publiek op evenement

graduaat sociaal-cultureel werk

Graduaat in het sociaal-cultureel werk aan VIVES Zuid

Leg je graag contacten met mensen en hou je ervan je te engageren in verenigingen en culturele organisaties? In het graduaat sociaal-cultureel werk leer je hoe je meebouwt aan een buurt en een samenleving waar het goed is om te leven en te wonen.  Je geeft vorming aan mensen en ontwikkelt allerlei educatieve programma’s. Zo maak jij het verschil. De opleiding is heel praktijkgericht. Je kan daarna aan de slag in het jeugd- en volwassenenwerk, het cultureel werk of in  samenlevingsprojecten. 

Waar kan ik dit volgen?
Mensen verbinden met cultuur en samenzijn
juf en kind

Leg je graag contacten met mensen? Hou je ervan je te engageren in verenigingen, sociale bewegingen en culturele organisaties? Organiseer je graag activiteiten voor en met anderen? Wil je graag met professionals en vrijwilligers mensen samen brengen om op te komen voor een bepaald doel?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding voorziet in een brede basis zodat je als professioneel sociaal-cultureel werker stevig in jouw schoenen staat op de werkvloer.  We zorgen voor een mooi evenwicht tussen theoretische opleidingsonderdelen enerzijds en methodiek- en vaardigheidsonderdelen anderzijds.  Hierdoor kunnen we onze studenten een sterke basiskennis en basisvaardigheden meegeven die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk.  De methodiekcursussen zijn praktijkgericht en eerder ‘verdiepend’ van aard. De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding, waarbij ook voldoende oog is voor een terugkoppeling van de praktijkervaring naar de leerinhouden.

De opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat we van bij de start van de opleiding vertrekken vanuit beroepssituaties. In het eerste semester zijn dit eenvoudige beroepssituaties om te eindigen in het laatste semester met complexere situaties. Deze beroepssituaties worden vertaald in tien authentieke casussen waaraan de leerinhouden worden opgehangen. Je volgt dus geen aparte ‘vakken’, maar leert geïntegreerd kijken naar een beroepssituatie. Een casus is gespreid over een periode van acht weken en vormt een afgebakend geheel.

Meeting op het werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Krijg de smaak te pakken en kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
9u30
 
bouwstenen van denken en doen
 
verkenning van het werkveld
verkenning van het recht
 
11u00
Pauze
11u15
 
bouwstenen van denken en doen
 
verkenning van het werkveld
verkenning van het recht
 
12u45
Pauze
13u45
bouwstenen van communicatie
bouwstenen van een samenleving
 
verkenning van samenlevingsvraagstukken
   
14u15
Pauze
14u30
bouwstenen van communicatie
bouwstenen van een samenleving
 
verkenning van samenlevingsvraagstukken
   
17u00
           

Studiemateriaal

Krijg de smaak te pakken en kijk al eens een cursus in:

demonstratie

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De lessen worden gepland op vaste lesdagen per week.  Bij de inschrijving krijg je een individueel programma waarop je alle data van de door jou te volgen lessen kan terugvinden.

Deze opleiding duurt 2 jaar in dagonderwijs en heeft een studieomvang van 120 studiepunten. Graduaatsopleidingen bereiden voor op een beroep, maar ze bereiden je ook voor op de doorstroom naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Als je de opleiding tot een goed einde brengt, behaal je het diploma van gegradueerde.

ondersteunend gesprek

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

We zorgen voor een evenwicht tussen werkplekleren en contactonderwijs waarbij de nadruk ligt op het toepassen van kaders, methodieken en het trainen van vaardigheden. Hierdoor geven we jou een stevige basis aan praktijkervaring, kennis en vaardigheden mee die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk.

De opleiding is sterk praktijk- en beroepsgericht waarbij een geïntegreerde competentieontwikkeling centraal staat (kennis, vaardigheden en attitudes). Deze mix vertalen we voor jou rechtstreeks in een flinke dosis werkplekleren en hapklare casussen zodat je als student meteen een allround kijk op situaties leert ontwikkelen. Ook de evaluatie gebeurt op een geïntegreerde manier. Via praktijkoefeningen, supervisies, taken en opdrachten stimuleren we je om meteen ook het verband met het dagelijkse leven en de praktijkervaring te leggen. Je krijgt les in kleine groepen en de lessen zijn interactief opgebouwd. Lesgevers zijn erop gericht om je maximaal te coachen en te stimuleren. Bij jouw trajectbegeleider kan je steeds terecht voor vragen en persoonlijke begeleiding.

Handdruk

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je kan de opleiding volgen via een voltijds modeltraject van vier semesters. In het eerste semester heb je vier lesdagen en één dag per week praktijk. Vanaf het tweede semester heb je nog slechts twee dagen per week les en spendeer je gemiddeld 2 tot 3 dagen aan je praktijk. Er is een vrije lesdag voorzien waarop je de tijd krijgt om de leerinhouden thuis te verwerken en te investeren in opdrachten. Combineer je studie met een gezin, werk of zorg, dan kunnen we voor jou een individueel programma samenstellen dat beantwoordt aan jouw wensen. Je krijgt de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een langere periode. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma.

De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. In het modeltraject start je in het eerste semester met verschillende kennismakende praktijkervaringen waar je al meteen in contact komt met de doelgroep, het werkveld en de functie van een sociaal-cultureel werker. Deze ervaringen vormen het vertrekpunt om samen met een begeleider op zoek te gaan naar jouw werkplek binnen de welzijnssector voor de volgende drie semesters. Het verband tussen werkplekleren en het contactonderwijs wordt zichtbaar in voorbeelden, supervisiegesprekken en opdrachten. Het werkplekleren kan zowel op vrijwillige basis als binnen een betaalde job gebeuren.

Eline Wijns
 Quote signs

Ik ben creatief en sociaal, ik help graag mensen en hou van schrijven. Daarom heb ik voor sociaal-cultureel werk gekozen. De meeste vakken zijn heel interessant en ik voel me er gewoon thuis.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na studie sociaal-cultureel werk?

Verder studeren

Veel graduaatsstudenten gebruiken hun diploma om via een verkort traject daarna een professionele bachelor te gaan studeren. Het opleidingshoofd vertelt je aan het eind van je opleiding graag meer over de verschillende mogelijkheden.

aan de slag

Aan de slag

Als gegradueerde in het Sociaal-cultureel Werk ga je aan de slag als activator en motivator van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  Je geeft een stem aan maatschappelijk kwetsbare groepen. Je voert educatief, participatief vormingswerk uit in de brede culturele sector of in de sector buurt- en samenlevingsopbouw.  Concreet kan je aan de slag bij:

  • jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, gemeentelijke jeugddiensten, vakantie- en speelpleinwerkingen.
  • volwassenenwerk: bewegingen , verenigingen, vorming plus-centra, instellingen voor bijzondere doelgroepen, vormingscentra van vakbewegingen, lokale dienstencentra voor ouderen, centra voor gezondheidsvoorlichting, ngo’s rond specifieke thema’s (noord-zuid en milieu), werkingen naar specifieke doelgroepen (mensen met een beperking of organisaties voor mensen in armoede).
  • cultureel werk: culturele centra, educatieve diensten van musea, bibliotheken, sociaalartistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrije tijdsdiensten
  • samenlevingsprojecten: initiatieven voor streek en/of buurtontwikkeling en buurthuizen.
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.