interdisciplinair traject jong geweld

Is het nu zo erg gesteld met de jeugd van tegenwoordig of heeft de maatschappij een algemeen probleem met risicogedrag bij jongeren? Wanneer wordt een fenomeen een probleem en wat zijn mogelijke oorzaken? Welke methodieken zijn efficiënt bij preventie, aanpak en begeleiding? Welke voorzieningen en diensten hebben hierbij een opdracht?

Waar kan ik dit volgen?
Campusonderwijs
Geef de juiste ondersteuning en begeleiding aan jongeren
Zittende jongeren

Vier opleidingen uit het studiegebied sociaal-agogisch werk slaan de handen in elkaar om professionele bachelors wegwijs te maken in theoretische denkkaders over jeugddelinquentie en de praktische aanpak en begeleiding van risicojongeren.

Jong geweld, jeugddelinquentie en hardekernjongeren zijn stuk voor stuk zwaar beladen termen. Maar het is belangrijk te zien dat het vaak kwetsbare jongeren zijn die deskundige ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Bovendien zijn heel wat fenomenen eerder onschuldig van aard. Het is dan ook belangrijk dat welzijnswerkers duiding kunnen bieden aan ouders, leerkrachten, buurtbewoners en de media. Met het interdisciplinaire traject jong geweld krijg je achtergronden en inzichten om met een kritische bril naar fenomenen en doelgroepen te kunnen kijken en er mee om te gaan.

Interdisciplinair traject jong geweld studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

In dit interdisciplinaire traject krijgen jeugdcriminologie, jeugdcultuur, adolescentie en delinquent gedrag een centrale plaats. Via een reeks theoretische lessen krijg je denkkaders en inzichten mee. Daarnaast is er aandacht voor het methodisch werken en begeleiden van risicojongeren in de methodische keuzevakken. We nodigen ook gastsprekers uit het werkveld uit om kennis te maken met actuele thema’s uit de praktijk. Als afsluiter werk je na de paasvakantie in groep aan een project in opdracht van een organisatie van het werkveld.Het keuzetraject bestaat uit de volgende opleidingsonderdelen:

  • Jeugddelinquentie in Perspectief (6 ects)
  • Straf Werk: aanpak en begeleiding van jongeren (9 ects)
  • Bachelorproef (12 ects - groepsproject)
  • Emerging Technologies (3 ects - VIVESbreed opleidingsonderdeel)
Therapie

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Het interdisciplinaire traject jong geweld bestaat uit 15 keuzetrajectspecifieke studiepunten en daarnaast nog een keuzetrajectoverstijgende Bachelorproef (12 studiepunten) en het VIVES-opleidingsonderdeel Emerging Technologies (3 studiepunten). Je kan dit keuzetraject volgen tijdens het laatste jaar van een opleiding binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk of eventueel via een creditcontract na het behalen van een sociaal-agogisch diploma. Het keuzetraject wordt georganiseerd in het tweede semester van elk academiejaar (februari-april + Bachelorproef in mei-juni)

Lesinhoud
Studenten in les

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • Jeugddelinquentie in perspectief (6 sp)
  • Straf werk: aanpak en begeleiding van jongeren (8 sp)
  • Bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.