groep studenten overlegt rond tafel

interdisciplinaire trajecten sociaal-agogisch werk via afstandsonderwijs

Interdisciplinaire trajecten sociaal-agogisch werk aan VIVES Zuid

Een interdisciplinair traject is een keuzetraject van 30 studiepunten waarin je je in het 3de jaar van je opleiding binnen sociaal-agogisch werk specialiseert.

Ook op campus
Verdiep je in de theoretische kaders van andere disciplines
Jumper

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Neem contact met ons op als je hierover vragen hebt en we zoeken voor je uit of het mogelijk is voor jou om een van deze interdisciplinaire trajecten te volgen.

Door het volgen van een interdisciplinair traject van sociaal-agogisch werk krijg je niet enkel theoretische denkkaders en inzichten mee, maar er is ook aandacht voor het methodisch werken.

Te volgen trajecten

Herstelgericht en verbindend werken

Het voorkomen van pesten en geweld, conflicten oplossen door van binnenuit te gaan versterken en verbinden. Welkom bij herstelgericht werken.

Forensisch werken

Zijn criminologie, justitie en detentie topics waar jij alles over wil weten? Ga mee op pad binnen dit kader en focus op mensenrechten van slachtoffers én daders.  

Sterk(er) divers

De etnische en culturele diversiteit brengt zowel rijkdom als uitdagingen met zich mee. Dit traject biedt kennis en methodieken aan, om constructief om te gaan met met de realiteit van onze superdiverse samenleving. 

Samen stad maken

Hoe zorg je ervoor dat wonen, studeren, werken, ontmoeting en ontspanning toegankelijk worden voor iedereen? Ontdek wie en wat er leeft in een stad en wat die leefbaar maakt. Maak samen stad!

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal