als professional, sterk gevormd wordt om aan de slag te kunnen gaan in het forensisch werkveld.

 

Wat leer je tijdens dit traject?

 • Je leert een eerste wettelijk luik kennen waarin je de strafrechtelijke aspecten van dader- en slachtofferschap belicht ziet.
 • In een tweede luik, dat over hulpverlening gaat, verdiep je jou in psychopathologie, verschillende (criminologische) denkkaders, traumatologie, forensische psychiatrie…

  Hier hebben we ook speciale aandacht voor seksuele misdrijven.
 • Je leert wat het betekent in onze maatschappij om slachtoffer of dader te zijn, welke beeldvorming er heerst en wat voor gevolgen een misdrijf kan hebben voor betrokken partijen en hun context.
 • Je leert, via interdisciplinair samen te werken, wat de meerwaarde van multidisciplinariteit is binnen de ketenaanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld.  Dit doen we door het werkveld te verkennen.
 • Je staat stil bij samenwerkingsakkoorden, het strategisch plan en het spanningsveld tussen onvrijwillige en vrijwillige hulpverlening.
 • Tot slot onderzoek je de tendensen, actuele uitdagingen en internationale evoluties binnen het forensisch welzijnswerk. Een studiereis met de groep vormt alvast een middel om hier mee aan de slag te gaan.

Het programma

Wij bieden forensisch werken aan onder volgende vormen:

Interdisciplinair traject via dagonderwijs

Jij bent momenteel student dagonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

Interdisciplinair traject via dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens je laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • Je volgt het binnen een hybride traject (combinatie van digitaal leren en activiteiten op de campus). 
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Programma

 • Forensisch werken – op het raakvlak van justitie en welzijn (5 sp)
 • Multidisciplinaire samenwerking in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Uitdagingen en tendensen in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Emerging Technologies (3 sp)
 • Bachelorproef (12 sp )

Interdisciplinair traject via afstandsonderwijs

Jij bent momenteel student afstandsonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

Interdisciplinair traject via afstandsonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens je laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 15 studiepunten
 • Je volgt het binnen een hybride traject (combinatie van digitaal leren en activiteiten op de campus). 
 • Er wordt gewerkt met één vaste dag aanwezigheid op campus per week

 

Programma

 • Forensisch werken – op het raakvlak van justitie en welzijn (5 sp)
 • Multidisciplinaire samenwerking in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Uitdagingen en tendensen in het forensisch welzijnswerk (5 sp)

Microdegree via hybride onderwijs

Jij wenst je verder bij te scholen en te specialiseren in thema's als criminologie, justitie en detentie?

Microdegree via hybride onderwijs

Blijf levenslang leren met onze Microdegrees.

Dit Microdegree richt zich op specifieke competenties en zorgt voor verdieping. Je sluit aan op een opleiding die ook toegankelijk is voor huidige bachelorstudenten. 

Jij zult na het volgen van deze opleiding jouw huidige job of toekomstige job nog beter kunnen uitvoeren.

Dit microdegree:

 • leidt tot een certificaat
 • wordt door de cursisten gevolgd in een traject met reguliere studenten. 
 • wordt blended georganiseerd met verplichte contactdagen op maandag en dinsdag en heel wat leermateriaal dat blended wordt aangeboden voor op de andere dagen 
 • loopt van 6 februari 2024 tot 26 april 2024 met een voltijdse studiebelasting gedurende deze 9 weken

Via deze link vind je een antwoord op al jouw praktische vragen zoals de kostprijs, inschrijving... 

Programma

 • Forensisch werken – op het raakvlak van justitie en welzijn (5 sp)
 • Multidisciplinaire samenwerking in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Uitdagingen en tendensen in het forensisch welzijnswerk (5 sp)

Interdisciplinair traject via dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens je laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • Je volgt het binnen een hybride traject (combinatie van digitaal leren en activiteiten op de campus). 
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Programma

 • Forensisch werken – op het raakvlak van justitie en welzijn (5 sp)
 • Multidisciplinaire samenwerking in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Uitdagingen en tendensen in het forensisch welzijnswerk (5 sp)
 • Emerging Technologies (3 sp)
 • Bachelorproef (12 sp )
Interdisciplinair traject forensisch werken volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal