Migranten

interdisciplinair traject sterk(er) divers

Interdisciplinair traject traject sterk(er) divers aan VIVES Zuid

De samenleving wordt steeds kleurrijker en de samenwerking tussen mensen uit verschillende culturen levert vaak mooie resultaten op. Dit gaat echter niet vanzelf. Ook in het werkveld worden professionals geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Een van de belangrijkste competenties voor professionals en organisaties in de 21ste superdiverse eeuw is het kunnen omgaan met culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Waar je ook gaat werken, overal krijg je te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. Het is daarom belangrijk om als professional je diversiteitscompetenties verder te ontwikkelen. Zo kun je dankzij voldoende kennis over de context putten uit een waaier aan methodieken en concrete tools om je handelingswijze en communicatie aan te passen.

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in superdiversiteit en intercultureel werken

We onderzoeken de huidige complexiteit van samenleven in diversiteit vanuit macroperspectief. Daarnaast reiken we handvatten aan op het niveau van organisaties en individuen om op een constructieve manier met de realiteit van onze superdiverse samenleving om te gaan. Je maakt je een aantal methoden eigen en je krijgt de kans deze toe te passen in de praktijk.

We bieden denkkaders en concrete handvatten om binnen het werkveld met culturele diversiteit om te gaan. We staan stil bij maatschappelijke uitdagingen en kansen en krijgen zicht op de gevolgen voor de betrokkenen zelf en de samenleving. We zetten in op het verbreden van kennis, het vormen van attitudes en we trainen vaardigheden om op een cultuursensitieve manier te handelen.

Dit keuzetraject is interessant voor iedereen die zijn of haar interculturele competenties wil vergroten en zich wil verdiepen in intercultureel werken. De kennis, ervaringen en attitudes die je opdoet in dit keuzetraject zijn essentieel in een hulpverlenende, zorgende of onderwijzende rol. Maar ook wie meer beleidsondersteunende functies beoogt, zal door dit traject in staat zijn om op een cultuursensitieve manier beleid te ontwikkelen.

Interdisciplinair traject Sterk(er) Divers studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Dit interdisciplinaire traject omvat 30 studiepunten en wordt gevolgd van februari tot juni in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma.

Naast theoretische denkkaders en inzichten krijg je een brede waaier van methodieken aangereikt. Je krijgt gastlessen van ervaren praktijkwerkers en experten en volgt vaardigheidstrainingen. Via inleefspelen, ontmoetingen, getuigenissen en praktijkbezoeken zal je vanuit verbondenheid “de ander” ontmoeten. Je krijgt ook een intensief cultureel bad tijdens een buddyproject en een buitenlandse leerervaring. Hierbij kun je je interculturele vaardigheden verder ontwikkelen vanuit de praktijk en aangeleerde methodieken toepassen.

Lesinhoud
studenten vives

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
  • cultuursensitieve methoden (5 sp)
  • intercultureel werken (5 sp)
  • emerging technologies (3 sp)
  • bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.