trajecten VIVES

interdisciplinaire trajecten sociaal-agogisch werk
interdisciplinaire trajecten sociaal-agogisch werk

Interdisciplinaire trajecten sociaal-agogisch werk aan VIVES Zuid

Deze interdisciplinaire trajecten omvatten 30 studiepunten en kunnen worden gevolgd van februari tot juni in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES. 

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in de theoretische kaders van andere disciplines
springer

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Neem contact met ons op als je hierover vragen hebt en we zoeken voor je uit of het mogelijk is voor jou om een van deze interdisciplinaire trajecten te volgen.

Door het volgen van een interdisciplinair traject van sociaal-agogisch werk krijg je niet enkel theoretische denkkaders en inzichten mee, maar er is ook aandacht voor het methodisch werken.

Opleidingsoverzicht

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Te volgen keuzetrajecten

herstelgericht en verbindend werken

Ben je geboeid door gedrag en relaties tussen mensen? Droom je erover om onze samenleving van binnenuit te versterken? Is het voorkomen en reduceren van geweld en pesten iets waar jij aan wil meewerken?

jong geweld

Is het nu zo erg gesteld met de jeugd van tegenwoordig of heeft de maatschappij een algemeen probleem met risicogedrag bij jongeren? Wanneer wordt een fenomeen een probleem en wat zijn mogelijke oorzaken? Welke methodieken zijn efficiënt bij preventie, aanpak en begeleiding? Welke voorzieningen en diensten hebben hierbij een opdracht?

migratie en intercultureel werken

We worden vandaag overspoeld met nieuwe vluchtelingenstromen. Is het fenomeen migratie echt zo nieuw? Worden we inderdaad overspoeld door vluchtelingen? Hoe komt het dat we het zo moeilijk hebben om hiermee om te gaan? Hoe zit het eigenlijk met ‘staten’ en ‘grenzen’ en onze veiligheid? Is (samen)werken met migranten iets aparts en kunnen we hiermee een verschil maken?

samen stad maken

Wat leeft er in een stad? Wat maakt een stad leefbaar? Hoe zorgen we ervoor dat wonen, leren en werken, ontspanning en ontmoeting in de stad aantrekkelijk zijn voor iedereen? Met deze en andere vragen ga je aan de slag om samen stad te maken.

sociale beïnvloeding

In het sociaal-agogisch werk staan veranderingsprocessen centraal. Individuele coaching, teambegeleiding, het opzetten van activerende campagnes... brengen mensen in beweging om hun welzijn te verhogen. Voor topics zoals criminaliteit, verkeersongevallen, middelengebruik, zelfdoding en kanker willen we die veranderingen zelfs op grote schaal.

welbevinden bij kinderen en professionals

In het sociaal-agogisch werk staan veranderingsprocessen centraal. Individuele coaching, teambegeleiding, het opzetten van activerende campagnes... brengen mensen in beweging om hun welzijn te verhogen. Voor topics zoals criminaliteit, verkeersongevallen, middelengebruik, zelfdoding en kanker willen we die veranderingen zelfs op grote schaal.

(z)ondernemen

Onze samenleving bulkt van maatschappelijke uitdagingen: leven in een multiculturele samenleving, de kloof tussen arm en rijk, radicalisering, de opwarming van de aarde, vereenzaming, de uitdagingen in een digitale samenleving, een steeds groter wordende groep mensen met psychische problemen, de hoge suïcidecijfers bij jongeren ...

esociety

Onze samenleving evolueert momenteel naar kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, transhumanisme, industrie 4.0, quantumcomputing, blockchain ... Dit zal de manier waarop we leven, werken en denken veranderen. Sommigen kijken met de nodige voorzichtigheid naar deze evoluties, terwijl anderen ze met open armen ontvangen.