publiek op evenement

graduaat sociaal-cultureel werk

Graduaat in het sociaal-cultureel werk aan VIVES Zuid

Mensen versterken vanuit waardering!
Een praktijkgerichte opleiding voor als je wil leren bouwen aan een goede buurt en samenleving. Maak het verschil door (kwetsbare) groepen een stem te geven.

Waar kan ik dit volgen?
Mensen verbinden met cultuur en samenzijn
juf en kind

Leg je graag contacten met mensen? Hou je ervan je te engageren in verenigingen, sociale bewegingen en culturele organisaties? Organiseer je graag activiteiten voor en met anderen? Wil je graag met professionals en vrijwilligers mensen samen brengen om op te komen voor een bepaald doel? Lees dan zeker verder en ontdek wat deze opleiding voor jou kan betekenen.

Wat leer ik in deze opleiding?

We zorgen voor een evenwicht tussen theoretische opleidingsonderdelen enerzijds en methodiek- en vaardigheidsonderdelen anderzijds. Hierbij geven we onze studenten een sterke basiskennis en diverse basisvaardigheden mee die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk. De praktijk van het werkveld loopt als een rode draad doorheen de opleiding, waarbij ook voldoende oog is voor een terugkoppeling van de praktijkervaring naar de leerinhouden en vice versa.

Van bij de start van de opleiding vertrekken we vanuit beroepssituaties. In het eerste semester zijn dit eenvoudige beroepssituaties om te eindigen in het laatste semester met complexere situaties. Binnen en over vakken heen leer je geïntegreerd kijken naar deze beroepssituaties. 

Meeting op het werk

Studiemateriaal

Het studiemateriaal omvat diverse boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Krijg de smaak te pakken en kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

In het eerste semester van het standaardtraject heb je vier dagen per week les en in het tweede, derde en vierde semester twee dagen per week. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
9u30
 
bouwstenen van denken en doen
 
verkenning van het werkveld
verkenning van het recht
 
11u00
Pauze
11u15
 
bouwstenen van denken en doen
 
verkenning van het werkveld
verkenning van het recht
 
12u45
Pauze
13u45
bouwstenen van communicatie
bouwstenen van een samenleving
 
verkenning van samenlevingsvraagstukken
   
14u15
Pauze
14u30
bouwstenen van communicatie
bouwstenen van een samenleving
 
verkenning van samenlevingsvraagstukken
   
17u00
           

Studiemateriaal

Krijg de smaak te pakken en kijk al eens een cursus in:

demonstratie

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De lessen worden gepland op vaste lesdagen per week. Na de inschrijving krijg je een individueel programma waarop je alle data van de door jou te volgen lessen kan terugvinden.

Het standaardtraject heeft een studieomvang van 120 studiepunten en duurt 2 jaar. In samenspraak met je trajectbegeleider kan dit gespreid worden op jouw persoonlijke maat. Graduaatsopleidingen bereiden voor op een beroep, maar ze bereiden je ook voor op de doorstroom naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Als je de opleiding tot een goed einde brengt, behaal je het diploma van gegradueerde.

ondersteunend gesprek

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

We zorgen voor een evenwicht tussen werkplekleren en lessen waarbij de nadruk ligt op het toepassen van kaders, methodieken en het trainen van vaardigheden. Hierdoor geven we jou een stevige basis aan praktijkervaring, kennis en vaardigheden mee die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk.

De opleiding is sterk praktijk- en beroepsgericht waarbij een geïntegreerde competentieontwikkeling centraal staat (kennis, vaardigheden en attitudes). Deze mix vertalen we voor jou rechtstreeks in een flinke dosis werkplekleren en hapklare casussen zodat je als student meteen een allround kijk op situaties leert ontwikkelen. Via praktijkoefeningen, supervisies, taken en opdrachten stimuleren we je om meteen ook het verband met het dagelijkse leven en de praktijkervaring te leggen. Je krijgt les in kleine groepen en de lessen zijn interactief opgebouwd. Lesgevers zijn erop gericht om je maximaal te coachen en te stimuleren. Bij jouw trajectbegeleider kan je steeds terecht voor vragen en persoonlijke begeleiding.

Handdruk

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je kan de opleiding volgen via een voltijds modeltraject van vier semesters. Als student in het voltijds traject kom je op vaste lesdagen per week naar school. In het eerste semester heb je vier lesdagen en één dag per week praktijk. Vanaf het tweede semester heb je nog slechts twee dagen per week les. Er zijn vrije lesblokken voorzien waarop je de tijd krijgt om de leerinhouden thuis te verwerken en te investeren in opdrachten. Combineer je deze studie met een gezin, werk of zorg, dan kunnen we voor jou een individueel programma samenstellen dat beantwoordt aan jouw wensen. Je krijgt de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een langere periode. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma. 

De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. In het modeltraject start je in het eerste semester met verschillende kennismakende praktijkervaringen waar je al meteen in contact komt met de doelgroep en het werkveld. Deze ervaringen vormen het vertrekpunt om samen met een begeleider op zoek te gaan naar jouw werkplek binnen de welzijnssector voor de volgende drie semesters. In het tweede semester besteed je gemiddeld twee dagen per week aan werkplekleren, in het derde en vierde semester drie dagen per week. Het verband tussen werkplekleren en de lessen wordt zichtbaar in voorbeelden, supervisiegesprekken en opdrachten. Het werkplekleren kan zowel op vrijwillige basis als binnen een betaalde job gebeuren. 

Eline Wijns
 Quote signs

Ik ben creatief en sociaal, ik help graag mensen en hou van schrijven. Daarom heb ik voor sociaal-cultureel werk gekozen. De meeste vakken zijn heel interessant en ik voel me er gewoon thuis.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na studie sociaal-cultureel werk?
2 studenten aan tafel

Verder studeren

Veel graduaatsstudenten gebruiken hun diploma om daarna via een aanvullingstraject verder te studeren binnen een professionele bachelor. Je trajectbegeleider vertelt je aan het eind van je opleiding graag meer over de verschillende mogelijkheden.

Na het behalen van het diploma gegradueerde in het Sociaal-cultureel werk heb je de kans om via aanvullingstrajecten een bijkomend diploma te behalen. Je kan er bv voor opteren op via een aanvullingstraject van 60 stp het diploma graduaat Orthopedagogische Begeleiding of via een aanvullingstraject van 91 studiepunten het Bachelordiploma Sociaal werk- afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk te behalen. 

Heb je interesse in andere opleidingen, dan kan je contact opnemen met de trajectbegeleider die je doorverwijst naar de juiste contactpersoon om je verdere traject uit te stippelen. 

aan de slag

Aan de slag

Als gegradueerde in het Sociaal-cultureel Werk ga je aan de slag als activator en motivator van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  Je geeft een stem aan maatschappelijk kwetsbare groepen. Je voert educatief, participatief vormingswerk uit in de brede culturele sector of in de sector buurt- en samenlevingsopbouw.  Concreet kan je aan de slag bij:

  • jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, gemeentelijke jeugddiensten, vakantie- en speelpleinwerkingen.
  • volwassenenwerk: bewegingen , verenigingen, vorming plus-centra, instellingen voor bijzondere doelgroepen, vormingscentra van vakbewegingen, lokale dienstencentra voor ouderen, centra voor gezondheidsvoorlichting, ngo’s rond specifieke thema’s (noord-zuid en milieu), werkingen naar specifieke doelgroepen (mensen met een beperking of organisaties voor mensen in armoede).
  • cultureel werk: culturele centra, educatieve diensten van musea, bibliotheken, sociaalartistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrije tijdsdiensten
  • samenlevingsprojecten: initiatieven voor streek en/of buurtontwikkeling en buurthuizen.
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.