Virtual reality

interdisciplinair traject eSociety#exploringthefutures

Interdisciplinair traject e-society aan VIVES Zuid

Onze samenleving evolueert momenteel naar kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, transhumanisme, industrie 4.0, quantumcomputing, blockchain ... Dit zal de manier waarop we leven, werken en denken veranderen. Sommigen kijken met de nodige voorzichtigheid naar deze evoluties, terwijl anderen ze met open armen ontvangen.

Waar kan ik dit volgen?
de wereld van technologie ontdekken
teamwork

In dit Engelstalige interdisciplinaire traject streven we naar het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn van de argumenten van beide kanten: zowel het overwegen van mogelijke bedreigingen voor onder andere gelijkheid en democratie, als het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden zoals e-business, e-gezondheidszorg en e-governance.

Interdisciplinair traject eSociety studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

GIGO is een computerwetenschappelijk acroniem dat 'Garbage In, Garbage Out' betekent. Het maakt een duidelijk onderscheid tussen het systeem en de gebruiker. De meeste mensen hebben de neiging om te vergeten dat technologie op zich onschadelijk: een systeem hangt volledig af van wat mensen erin stoppen. We richten ons op de zwakste schakel: mensen, als individuen of organisaties, die met de systemen omgaan, de zogenaamde menselijke factor.

We onderzoeken oorzaken van instabiliteit en oplossingen voor mensen om een gezond evenwicht te bewaren, verstandige online relaties te onderhouden, digitaal burgerschap af te dwingen en veerkrachtig te blijven in cyberspace. 

Technologie beweegt altijd sneller dan de maatschappij zelf en be├»nvloedt daarmee alle aspecten van het menselijk leven. Welke impact heeft dat dit op onze mensenrechten heeft? Het juridische kader kennen en de mogelijkheid om onafhankelijk te kunnen denken op basis van verschillende meningen, is van cruciaal belang. In dit keuzetraject kijken we ook naar de moeilijke ethische dilemma's die de digitalisering met zich meebrengt. Hoe zit het bijvoorbeeld met het kunstmatig opwaarderen van mensen, de debatten over de kwaliteit van leven en zelfs het gebruik van technologie om mensen te doden?

student VIVES

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Dit Engelstalige keuzetraject gaat niet uit van voorafgaande technische kennis en staat open voor studenten van verschillende achtergronden. We werken met interactieve lezingen, gastsprekers, excursies, groepswerk, individuele opdrachten en een internationale ervaring om studenten kennis te laten maken met verschillende visies en perspectieven. Aan het eind van het semester ben je in staat om technologieneutraal advies te geven over nieuwe fenomenen zoals digistress, de digitale kloof, gegevensbescherming, cyberpesten, technologieverslaving, digitale voetafdruk ..

Lesinhoud
student VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hier vind je een voorbeeld van het virtueel Museum of Futures (in Minecraft) dat studenten in 2022 realiseerden. 

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hier vind je een voorbeeld van het virtueel Museum of Futures (in Minecraft) dat studenten in 2022 realiseerden.