Zwerm vogels op electriciteitsdraad

interdisciplinair traject sociale beïnvloeding

Interdisciplinair traject sociale beïnvloeding aan VIVES Zuid

In het sociaal-agogisch werk staan veranderingsprocessen centraal. Individuele coaching, teambegeleiding, het opzetten van activerende campagnes... brengen mensen in beweging om hun welzijn te verhogen. Voor topics zoals criminaliteit, verkeersongevallen, middelengebruik, zelfdoding en kanker willen we die veranderingen zelfs op grote schaal.

Waar kan ik dit studeren?
Studeer sociale beïnvloeding en verhoog het algemene welzijn
Studenten

Gedrag beïnvloeden om individuele en maatschappelijke veranderingen te realiseren is een job apart. Mensen houden graag en hardnekkig vast aan gewoontes, ook al zijn die schadelijk voor zichzelf of de samenleving. Dit keuzetraject buigt zich over de vraag hoe mensen te overtuigen en te beïnvloeden om hun welzijn te verhogen. Ervaar zelf wat werkt en wat niet werkt en ga actief aan de slag.

Veel aandacht gaat naar het creatief en het out-of-the-box-denken, sociale marketing, social influencers, groepsprocessen, nudging en effectieve communicatie binnen een ethisch kader. Werken aan een verantwoorde, duurzame individuele en sociale verandering doe je niet alleen: groepswerk en - discussies staan centraal.

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Dit traject van dertig studiepunten staat op het programma in het laatste jaar in het sociaal-agogisch werk. Je kan het (mits toestemming) volgen in het laatste jaar van een andere bacheloropleiding of na het behalen van een relevant diploma. Van februari tot juni ga je in groep aan de slag met modellen van gedragsverandering, creatieve marketing en  communicatiestrategieën. We dagen je uit om grenzen op te zoeken. Hoe zit het met de individuele autonomie en de vrije wil? Wie bepaalt wat wenselijk en onwenselijk gedrag is? Verwacht geen klassiek onderwijs maar een mix van werkveldbezoeken, boeiende sprekers, groepsdiscussies en zelfstudie.

Lesinhoud
Groep mensen op plein

Studiemateriaal

Het studiemateriaal omvat literatuur, cursusmateriaal en digitale tools om het traject succesvol te doorlopen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal ontvang je gedrukt of elektronisch. Het gaat om oefenmateriaal, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken, PowerPoints, tutorials, audio, video... Toledo, speelt een centrale rol en zorgt voor de distributie van alle informatie.

Vakken en inhoud

Benieuwd naar de vakken? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

  • Sociale marketing (5 sp.)
  • Ethische aspecten van sociale beïnvloeding (5 sp.)
  • Creatief en strategisch communiceren (5 sp.)
  • Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)
  • Bachelorproef (12 sp.)

De ECTS-fiche (European Credit Transfer System) is een systeem dat de overdracht en de accumulatie van studiepunten mogelijk maakt. Eén studiepunt staat voor 25 tot 30 uur werktijd.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal ontvang je gedrukt of elektronisch. Het gaat om oefenmateriaal, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken, PowerPoints, tutorials, audio, video... Toledo, speelt een centrale rol en zorgt voor de distributie van alle informatie.