Kind doet yoga

interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals

Interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals an VIVES Zuid i.s.m. het studiegebied onderwijs

Kinderen groeien op in een complexe wereld waarin de balans tussen presteren en welbevinden steeds vaker scheef komt te hangen. Kwetsbare kinderen hebben extra bagage die niet altijd opgemerkt wordt. Ook de professionals die met de kinderen werken (zoals onderwijs en bijzondere jeugdzorg) voelen de druk toenemen, niet alleen bij de kinderen maar ook bij zichzelf. Goede zorg door professionals vereist immers zelfzorg.

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in het welzijn van kinderen
Kind doet yoga

Steeds meer beseffen we dat je goed in je vel voelen een voorwaarde is om goed te kunnen presteren en functioneren. In dit traject onderzoeken we de verschillende dimensies van welbevinden en ontdekken we wat we kunnen doen om welbevinden te verhogen. Bij kinderen maar ook bij professionals. We gaan na hoe we in de dagelijkse realiteit een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die op ons afkomen. De vragen die we ons stellen zijn de volgende. Wat is welbevinden? Wat beïnvloedt ons welbevinden? Wat zijn beschermende en risicofactoren op individueel niveau (veerkracht en coping)? Wat zijn beschermende en risicofactoren op relationeel niveau (pestsituaties en groepsdynamieken)? Wat zijn beschermende en risicofactoren op omgevingsniveau (kinderen in armoede of in moeilijke gezinssituaties)?

Welke signalen van on-welbevinden kan je herkennen bij jezelf en bij anderen? Op welke manier kan je het welbevinden bij kinderen bevorderen? Hoe kan je zelf als professional jouw welbevinden bewaken en verhogen? Na dit traject heb je inzicht in je eigen welbevinden en heb je handvaten om aan de slag te gaan met het welbevinden van kinderen. Stap voor stap realiseren we samen een maatschappij waarin welbevinden van kinderen voorop staat.

Een interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Het programma van dit interdisciplinair traject omvat 30 studiepunten en de volgende opleidingsonderdelen:

  • Welbevinden bij kinderen (7 SP)
  • Welbevinden bij de professional (5 SP)
  • Internationale blik op welbevinden (3 SP)
  • Emerging technologies (3 SP)
  • Bachelorproef (12 sp)
Wasco's

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Dit interdisciplinair traject bestaat uit 30 studiepunten en wordt georganiseerd door twee studiegebieden die de handen in elkaar slaan, nl. studiegebied sociaal-agogisch werk en studiegebied onderwijs. Het traject wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding toegepaste psychologie, orthopedagogie, maatschappelijk werk, maatschappelijke veiligheid, kleuteronderwijs of lager onderwijs in VIVES of in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Studenten bestuderen samen en op interdisciplinaire wijze het welbevinden van kinderen en professionals. Naast theoretische denkkaders en inzichten krijg je een brede waaier van methodieken (zoals kinderyoga, kindermassage en werken met verhalen) aangereikt. Casussen, werkveldbezoeken en gastcolleges brengen de praktijk in Vlaanderen en in het buitenland dichterbij.

Lesinhoud
Hal VIVES Kortrijk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • Welbevinden bij kinderen (7 SP)
  • Welbevinden bij de professional (5 SP)
  • Internationale blik op welbevinden (3 SP)
  • Emerging technologies (3 SP)
  • Bachelorproef (12 SP)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.