basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg van het Vlaams Herstelplatform en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg denk, voel en handel je vanuit een grote gevoeligheid voor de situatie en beleving van jouw lotgenoot. Vanuit je eigen hulpverleningsverhaal leer je hoe je dit verhaal deskundig kan inzetten ifv het herstel van deze lotgenoten. We leren je spreken en reflecteren over de eigen ervaringen en we leren je deze ook delen met anderen.

Waar kan ik dit volgen?
Word ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast leren we je onderscheid maken tussen persoonlijke problemen en sociale problemen.

Door de aangeleerde competenties en jouw ervaringskennis kan je beter patiënten ondersteunen in hun herstelproces en hulpverleners gevoelig maken voor het patiëntenperspectief. Je treedt als het ware op als rolmodel, bondgenoot en brugfiguur.

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Het basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit zes modules.

  • Psychopathologie
  • Herstel en empowerment
  • Ervaringsdeskundigheid en werkveldverkenning
  • Zelfzorg
  • Communicatie
  • Supervisie en Portfolio

Doelgroep

Je kunt instappen in dit traject als je bereid bent met jouw GGZ-ervaring als cliënt/patiënt aan de slag te gaan in de GGZ en je niet terugschrikt voor het actief reflecteren over en delen van de eigen ervaringen. De groepsgrootte wordt beperkt tot een 20-tal deelnemers. Op het infomoment ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.

Data

Het hele traject start vanaf september 2021 en loopt tot juni 2022 en omvat 30 lesdagen op maandag. Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen. De lessen gaan door op maandagen van 9u-16u.

Voor geïnteresseerden academiejaar 2021-2022 werd er op donderdag 11 februari 2021 een online infomoment georganiseerd.

De selectieprocedure voor kandidaten die de opleiding in september 2021 willen starten is ondertussen lopende. Je kandidaat stellen voor de opleiding die in september 2021 start is niet meer mogelijk.

Geselecteerde kandidaten willen we het volgen van de introductiedagen (mei - juni 2021) sterk aanbevelen. Dit komt de groepscohesie en de verbondenheid maar ook het volgen van het basistraject aan maar ten goede.

Locatie

De lessen vinden afwisselend plaats in het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg aan de Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk en Hogeschool Gent Campus Schoonmeersen.

student kijkt nadenkend

Hoe schrijf ik me in voor deze opleiding?

Voor het ervaringstraject werken we met selectieprocedures. Neem contact op met Evert Van Quathem voor meer informatie.