Migranten

interdisciplinair traject en microdegree sterk(er) divers

Interdisciplinair traject en microdegree sterk(er) divers aan VIVES Zuid

De etnische en culturele diversiteit brengt zowel rijkdom als uitdagingen met zich mee. Dit traject biedt kennis en methodieken aan, om constructief om te gaan met met de realiteit van onze superdiverse samenleving. 

Waar kan ik dit volgen?
Verdiep je in superdiversiteit en versterk je interculturele competenties
Drukke stad

Onze samenleving wordt steeds kleurrijker. Overal waar je gaat werken krijg je te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. Ook in ons werkveld zien we dat professionals geconfronteerd worden met de complexiteit van intercultureel hulpverlenen. Het is daarom belangrijk om als professional je diversiteitscompetenties verder te ontwikkelen.

Het is net omdat we in deze superdiverse 21e eeuw zitten, dat het cruciaal is om als professional en organisatie te kunnen omgaan met culturele en levensbeschouwelijke verschillen. In dit traject maak je kennis met verschillende theoretische kaders die je helpen om de huidige superdiverse samenleving beter te begrijpen en ontwikkel je interculturele competenties om jouw handelingswijze en communicatie te kunnen aanpassen en sterk(er) divers te werken.

Dit keuzetraject is er voor iedereen die zijn of haar interculturele competenties wil vergroten en zich wil verdiepen in superdiversiteit en intercultureel werken. De kennis, ervaringen en attitudes die je jouw eigen maakt zijn essentieel in een hulpverlenende, zorgende of onderwijzende rol. Ook professionals die een beleidsondersteunende functie uitvoeren of ambiëren zullen dit, na het volgen van dit traject, op een cultuursensitieve manier kunnen.

Wat leer je?
 • Je onderzoekt de huidige complexiteit van samenleven in diversiteit vanuit een macroperspectief en ontwikkelt een kritische houding.
 • Je krijgt theoretische denkkaders, concrete handvaten en methodieken aangereikt en leert deze toepassen op niveau van organisaties en individuen om zo op een constructieve manier met de realiteit van een superdiverse samenleving om te gaan.
 • Je ontwikkelt een brede kijk en reflecteert over je eigen referentiekader
 • Via vaardigheidstrainingen, inleefspelen, ontmoetingen, getuigenissen en praktijkbezoeken leer je vanuit verbondenheid ‘de ander’ ontmoeten.
 • Je wordt ondergedompeld in een intensief cultureel bad tijdens een buddyproject en een buitenlandse leerervaring waardoor je alles leert toepassen in de praktijk.

Programma

Wij bieden sterk(er) divers aan in drie verschillende vormen:

interdisciplinair traject in dagonderwijs

Jij bent momenteel student dagonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

interdisciplinair traject in dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Programma

 • superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
 • cultuursensitieve methoden (5 sp)
 • intercultureel werken (5 sp)
 • emerging technologies (3 sp)
 • bachelorproef (12 sp)

interdisciplinair traject in afstandsonderwijs

Jij bent momenteel student afstandsonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

interdisciplinair traject in afstandsonderwijs

Wat is het?

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 15 studiepunten

Programma

 • superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
 • cultuursensitieve methoden (5 sp)
 • intercultureel werken (5 sp)

microdegree in afstandsonderwijs

Jij wenst je verder bij te scholen en te specialiseren met dit Microdegree?

microdegree in afstandsonderwijs

Blijf levenslang leren met onze Microdegrees.

Dit Microdegree richt zich op specifieke competenties en zorgt voor verdieping. Je sluit aan op een opleiding die ook toegankelijk is voor huidige bachelorstudenten. 

Jij zult na het volgen van deze opleiding jouw huidige job of toekomstige job nog beter kunnen uitvoeren.

Dit microdegree:

 • leidt tot een certificaat
 • volg je binnen afstandsonderwijs

Via deze link vind je een antwoord op al jouw praktische vragen zoals de kostprijs, inschrijving... 

Programma

 • superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
 • cultuursensitieve methoden (5 sp)
 • intercultureel werken (5 sp)

interdisciplinair traject in dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.

Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,

mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

Programma

 • superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
 • cultuursensitieve methoden (5 sp)
 • intercultureel werken (5 sp)
 • emerging technologies (3 sp)
 • bachelorproef (12 sp)

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?