groepstherapie

interdisciplinair traject herstelgericht en verbindend werken

Interdisciplinair trajectherstelgericht en verbindend werken aan VIVES Zuid

Het voorkomen van pesten en geweld, conflicten gaan oplossen door van binnenuit te gaan versterken en verbinden. Welkom bij herstelgericht werken.

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in de herstelgerichte en verbindende psychologie
Groepstherapie

Herstelgericht werken is een toepassing waarbij daders en slachtoffers samengebracht worden na een misdrijf. Het doel is om de relatie te herstellen (restorative justice).
Op vandaag zien we het ook toegepast worden in scholen, bij families, in buurten en bij organisaties. Benieuwd naar het geheim van herstelgericht werken?

Het herstelgericht werken verenigt inzichten uit de psychologie, sociologie, criminologie en de pedagogiek. Het leunt ook aan bij heel wat actuele bewegingen zoals geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit en de eigen kracht-conferenties. Niet alleen zien we een brede waaier aan inzichten, ook de methodieken zijn divers. Zo zijn de family group conferences en de restorative circles gekende voorbeelden. 

We kunnen spreken van een wetenschap. Eentje waar de verbinding tussen mensen centraal staat. Tijdens dit traject gaan we actief aan de slag met de basisprincipes van herstelgericht werken. De focus op schade, het interactief en verbindend proces, het uitdrukken van gevoelens, het opnemen van verantwoordelijkheid en de gerichtheid op de gemeenschap zorgen ervoor dat mensen en groepen beter functioneren. Je kiest met dit traject voor duurzame oplossingen en effectief leiderschap. 

 

Interdisciplinair traject herstelgericht en verbindend werken studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

  • De basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken via training
  • Het werkveld van verbindend en herstelgericht werken via werkveldbezoeken
  • Herstelgericht werken ontdekken in verschillende contexten: families, scholen, organisaties, wijken en justitie.
  • De praktijk van verbindend en herstelgericht werken via show & share
  • Linken leggen tussen herstelgericht werken en actuele theorieën die hierbij aanleunen
Lesinhoud
Aula

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • De basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken (5 sp)
  • Het werkveld van verbindend en herstelgericht werken (5 sp)
  • De praktijk van verbindend en herstelgericht werken (5 sp)
  • Emerging Technologies (3 sp)
  • Bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.