groepstherapie

interdisciplinair traject herstelgericht en verbindend werken

Interdisciplinair trajectherstelgericht en verbindend werken aan VIVES Zuid

Ben je geboeid door gedrag en relaties tussen mensen? Droom je erover om onze samenleving van binnenuit te versterken? Is het voorkomen en reduceren van geweld en pesten iets waar jij aan wil meewerken?

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in de herstelgerichte en verbindende psychologie
Groepstherapie

Herstelgericht werken is oorspronkelijk een toepassing waarbij daders en slachtoffers na een misdrijf samengebracht worden om de relatie te herstellen (restorative justice). Tegenwoordig wordt het herstelgericht werken in heel wat contexten toegepast. Dit kan gaan van families, scholen en buurten tot gevangenissen, organisaties.

Binnen het herstelgericht werken wordt met verschillende methodieken gewerkt (zoals family group conferences en restorative circles). Het herstelgericht werken verenigt inzichten uit o.a. de psychologie, sociologie, criminologie en de pedagogiek, en leunt ook aan bij heel wat actuele sociale bewegingen zoals geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit en eigen kracht-conferenties.

Het herstelgericht werken is uitgegroeid tot een wetenschap waarin de verbinding tussen mensen centraal staat. Door actief aan de slag te gaan met de basisprincipes namelijk focus op schade, interactief en verbindend proces, uitdrukken van gevoelens, het opnemen van verantwoordelijkheid en de gerichtheid op de gemeenschap, kunnen mensen, groepen of grotere structuren beter functioneren. Herstelgericht werken kiest voor duurzame oplossingen en effectief leiderschap. Kortom, wil je graag meewerken aan het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties tussen mensen, dan is deze module zeker iets voor jou.

Dit interdisciplinaire traject omvat 30 studiepunten en wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk.

Interdisciplinair traject herstelgericht en verbindend werken studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

In dit interdisciplinaire traject bieden we zicht op de fundamenten en filosofie van het herstelgericht werken en leggen we de link met actuele theorieën die hierbij aanleunen. We zoomen hierbij in op verschillende settings: herstelgericht werken in families, scholen, organisaties, wijken en justitie. We ontdekken de filosofie en de methodiek van het herstelgericht werken in drie stappen:

  • de basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken (via training)
  • het werkveld van verbindend en herstelgericht werken (via werkveldbezoeken)
  • de praktijk van verbindend en herstelgericht werken (via show & share)
Lesinhoud
Aula

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • De basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken (5 sp)
  • Het werkveld van verbindend en herstelgericht werken (5 sp)
  • De praktijk van verbindend en herstelgericht werken (5 sp)
  • Bachelorproef (12 sp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.