notitiebriefjes aan de muur

interdisciplinair traject sociaal ondernemen

Interdisciplinair traject sociaal ondernemen aan VIVES Zuid

Maatschappelijke uitdagingen ga je niet uit de weg! Jij voelt het branden om maatschappelijke impact te realiseren door sociaal te ondernemen en te innoveren. Let’s kick it!

Waar kan ik dit volgen?
Ondernemen en innoveren als antwoord op maatschappelijke uitdagingen
SDG

In de samenleving van vandaag en morgen zien we dat problemen complexer worden. Traditionele antwoorden op deze uitdagingen volstaan niet langer. Het is tijd om sommige zaken eens grondig op hun kop te zetten.

In dit keuzetraject staan ondernemerscompetenties centraal. Je leert denken in kansen, je wint aan overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Daar bovenop werk je aan jouw marktinzicht en word je geïnspireerd op verschillende vlakken. Het zijn die zaken die je kunt gebruiken om jouw eigen sociale onderneming of innovatie binnen een bestaande organisatie uit te werken. Aan de slag! 

 

Interdisciplinair traject sociaal ondernemen studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

  • Je leert verder kijken dan de vertrouwde antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
  • Je wordt geïnspireerd door sessies van echte sociale ondernemers en innovatoren.
  • Je leert werken met het design thinking model als kapstok om jouw eigen zot idee te bedenken en ook in de praktijk uit  te werken. . Hierbij wordt jouw groep persoonlijk gecoacht.
  • Tijden het bootcamp, de internationale studiereis, reflectiecafés, bezoeken en workshops ontdek je heel veel over strategie, organisatievormen, pitchen, netwerken, marketing, financiën, subsidies, business model canvas …
zondernemen

Hoe kan ik dit traject volgen?

Het interdisciplinaire traject bestaat uit 30 studiepunten en kan gevolgd worden tijdens het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste jaar van een andere bacheloropleiding als je daar toestemming voor krijgt, of na het behalen van een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Het traject wordt georganiseerd in de periode van februari tot juni.

Lesinhoud
studenten VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • Social entrepeneurship en intrapeneurship: exploratie en reflectie (5 sp)
  • ZIRC: van zot idee tot realiseerbaar concept (10 sp)
  • Emerging technologies (3 sp)
  • Bachelorproef (12 sp) 

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.