Kind doet yoga

interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals

Interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals an VIVES Zuid i.s.m. het studiegebied onderwijs

Een samenleving waarin steeds meer verwacht wordt. Wat zijn de gevolgen voor kinderen in het algemeen, maar ook voor kwetsbare kinderen? Leer hoe je als professional de beste zorg kan bieden aan deze groep door ook voor jezelf te zorgen. 

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in het welzijn van kinderen en in dat van de professional
Kind doet yoga

Meer en meer groeit het besef dat het goed in je vel zitten een cruciale voorwaarde is om goed te kunnen presteren. Dit traject geeft jou een volledig beeld op welbevinden en leert wat je kunt doen om welzijn te verhogen. We zoomen specifiek in op het welbevinden van de professional en op het welbevinden bij kinderen. Ontdek hoe je in de dagelijkse realiteit een antwoord kunt bieden op de uitdagingen die aan (kwetsbare) kinderen en aan professionals gesteld worden.  

Evolueren naar een maatschappij waarin het welbevinden van kinderen voorop staat, daar willen we naar toe. Ontdek hoe jij je steentje hierin kunt bijdragen via dit keuzetraject. Leer alles rond het herkennen van signalen, het bevorderen van het welbevinden bij kinderen en bewust zelfzorg toe te passen.  

Een interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

 • Wat is welbevinden?

 • Je leert de verschillende dimensies van welbevinden bij kinderen en professionals ontdekken. 

 • Je ontdekt wat beschermende en risicofactoren op individueel niveau zijn (veerkracht en coping) 

 • Inzicht in wat beschermende en risicofactoren op relationeel niveau zijn (pestsituaties en groepsdynamieken) 

 • Je leert wat beschermende en risicofactoren op omgevingsniveau zijn (armoede, moeilijke gezinssituatiesā€¦)  

 • Je leert hoe je het welbevinden bij kinderen en jezelf kunt bevorderen via verschillende methodieken en tools (kinderyoga, rots en water, creatieve methodieken, werken met verhalen en kinderboeken, kindermassageā€¦) 

 • Je ontdekt een internationale blik op welbevinden en leert via casussen, werkveldbezoeken en gastcolleges.  

Wasco's

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Dit interdisciplinair traject bestaat uit 30 studiepunten en wordt georganiseerd door het studiegebied sociaal-agogisch werk. Het traject wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding toegepaste psychologie, orthopedagogie, maatschappelijk werk of maatschappelijke veiligheid in VIVES of in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Studenten bestuderen samen en op interdisciplinaire wijze het welbevinden van kinderen en professionals. Naast theoretische denkkaders en inzichten krijg je een brede waaier van methodieken en tools aangereikt. Casussen, werkveldbezoeken en gastcolleges brengen de praktijk in Vlaanderen en in het buitenland dichterbij.

Lesinhoud
Hal VIVES Kortrijk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

 • Welbevinden bij kinderen (7 SP)
 • Welbevinden bij de professional (5 SP)
 • Internationale blik op welbevinden (3 SP)
 • Emerging technologies (3 SP)
 • Bachelorproef (12 SP)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.