Patient bij dokter met klembord

basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg van het Vlaams Herstelplatform en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg denk, voel en handel je vanuit een grote gevoeligheid voor de situatie en beleving van jouw lotgenoot. Vanuit je eigen hulpverleningsverhaal leer je hoe je dit verhaal deskundig kan inzetten ifv het herstel van deze lotgenoten. We leren je spreken en reflecteren over de eigen ervaringen en we leren je deze ook delen met anderen.

Deze opleiding is een samenwerkingsverband tussen VIVES Levenslang Leren, HoGent en Psyche. 

Waar kan ik dit volgen?
Word ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg
Groep studenten

Door de aangeleerde competenties en jouw ervaringskennis kan je beter patiënten ondersteunen in hun herstelproces en hulpverleners gevoelig maken voor het patiëntenperspectief. Je treedt als het ware op als rolmodel, bondgenoot en brugfiguur.

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Doelgroep

Je kunt instappen in dit traject als je bereid bent met jouw GGZ-ervaring als cliënt/patiënt aan de slag te gaan in de GGZ en je niet terugschrikt voor het actief reflecteren over en delen van de eigen ervaringen. De groepsgrootte wordt beperkt tot een 20-tal deelnemers. Op het infomoment ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.

Data

Academiejaar 2024-2025

Er kan NIET meer ingeschreven worden voor deze opleiding (de selecties zijn afgerond). 

Het hele traject gaat van start in september 2024 en loopt tot juni 2025 en omvat 30 lesdagen, op maandagen van 9u30-16u. 

Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen.

Academiejaar 2025-2026

Voor geïnteresseerden academiejaar 2025-2026 wordt een infomoment georganiseerd, wellicht op maandag 27 januari 2025 (onder voorbehoud). 

Wie het traject wenst te volgen, kan zich kandidaat stellen via de inschrijfpagina of per mail naar: [email protected]. Wie interesse heeft, wordt automatisch uitgenodigd voor het infomoment. 

Na het infomoment start de selectieprocedure. Dit omvat een schriftelijke motivatie en kennismakend gesprek. Meer informatie volgt op het infomoment.

In de loop van de maand april volgt een definitieve bevestiging van inschrijving (bij blijvende interesse). 

Geselecteerde kandidaten bevelen we het volgen van de introductiedagen (mei - juni) sterk aan. Dit komt de groepscohesie en de verbondenheid maar ook het volgen van het basistraject aan maar ten goede. Annulatie na de introductiedagen kan. Evenwel wordt de kost van de introductiedagen aangerekend. 

Na de introductiedagen volgt de definitieve inschrijving en ontvang je een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Annuleren gebeurt steeds schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch). Bij elke navorming staat het e-mailadres vermeld voor annulering. Gebruik steeds dit specifieke e-mailadres. Annuleren is mogelijk zonder kosten tot de uiterste inschrijvingsdatum, zijnde de eerste dag van de effectieve opleiding. 

Locatie

De lessen vinden afwisselend plaats in het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg aan de Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk en Hogeschool Gent Campus Schoonmeersen.

student kijkt nadenkend

Hoe schrijf ik me in voor deze opleiding?

Voor het ervaringstraject werken we met selectieprocedures (zie hoger). Neem contact op met Bart Debyser via bovenstaand formulier voor meer informatie.