Portret studente

graduaat maatschappelijk werk via afstandsonderwijs

Graduaat maatschappelijk werk via afstands-onderwijs
graduaat maatschappelijk werk aan VIVES Zuid

Als gegradueerde in het maatschappelijk werk ondersteun je mensen in allerlei situaties. Je leert hoe je mensen met een hulpvraag kan informeren, adviseren en begeleiden en je wordt competent in krachten van cliënten ontdekken, problemen verkennen en uitdiepen en op een coachende manier oplossingsgericht aan de slag gaan.

Wil je inzetten op het wegwijs maken van mensen in de boeiende wereld van hulpverleningsinstanties en wetgeving, hen ondersteunen en versterken en voor hen bemiddelen, dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Je bent van harte welkom op de startdag op onze campus te Kortrijk (gebouw S) op vrijdag 2 februari september vanaf 9u15. 

Ook op campus
Maatschappelijk werker worden
gesprek aangaan

Binnen deze opleiding bieden we je handvaten en kennis om met mensen te werken en hen bij uiteenlopende noden te ondersteunen. Stapsgewijs ontdekken we het opzetten van verschillende brillen om mensen, hun omgeving en de samenleving te bekijken. We leren een luisterend oor bieden, constructieve en empathische contacten tot stand brengen en zoeken naar oplossingen op cliënt- en organisatieniveau.  

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat we van bij de start van de opleiding vertrekken vanuit concrete beroepssituaties met een evenwicht tussen theoretische opleidingsonderdelen enerzijds en methodiek- en vaardigheidsonderdelen anderzijds. 

Onze studenten genieten van een sterke basiskennis en basisvaardigheden die hen competenter maken in het handelen in de praktijk van het brede welzijnswerk. Het werkplekleren, dat meer dan 1/3de van het totaal aantal studiepunten binnen de opleiding telt, loopt als een rode draad doorheen de opleiding. De koppeling tussen de leerinhouden en de praktijkervaring is dus nooit veraf. 

begeleider met oudere

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. De docenten stellen voor elk opleidingsonderdeel bovendien een studiewijzer op met informatie over inhoud, leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze. Naast de handboeken en/of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat!

Kijk je al eens een cursus in

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Hier vind je de ECTS-fiches van de verschillende vakken. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn een beperkt aantal contactmomenten op de campus. Op afstand studeren is zelfstandig studeren, maar we helpen je uiteraard op weg.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je graduaatsdiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. De docent zal je per mail graag verder helpen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen zijn er ook filmpjes, ingesproken presentaties, voorbeeldexamenvragen,... die je ondersteunen bij het instuderen.

Studiemateriaal

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. De docenten stellen voor elk opleidingsonderdeel bovendien een studiewijzer op met informatie over inhoud, leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze. Naast de handboeken en/of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat!

Kijk je al eens een cursus in

koffie drinken

Hoe ziet mijn studieparcours eruit?

De minimum duurtijd van het traject van deze opleiding is 2 jaar (bij voltijdse beschikbaarheid) en heeft een studieomvang van 120 studiepunten

Afstandsonderwijs echter betekent ook het kunnen afleggen van een traject op maat. Per academiejaar kies je, in overleg met de trajectbegeleider of de coördinator afstandsonderwijs, het aantal studiepunten. Dien je de opleiding te combineren met  een werk- en gezinssituatie, is er een beperkte beschikbaarheid voor het studeren, wil je het traject spreiden over een langere periode,…dan bekijkt de trajectbegeleider samen met jou welk traject voor jou het meest haalbaar is.

Indien je al een andere opleiding volgde of relevante ervaring hebt, kan je vrijstellingen aanvragen. Meer informatie is terug te vinden op Vrijstellingen | Hogeschool VIVES.

teambuilding handen bij elkaar

Hoe verloopt het werkplekleren?

Het werkplekleren kan je opnemen binnen het algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, thuiszorg, zorg voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, ... en wordt opgebouwd in 4 blokken. Het werkplekleren bouwt stapsgewijs op naar inhoud, doelstellingen en tijdsinvestering.

Samen met de begeleidende docent/ coördinator werkplekleren onderneem je de zoektocht naar een passende werkplek. Het werkplekleren kan, onder bepaalde voorwaarden, ook plaatsvinden binnen je eigen job of in een groeitraject binnen je huidige jobcontext.

persoon met down syndroom en begeleider

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Deze opleiding op afstand volgen, betekent dat het aantal contactmomenten op de campus in Kortrijk tot een minimum herleid is. We werken met een heel beperkt aantal contactmomenten per academiejaar, altijd op vrijdag, examendata niet inbegrepen. Je bent niet verplicht aanwezig te zijn op die contactmomenten maar het bijwonen wordt wel aangeraden.  Deze contactmomenten en de examendata liggen gespreid over het hele academiejaar en zijn vanaf het begin van het academiejaar (september) beschikbaar in een opleidingskalender. 

student tine vanneste
 Quote signs

Ik zie het echt zitten om problemen aan te pakken, mensen met psychische en andere noden te begeleiden … Ik wil mijn steentje bijdragen aan een betere maatschappij, vooral dan voor de jeugd, die het volgens mij steeds moeilijker krijgt. Mijn droom is dan ook om later met jongeren te werken.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na studie maatschappelijk werk?
kind aan trappen

Verder studeren

Na het behalen van het diploma gegradueerde in het maatschappelijk werk heb je de kans om via vervolgtrajecten een bijkomend diploma te behalen. Je kan er bv voor opteren op via een vervolgtraject van 60 stp het diploma graduaat Orthopedagogische Begeleiding of via een vervolgtraject van 91 studiepunten het Bachelordiploma Sociaal werk- afstudeerrichting Maatschappelijk werk te behalen.

Heb je interesse in andere opleidingen, dan kan je contact opnemen met de trajectbegeleider die je doorverwijst naar de juiste contactpersoon om je verdere traject uit te stippelen.

gesprek aangaan

Aan de slag

Als gegradueerde in het maatschappelijk werk informeer, adviseer en begeleid je mensen met een hulpvraag, bemiddel je en bied je psychosociale hulpverlening aan kinderen, gezinnen, ouderen, medewerkers, personen met een beperking….  Concreet kun je in volgende sectoren aan de slag:

 • algemeen welzijnswerk (centrum algemeen welzijnswerk, slachtofferhulp, vrouwenopvang)
 • arbeidstrajectbegeleiding (jobcentrum)
 • zorg voor kinderen en gezinnen (adoptie- en pleeggezinnendiensten)
 • jongerenwelzijn (opvangcentrum voor jongeren)
 • ouderenzorg ( dienstencentrum, woon- en zorgcentrum, dagcentrum)
 • thuiszorg (diensten voor gezins- en ouderenzorg)
 • zorg voor personen met een beperking (voorzieningen voor personen met een beperking, beschutte werkplaatsen)
 • gezondheidszorg (sociale diensten van ziekenhuizen)
 • geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, crisisopvangcentrum)
 • integratie van minderheden (integratiecentrum voor allochtonen)
 • onderwijs (centrum voor leerlingenbegeleiding, leerlingenbegeleiding in scholen)
 • (productie) bedrijven als vertrouwenspersoon, afdelingshoofd, medewerker van de sociale dienst.
 • non-profit organisaties zoals ziekenhuizen, WZC, ... als afdelingshoofd of teamverantwoordelijke.
 • Als medewerker in kader van preventie-en welzijnsbeleid binnen organisaties.
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.