Migranten

interdisciplinair traject sterk(er) divers

Interdisciplinair traject traject sterk(er) divers aan VIVES Zuid

De etnische en culturele diversiteit brengt zowel rijkdom als uitdagingen met zich mee. Dit traject biedt kennis en methodieken aan, om constructief om te gaan met met de realiteit van onze superdiverse samenleving. 

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in superdiversiteit en versterk je interculturele competenties
Drukke stad

Onze samenleving wordt steeds kleurrijker. Overal waar je gaat werken krijg je te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. Ook in ons werkveld zien we dat professionals geconfronteerd worden met de complexiteit van intercultureel hulpverlenen. Het is daarom belangrijk om als professional je diversiteitscompetenties verder te ontwikkelen.

Het is net omdat we in deze superdiverse 21e eeuw zitten, dat het cruciaal is om als professional en organisatie te kunnen omgaan met culturele en levensbeschouwelijke verschillen. In dit traject maak je kennis met verschillende theoretische kaders die je helpen om de huidige superdiverse samenleving beter te begrijpen en ontwikkel je interculturele competenties om jouw handelingswijze en communicatie te kunnen aanpassen en sterk(er) divers te werken.

Dit keuzetraject is er voor iedereen die zijn of haar interculturele competenties wil vergroten en zich wil verdiepen in superdiversiteit en intercultureel werken. De kennis, ervaringen en attitudes die je jouw eigen maakt zijn essentieel in een hulpverlenende, zorgende of onderwijzende rol. Ook professionals die een beleidsondersteunende functie uitvoeren of ambiëren zullen dit, na het volgen van dit traject, op een cultuursensitieve manier kunnen.

Interdisciplinair traject Sterk(er) Divers studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

  • Je onderzoekt de huidige complexiteit van samenleven in diversiteit vanuit een macroperspectief en ontwikkelt een kritische houding.
  • Je krijgt theoretische denkkaders, concrete handvaten en methodieken aangereikt en leert deze toepassen op niveau van organisaties en individuen om zo op een constructieve manier met de realiteit van een superdiverse samenleving om te gaan.
  • Je ontwikkelt een brede kijk en reflecteert over je eigen referentiekader
  • Via vaardigheidstrainingen, inleefspelen, ontmoetingen, getuigenissen en praktijkbezoeken leer je vanuit verbondenheid ‘de ander’ ontmoeten.
  • Je wordt ondergedompeld in een intensief cultureel bad tijdens een buddyproject en een buitenlandse leerervaring waardoor je alles leert toepassen in de praktijk.
Lesinhoud
studenten vives

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
  • cultuursensitieve methoden (5 sp)
  • intercultureel werken (5 sp)
  • emerging technologies (3 sp)
  • bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.