studenten maatschappelijk werk in de klas

graduaat maatschappelijk werk

Graduaat in het maatschappelijk werk aan VIVES Zuid

Deze graduaatsopleiding bereidt je voor om mensen in allerlei situaties te ondersteunen. Je leert hoe je mensen met een hulpvraag kan informeren, adviseren en begeleiden.  Als het je aanspreekt om mensen wegwijs te maken in het kluwen van wetgeving en hulpverleningsinstanties en voor hen wil bemiddelen, dan is deze opleiding zeker iets voor jou. Deze praktijkgerichte opleiding biedt heel wat kansen op een job: algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, thuiszorg, zorg voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Maatschappelijk werker worden
Studente aan een computer

Wil je graag in de welzijnssector werken om mensen met uiteenlopende noden te helpen? Wil je een luisterend oor bieden en mee zoeken naar oplossingen? Wil je in een team overleggen over de begeleiding die je cliënten en hun omgeving kunt bieden?

graduaat maatschappelijk werk studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

We zorgen voor een evenwicht tussen theoretische opleidingsonderdelen enerzijds en methodiek- en vaardigheidsonderdelen anderzijds.  Hierdoor kunnen we onze studenten een sterke basiskennis en basisvaardigheden meegeven die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk.  De methodiekcursussen zijn praktijkgericht en eerder ‘verdiepend’ van aard. De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding, waarbij ook voldoende oog is voor een terugkoppeling van de praktijkervaring naar de leerinhouden.

De opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat we van bij de start van de opleiding vertrekken vanuit beroepssituaties. In het eerste semester zijn dit eenvoudige beroepssituaties om te eindigen in het laatste semester met complexere situaties. Deze beroepssituaties worden vertaald in tien authentieke casussen waaraan de leerinhouden worden opgehangen. Je volgt dus geen aparte ‘vakken’, maar leert geïntegreerd kijken naar een beroepssituatie. Een casus is gespreid over een periode van acht weken en vormt een afgebakend geheel.

peuter

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De lessen worden gepland op vaste lesdagen per week.  Bij de inschrijving krijg je een individueel programma waarop je alle data van de door jou te volgen lessen kan terugvinden.

Deze opleiding duurt 2 jaar in dagonderwijs en heeft een studieomvang van 120 studiepunten. Graduaatsopleidingen bereiden voor op een beroep, maar ze bereiden je ook voor op de doorstroom naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Als je de opleiding tot een goed einde brengt, behaal je het diploma van gegradueerde.

artistieke jongere

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

De opleiding voorziet in een brede basis zodat je als professioneel maatschappelijk werker stevig in je schoenen staat op de werkvloer. We zorgen voor een evenwicht tussen werkplekleren en contactonderwijs waarbij de nadruk ligt op het toepassen van kaders, methodieken en het trainen van vaardigheden. Hierdoor geven we jou een stevige basis aan praktijkervaring, kennis en vaardigheden mee die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk.

De opleiding is sterk praktijk- en beroepsgericht waarbij een geïntegreerde competentieontwikkeling centraal staat (kennis, vaardigheden en attitudes). Deze mix vertalen we voor jou rechtstreeks in een flinke dosis werkplekleren en hapklare casussen zodat je als student meteen een allround kijk op situaties leert ontwikkelen. Ook de evaluatie gebeurt op een geïntegreerde manier. Via praktijkoefeningen, supervisies, taken en opdrachten stimuleren we je om meteen ook het verband met het dagelijkse leven en de praktijkervaring te leggen. Je krijgt les in kleine groepen en de lessen zijn interactief opgebouwd. Lesgevers zijn erop gericht om je maximaal te coachen en te stimuleren. Bij jouw trajectbegeleider kan je steeds terecht voor vragen en persoonlijke begeleiding.

Studenten SAW

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je kan de opleiding volgen via een voltijds modeltraject van vier semesters. Als student in het voltijds traject kom je op vaste lesdagen per week naar school. In het eerste semester heb je vier lesdagen en één dag per week praktijk. Vanaf het tweede semester heb je nog slechts twee dagen per week les. Er is een vrije lesdag voorzien waarop je de tijd krijgt om de leerinhouden thuis te verwerken en te investeren in opdrachten. Combineer je studie met een gezin, werk of zorg, dan kunnen we voor jou een individueel programma samenstellen dat beantwoordt aan jouw wensen. Je krijgt de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een langere periode. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma.

De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. In het modeltraject start je in het eerste semester met verschillende kennismakende praktijkervaringen waar je al meteen in contact komt met de doelgroep, het werkveld en de functie van een maatschappelijk werker. Deze ervaringen vormen het vertrekpunt om samen met een begeleider op zoek te gaan naar jouw werkplek binnen de welzijnssector voor de volgende drie semesters. In het tweede semester besteed je gemiddeld twee dagen per week aan werkplekleren, in het derde en vierde semester drie dagen per week. Het verband tussen werkplekleren en het contactonderwijs wordt zichtbaar in voorbeelden, supervisiegesprekken en opdrachten. Het werkplekleren kan zowel op vrijwillige basis als binnen een betaalde job gebeuren.

Tine Vanneste SAW
 Quote signs

Ik zie het echt zitten om problemen aan te pakken, mensen met psychische en andere noden te begeleiden … Ik wil mijn steentje bijdragen aan een betere maatschappij, vooral dan voor de jeugd, die het volgens mij steeds moeilijker krijgt. Mijn droom is dan ook om later met jongeren te werken.

Lesinhoud
studente SAW

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Kortrijk
VIVES Kortrijk
  ma di wo do vr za
9u30
 
bouwstenen van denken en doen
 
verkenning van het werkveld
verkenning van het recht
 
11u00
Pauze
11u15
 
bouwstenen van denken en doen
 
verkenning van het werkveld
verkenning van het recht
 
12u45
Pauze
13u45
bouwstenen van communicatie
bouwstenen van een samenleving
 
verkenning van samenlevingsvraagstukken
   
14u15
Pauze
14u30
bouwstenen van communicatie
bouwstenen van een samenleving
 
verkenning van samenlevingsvraagstukken
   
17u00
           

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na studie maatschappelijk werk?
Verder studeren

Verder studeren

Veel graduaatsstudenten gebruiken hun diploma om daarna via een verkort traject een professionele bachelor te gaan studeren. Het opleidingshoofd vertelt je aan het eind van je opleiding graag meer over de verschillende mogelijkheden.

aan de slag

Aan de slag

Als gegradueerde in het maatschappelijk werk informeer, adviseer en begeleid je mensen met een hulpvraag, bemiddel je en bied je psychosociale hulpverlening aan kinderen, gezinnen, ouderen, personen met een beperking….  Concreet kun je in volgende sectoren aan de slag:

 • algemeen welzijnswerk (centrum algemeen welzijnswerk, slachtofferhulp, vrouwenopvang)
 • arbeidstrajectbegeleiding (jobcentrum)
 • zorg voor kinderen en gezinnen (adoptie- en pleeggezinnendiensten)
 • jongerenwelzijn (opvangcentrum voor jongeren)
 • ouderenzorg ( dienstencentrum, woon- en zorgcentrum, dagcentrum)
 • thuiszorg (diensten voor gezins- en ouderenzorg)
 • zorg voor personen met een beperking (voorzieningen voor personen met een beperking, beschutte werkplaatsen)
 • gezondheidszorg (sociale diensten van ziekenhuizen)
 • geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, crisisopvangcentrum)
 • integratie van minderheden (integratiecentrum voor allochtonen)
 • onderwijs (centrum voor leerlingenbegeleiding, leerlingenbegeleiding in scholen)

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.