groepstherapie

interdisciplinair traject herstelgericht en verbindend werken

Interdisciplinair trajectherstelgericht en verbindend werken aan VIVES Zuid

Het voorkomen van pesten en geweld, conflicten gaan oplossen door van binnenuit te gaan versterken en verbinden. Welkom bij herstelgericht werken.

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in de herstelgerichte en verbindende psychologie
Groepstherapie

Herstelgericht werken is een toepassing waarbij daders en slachtoffers samengebracht worden na een misdrijf. Het doel is om de relatie te herstellen (restorative justice).

Op vandaag zien we het ook toegepast worden in scholen, bij families, in buurten en bij organisaties. Benieuwd naar het geheim van herstelgericht werken?

Het herstelgericht werken verenigt inzichten uit de psychologie, sociologie, criminologie en de pedagogiek. Het leunt ook aan bij heel wat actuele bewegingen zoals geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit en de eigen kracht-conferenties. Niet alleen zien we een brede waaier aan inzichten, ook de methodieken zijn divers. Zo zijn de family group conferences en de restorative circles gekende voorbeelden. 

We kunnen spreken van een wetenschap. Eentje waar de verbinding tussen mensen centraal staat. Tijdens dit traject gaan we actief aan de slag met de basisprincipes van herstelgericht werken. De focus op schade, het interactief en verbindend proces, het uitdrukken van gevoelens, het opnemen van verantwoordelijkheid en de gerichtheid op de gemeenschap zorgen ervoor dat mensen en groepen beter functioneren. Je kiest met dit traject voor duurzame oplossingen en effectief leiderschap.  

Wat leer je?

 • De basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken via training
 • Het werkveld van verbindend en herstelgericht werken via werkveldbezoeken
 • Herstelgericht werken ontdekken in verschillende contexten: families, scholen, organisaties, wijken en justitie.
 • De praktijk van verbindend en herstelgericht werken via show & share
 • Linken leggen tussen herstelgericht werken en actuele theorie├źn die hierbij aanleunen

 

Wij bieden herstelgericht en verbindend werken in twee verschillende vormen:

Interdisciplinair traject in dagonderwijs

Jij bent momenteel student dagonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

Interdisciplinair traject in dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Programma

 • de basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken
 • het werkveld van verbindend en herstelgericht werken
 • de praktijk van verbindend en herstelgericht werken
 • emerging technologies (3 sp)
 • bachelorproef (12 sp)

Interdisciplinair traject in afstandsonderwijs

Jij bent momenteel student afstandsonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

Interdisciplinair traject in afstandsonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 15 studiepunten

 

Programma

 • de basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken
 • het werkveld van verbindend en herstelgericht werken
 • de praktijk van verbindend en herstelgericht werken

Interdisciplinair traject in dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Programma

 • de basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken
 • het werkveld van verbindend en herstelgericht werken
 • de praktijk van verbindend en herstelgericht werken
 • emerging technologies (3 sp)
 • bachelorproef (12 sp)
Interdisciplinair traject herstelgericht en verbindend werken studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?