Drukke stad

interdisciplinair traject en microdegree samen stad maken

Interdisciplinair traject en microdegree samen stad maken aan VIVES Zuid

Hoe zorg je ervoor dat wonen, studeren, werken, ontmoeting en ontspanning toegankelijk worden voor iedereen? Ontdek wie en wat er leeft in een stad en wat die leefbaar maakt. Maak samen stad! 

Waar kan ik dit volgen?
Ontwerp en ontwikkel de stad van de toekomst
Werkende mensen rond tafel

We maken allemaal gebruik van plekken en ruimtes in de stad om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, mensen te ontmoeten, ons te ontspannen…  Het gebruik en de inrichting van de stedelijke ruimte bepaalt of het samenleven, waarin talloze verschillen aanwezig zijn, zal slagen.  In Samen Stad Maken bekijken we hoe het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen met verschillende verwachtingen, visies en behoeften ruimtelijk wordt vormgegeven en hoe we impact kunnen hebben op een meer inclusief en meer rechtvaardig verdeeld ruimtegebruik.  

We willen de stad mee vormgeven en ontwikkelen door naast economische, organisatorische en architecturale overwegingen ook de sociale, ecologische en welzijnscomponenten zichtbaar te maken.  

We gaan op onderzoek op plekken in de stad naar de dynamiek van die plek, vroeger en nu. We bekijken hoe die ruimtelijk gepland is en wie er gebruik van maakt. We gaan op stap om te zien en te bevragen wie de ruimte gebruikt en hoe die ruimte beleefd wordt. We zoeken naar potentieel om samen met alle betrokkenen op die plek samen de stad te maken. We creëren dynamiek en maken het potentieel zichtbaar in een sociaal-ruimtelijk advies met als finaliteit een meer democratische en sociaal inclusieve vormgeving van de stad. 

Wat leer je?
 • Je leert een stad kennen vanuit verschillende facetten: sociaal, psychologisch, geografisch, beleidsmatig...
 • Je leert over praktijken in binnen- en buitenland in de internationale uitwisseling en de studiereis
 • Je leert hoe bewoners en andere stakeholders te betrekken
 • Je leert statistische gegevens over een buurt te verwerken
 • Je krijgt zicht op de geplande, de geleefde, de beleefde ruimte en het potentieel van de ruimte door opzoekwerk, observaties en interviews
 • Je maakt een kritische analyse van de verzamelde info en kan professioneel en visueel aantrekkelijk rapporteren en terugkoppelen
 • Je leert door praktijkgerichte opdrachten, in binnen- en buitenland
 • Je leert kritisch en alert te werken aan een meer inclusief en rechtvaardig verdeeld ruimtegebruik. Je leert de stad van morgen samen vorm te geven

Programma

Wij bieden samen stad maken aan in drie verschillende vormen:

interdisciplinair traject in dagonderwijs

Jij bent momenteel student dagonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

interdisciplinair traject in dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens je laatste jaar van je bacheloropleiding.
Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,
mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

 

Programma

 • samen stad maken van A tot Z (10 sp)
 • samen stad maken in internationaal perspectief (5 sp) 
 • Emerging Technologies (3 sp)
 • bachelorproef (12 sp)

interdisciplinair traject in afstandsonderwijs

Jij bent momenteel student afstandsonderwijs bij sociaal-agogisch werk?

interdisciplinair traject in afstandsonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens het laatste jaar van je bacheloropleiding.
Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,
mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 10 studiepunten

Programma

 • samen stad maken: theoretische kaders (5 sp)
 • samen stad maken: praktijk (5 sp)

microdegree in afstandsonderwijs

Jij wenst je verder bij te scholen en te specialiseren met dit Microdegree?

microdegree in afstandsonderwijs

Blijf levenslang leren met onze Microdegrees.
Dit Microdegree richt zich op specifieke competenties en zorgt voor verdieping. Je sluit aan op een opleiding die ook toegankelijk is voor huidige bachelorstudenten. 
Jij zult na het volgen van deze opleiding jouw huidige job of toekomstige job nog beter kunnen uitvoeren.

Dit microdegree:

 • leidt tot een certificaat
 • volg je binnen afstandsonderwijs .

Via deze link vind je een antwoord op al jouw praktische vragen zoals de kostprijs, inschrijving... 

Programma

 • samen stad maken: theoretische kaders (5 sp)
 • samen stad maken: praktijk (5 sp)

interdisciplinair traject in dagonderwijs

Word expert in het sociaal-agogisch werk en kies jouw specialisatie tijdens je laatste jaar van je bacheloropleiding.
Door interdisciplinair samen te werken met studenten uit onze andere opleidingen bouw je aan vaardigheden zoals kritisch denken,
mediawijsheid en creatief denken. Houd je klaar voor een traject vol inspiratie.

Dit interdisciplinair traject is

 • een keuzetraject van 30 studiepunten
 • een traject dat een voltijdse studiebelasting vraagt

Het is ook mogelijk om een van deze trajecten te volgen als je in het laatste bachelorjaar zit van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt.

 

Programma

 • samen stad maken van A tot Z (10 sp)
 • samen stad maken in internationaal perspectief (5 sp) 
 • Emerging Technologies (3 sp)
 • bachelorproef (12 sp)

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?