Drukke stad

interdisciplinair traject samen stad maken

Interdisciplinair traject samen stad maken aan VIVES Zuid

Hoe zorg je ervoor dat wonen, studeren, werken, ontmoeting en ontspanning toegankelijk worden voor iedereen? Ontdek wie en wat er leeft in een stad en wat die leefbaar maakt. Maak samen stad! 

Waar kan ik dit volgen?
Ontwerp en ontwikkel de stad van de toekomst
Werkende mensen rond tafel

We maken allemaal gebruik van plekken en ruimtes in de stad om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, mensen te ontmoeten, ons te ontspannen…  Het gebruik en de inrichting van de stedelijke ruimte bepaalt of het samenleven, waarin talloze verschillen aanwezig zijn, zal slagen.  In Samen Stad Maken bekijken we hoe het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen met verschillende verwachtingen, visies en behoeften ruimtelijk wordt vormgegeven en hoe we impact kunnen hebben op een meer inclusief en meer rechtvaardig verdeeld ruimtegebruik.  

We willen de stad mee vormgeven en ontwikkelen door naast economische, organisatorische en architecturale overwegingen ook de sociale, ecologische en welzijnscomponenten zichtbaar te maken.  

We gaan op onderzoek op plekken in de stad naar de dynamiek van die plek, vroeger en nu. We bekijken hoe die ruimtelijk gepland is en wie er gebruik van maakt. We gaan op stap om te zien en te bevragen wie de ruimte gebruikt en hoe die ruimte beleefd wordt. We zoeken naar potentieel om samen met alle betrokkenen op die plek samen de stad te maken. We creëren dynamiek en maken het potentieel zichtbaar in een sociaal-ruimtelijk advies met als finaliteit een meer democratische en sociaal inclusieve vormgeving van de stad. 

Interdisciplinair traject samen stad maken

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

 • Je leert een stad kennen vanuit verschillende facetten: sociaal, psychologisch, geografisch, beleidsmatig...
 • Je leert over praktijken in binnen- en buitenland in de internationale uitwisseling en de studiereis
 • Je leert hoe bewoners en andere stakeholders te betrekken
 • Je leert statistische gegevens over een buurt te verwerken
 • Je krijgt zicht op de geplande, de geleefde, de beleefde ruimte en het potentieel van de ruimte door opzoekwerk, observaties en interviews
 • Je maakt een kritische analyse van de verzamelde info en kan professioneel en visueel aantrekkelijk rapporteren en terugkoppelen
 • Je leert door praktijkgerichte opdrachten, in binnen- en buitenland
 • Je leert kritisch en alert te werken aan een meer inclusief en rechtvaardig verdeeld ruimtegebruik. Je leert de stad van morgen samen vorm te geven
Lesinhoud
Groep studenten

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

 • Samen Stad Maken van a tot z (10 sp)
 • Samen stad maken in internationaal perspectief (5 sp)
 • Emerging technologies (3 sp)
 • Bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.