Zwerm vogels op electriciteitsdraad

interdisciplinair traject sociale beïnvloeding

Interdisciplinair traject sociale beïnvloeding aan VIVES Zuid

Sociaal-agogisch werk en verandering zijn een niet te scheiden duo. Coaching van individuen, teambegeleiding, activerende campagnes... zetten mensen er toe aan om hun welzijn te verhogen. Voor topics zoals criminaliteit, verkeersongevallen, middelengebruik, zelfdoding en kanker willen we die veranderingen zelfs op grote schaal.

Waar kan ik dit volgen?
Studeer sociale beïnvloeding en verhoog het algemene welzijn
Studenten

Gedrag beïnvloeden om individuele en maatschappelijke veranderingen te realiseren is een job apart. Mensen houden graag en hardnekkig vast aan gewoontes, ook al zijn die schadelijk voor zichzelf of de samenleving. Dit keuzetraject buigt zich over de vraag hoe mensen te overtuigen en te beïnvloeden om hun welzijn te verhogen. Ervaar zelf wat werkt en wat niet werkt en ga actief aan de slag.

Veel aandacht gaat naar het creatief en het out-of-the-box-denken, sociale marketing, social influencers, groepsprocessen, nudging en effectieve communicatie binnen een ethisch kader. Werken aan een verantwoorde, duurzame individuele en sociale verandering doe je niet alleen: groepswerk en - discussies staan centraal.

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Dit traject telt dertig studiepunten in het laatste jaar sociaal-agogisch werk. Je kan het (na toestemming) volgen in het laatste jaar van een andere bacheloropleiding of na het behalen van een relevant diploma. Van februari tot juni ga je in groep aan de slag met gedragsverandering, creatieve marketing en communicatie. Naast deze praktijk dagen je theoretisch uit om grenzen op te zoeken. Hoe zit het met de individuele autonomie en de vrije wil? Wie bepaalt wat wenselijk en onwenselijk is? Verwacht geen klassiek onderwijs maar een mix van werkveldbezoeken, boeiende sprekers, discussies, zelfstudie en groepswerk.

Lesinhoud
Groep mensen op plein

Studiemateriaal

Het studiemateriaal omvat literatuur, workshops en digitale tools om het traject te doorlopen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal ontvang je gedrukt of elektronisch. Het gaat om oefenmateriaal, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken, PowerPoints, tutorials, audio, video... Toledo, speelt een centrale rol en zorgt voor alle informatie.

Vakken en praktijk

Benieuwd naar de vakken? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • Sociale marketing (5 sp.)
  • Ethische aspecten van sociale beïnvloeding (5 sp.)
  • Creatief en strategisch communiceren (5 sp.)
  • Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)
  • Bachelorproef (12 sp.)

De ECTS-fiche (European Credit Transfer System) is een systeem dat de overdracht en de accumulatie van studiepunten mogelijk maakt. Eén studiepunt staat voor 25 tot 30 uur werktijd.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal ontvang je gedrukt of elektronisch. Het gaat om oefenmateriaal, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken, PowerPoints, tutorials, audio, video... Toledo, speelt een centrale rol en zorgt voor alle informatie.