Migranten

interdisciplinair traject migratie en intercultureel werken

Interdisciplinair traject migratie en intercultureel werken aan VIVES Zuid

We worden vandaag overspoeld met nieuwe vluchtelingenstromen. Is het fenomeen migratie echt zo nieuw? Worden we inderdaad overspoeld door vluchtelingen? Hoe komt het dat we het zo moeilijk hebben om hiermee om te gaan? Hoe zit het eigenlijk met ‘staten’ en ‘grenzen’ en onze veiligheid? Is (samen)werken met migranten iets aparts en kunnen we hiermee een verschil maken?

Waar kan ik dit studeren?
Verdiep je in migratie en multiculturaliteit

We horen in de media voortdurend berichten over migratie en de maatschappelijke gevolgen ervan. Dit kleurt ons denken en roept vragen op. Om deze vragen te beantwoorden, is het belangrijk dat we zicht krijgen op migratie als internationaal fenomeen. We staan stil bij maatschappelijke problemen maar tegelijk moeten we ook zicht hebben op de gevolgen van deze migratie-achtergrond voor de betrokkenen zelf en de omgeving waarin ze terecht komen.

In dit interdisciplinaire traject bekijken we dit fenomeen vanuit verschillende invalshoeken. We gaan op zoek naar krachtgerichte handvaten om als intercultureel werker op professionele wijze mensen bij te staan. Je maakt je een aantal methoden eigen en wordt ondergedompeld in de praktijk. Dit traject helpt je dan ook deze doelgroep beter te begrijpen. Dit is nuttig in een hulpverlenende, zorgende of onderwijzende rol. Maar ook wie meer beleidsondersteunende functies beoogt, zal door dit traject in staat zijn het beleid intercultureler te maken.

Interdisciplinair traject migratie en intercultureel werken studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Dit interdisciplinaire traject omvat 30 studiepunten en wordt gevolgd van februari tot juni in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma.

Je krijgt niet enkel theoretische denkkaders en inzichten mee, maar er is ook aandacht voor het methodisch werken. Je doet ervaring op door mee te werken aan een concreet project in het werkveld. Je kan even letterlijk ‘emigreren’ over de grenzen heen door het volgen van een lezingen en studie- aanwezigheid in het buitenland.

Lesinhoud
studenten vives

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

  • migratie en (internationale) maatschappelijke tendensen (5 sp)
  • superdiversiteit: methoden voor de praktijk (5 sp)
  • intercultureel werken (5 sp)
  • actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp)
  • bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.