notitiebriefjes aan de muur

interdisciplinair traject (z)ondernemen

Interdisciplinair traject (z)ondernemen aan VIVES Zuid

Onze samenleving bulkt van maatschappelijke uitdagingen: leven in een multiculturele samenleving, de kloof tussen arm en rijk, radicalisering, de opwarming van de aarde, vereenzaming, de uitdagingen in een digitale samenleving, een steeds groter wordende groep mensen met psychische problemen, de hoge suïcidecijfers bij jongeren ...

Waar kan ik dit volgen?
Ondernemen in onze maatschappij
teamwork

In (Z)ondernemen staan de ondernemerscompetenties centraal: kansen zien, overtuigingskracht, zicht op de markt, besluitvaardigheid, zelfkennis,... In de samenleving van vandaag en zeker ook van morgen, worden deze competenties almaar belangrijker - omdat problemen complexer worden en traditionele antwoorden hierop niet langer volstaan.

We zijn ondernemend omdat we onze ogen, oren en mind open durven zetten: we kijken, luisteren en reflecteren. We zijn ondernemend omdat we - binnen bestaande of nieuwe organisaties - deze maatschappelijke uitdagingen aan durven gaan. We zijn ondernemend omdat we maatschappelijke impact willen realiseren, en hiervoor sterk geloven in de kruisbestuiving tussen profit en social profit. We proberen het beste van deze twee werelden samen te brengen.

Ondernemend zijn gaat over innovatief durven denken, over zoeken naar draagvlak voor je idee en goede marketing. Maar het gaat ook over de stap verder: je ideeën omzetten in een businessplan waar stilgestaan wordt bij zaken zoals klantwaarde, klantsegmenten, mensen en middelen, strategische partners en kostenstructuren.  

Interdisciplinair traject (z)ondernemen studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

In dit keuzetraject dagen we je uit om verder te kijken dan het vertrouwde en bekende. Met het design thinking model als kapstok dagen we de student uit om een zot idee te bedenken dat beantwoordt aan een maatschappelijke uitdaging, en van daaruit verder te werken richting businessplan. Dit traject staat bekend om de vrijheid die de student krijgt om zijn ding te doen, maar wordt zorgvuldig gecoacht en voorzien van de nodige input. Dit in de vorm van een bootcamp, een internationale studiereis, tal van workshops, bezoeken, interviews, reflectiecafés en wekelijkse pitch-sessies.

inschrijven opleiding

Hoe kan ik dit traject volgen?

Het interdisciplinaire traject bestaat uit 30 studiepunten en kan gevolgd worden tijdens het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste jaar van een andere bacheloropleiding als je daar toestemming voor krijgt, of na het behalen van een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Het traject wordt georganiseerd in de periode van februari tot juni.

springer

Hoe ziet het programma eruit?

  • Social entrepeneurship: exploratie en reflectie (5 sp)
  • ZIRC: van Zot Idee tot Realiseerbaar Concept (10 sp)
  • Emerging Technologies (3 sp)
  • Bachelorproef (12 sp) 
Lesinhoud
studenten VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.