Drukke stad

interdisciplinair traject samen stad maken

Interdisciplinair traject samen stad maken aan VIVES Zuid

Wat leeft er in een stad? Wat maakt een stad leefbaar? Hoe zorgen we ervoor dat wonen, leren en werken, ontspanning en ontmoeting in de stad aantrekkelijk zijn voor iedereen? Met deze en andere vragen ga je aan de slag om samen stad te maken.

Waar kan ik dit volgen?
Een interdisciplinair traject samen stad maken: ontwerp en ontwikkel de stad van de toekomst
Werkende mensen rond tafel

Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing gebeuren niet enkel vanuit economische, organisatorische of architecturale overwegingen. Ook sociale, ecologische en welzijnscomponenten zijn belangrijk. Samen stad maken doe je bovendien niet alleen. Kinderen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, arm en rijk, verschillende generaties inwijkelingen, bezoekers en inwoners maken samen deel uit van de stad.

Het gebruik en de inrichting van de stedelijke ruimte bepalen het slagen van samenleven in verschil. Als afgestudeerde sta je midden in de stad en combineer je een onderzoekende houding met een actieve gerichtheid op het verbeteren van de leefsituatie van alle gebruikers van de stad.

Nadenken over en meewerken aan een democratische en sociaal inclusieve vormgeving van de stad - waarbij het samenleven van diverse bevolkingsgroepen met verschillende verwachtingen, visies en behoeften ruimtelijk vormgegeven wordt - is vandaag meer dan ooit een boeiende uitdaging voor studenten. De stad van morgen, die maken we samen!

Interdisciplinair traject samen stad maken

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Dit interdisciplinaire traject bestaat uit 30 studiepunten en wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Het traject wordt georganiseerd in de periode van februari tot juni.

In dit interdisciplinaire traject belichten we de stad vanuit al zijn facetten, zoals onder andere sociaal, geografisch, beleidsmatig en psychologisch. Je leert ook hoe je alle partijen bij stadsprojecten kan betrekken. Je verkent verschillende methodieken. Een studiereis opent jouw internationale blik: hoe pakt men het aan in steden in het buitenland?

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • Samen Stad Maken van a tot z (10 sp)
  • Samen stad maken in internationaal perspectief (5 sp)
  • Bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.