dame psychologie

arbeids- en organisatiepsychologie via afstandsonderwijs

arbeids- en organisatie-psychologie via afstands-onderwijs

De bachelor toegepaste psychologie - afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie bereidt je voor op een job als psychologisch consulent. De opleiding leert je in interactie treden met mensen die op zoek zijn naar een positieve verandering in hun werkleven. Ben jij geïnteresseerd in een opleiding als psychologisch consulent en wil je dit combineren met werk, gezin of een andere studie? Dan is deze opleiding in afstandsonderwijs echt iets voor jou.

Ook op campus
psychologie in de wereld van werkende volwassenen
teamwork

We zetten werkende of werkzoekende mensen in hun kracht en streven naar goed functionerende teams en mensgerichte organisaties.

Thema’s zoals bijvoorbeeld rekrutering, selectie, beloning, loopbaancoaching, teamcoaching, organisatieverandering, psychosociaal welzijn en gezondheidspreventie komen in deze afstudeerrichting uitgebreid aan bod.

Wat leer ik in deze opleiding?

Als bachelor in de toegepaste psychologie is jouw focus het psychosociaal welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. De unieke bijdrage van de bachelor in de toegepaste psychologie binnen het terrein van het sociaal agogisch werk, ligt in zijn specialisatie in de psychodiagnostiek (testafname, intakegesprekken, analyse, interpretatie, integratie, rapportage) en de psychologische dienstverlening (advies, doorverwijzing, training, coaching, counseling en begeleiding). Daarbij richt de bachelor in de toegepaste psychologie zich voornamelijk tot individuen of specifieke groepen en minder tot ‘de samenleving’ in het algemeen.

Gaandeweg doorheen de opleiding stem je jouw verworven brede en algemene inzichten meer en meer af op jouw afstudeerrichting, dit voor zowel de opleidingsonderdelen m.b.t. de praktijk als de theorie. Ook de inhoud van de stages en de bachelorproef vallen binnen jouw verdere specialisatie in één domein:

de arbeids- en organisatiepsychologie is gericht op het psychisch welbevinden en de kwetsbaarheid van mensen in een arbeidscontext en van organisaties in het algemeen.

Als je kiest voor de afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie, heb je vooral oog voor het gedrag van een organisatie of voor het gedrag van een individu of een groep in een organisatie. Je zal via gesprek, observatie en testonderzoek antwoorden proberen te vinden op de vraag of dit de juiste man of vrouw is voor die specifieke job. In deze richting leer je niet alleen hoe je werknemers kan rekruteren, maar ook hoe je hen tijdens hun loopbaan kan motiveren, begeleiden, trainen en beoordelen. Je wordt tevens betrokken bij verloning en de begeleiding van een eventueel ontslag.

student VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de inhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Wil je al eens een cursus inkijken:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. De docent zal je per mail graag verder helpen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen zijn er ook filmpjes, ingesproken presentaties, voorbeeldexamenvragen,... die je ondersteunen bij het instuderen.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de inhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Wil je al eens een cursus inkijken:

psychologisch consulent

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die je (wekelijks) kan spenderen om met je studie bezig te zijn. Deze opleiding aanvatten via afstandsonderwijs betekent kiezen voor een traject van minstens vier jaar. Elk jaar omvat ongeveer 45 studiepunten, maar je kan er ook voor kiezen om deze studiebelasting te spreiden over meer dan 4 jaar.

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen. Dat kan leiden tot studieduurverkorting.

Voor meer informatie contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon vermeld op deze pagina).

psychologisch consulent tablet

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt via afstandsonderwijs je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding een volwaardig bachelordiploma te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je dus niet naar de campus te komen. Het aantal contactdagen waarop je op de campus verwacht wordt, is tot een minimum herleid. Het gaat om een zevental lesdagen op een jaar (altijd op vrijdag) waarop voor bepaalde opleidingsonderdelen verplichte trainingen of contactmomenten worden georganiseerd. Tussen de lesdagen door neem je de leerstof zelfstandig door en bereid je je voor op een examen of een opdracht. De les- en examendata worden aan het begin van het academiejaar (september) beschikbaar gesteld in een jaarkalender.

studiegebied sociaal agogisch werk

Zelfstandig studeren

Je neemt de leerstof zelfstandig door en bereid je voor op een examen of een opdracht. De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt.

Naast de handboeken en syllabi is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je alle info en ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof. Je kan tijdens de contactmomenten of via het digitaal leerplatform Toledo steeds terecht bij je docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. Naast deze inhoudelijke begeleiding kan je als student steeds rekenen op de coördinator afstandsonderwijs en een studiebegeleider voor vragen over je studieloopbaan, individueel studietraject, je vrijstellingen, studeren met functiebeperkingen ….

studenten VIVES

Hoe start ik aan mijn stage?

Een professionele bacheloropleiding is per definitie praktijkgericht. De stage vormt dan ook een belangrijk leer- en vormingsmoment in de opleiding. Ook in afstandsonderwijs loop je stage.

Van zodra je 45 studiepunten verworven hebt, kan je toegelaten worden tot de stagetoekenningsprocedure. Dat betekent dat je onder begeleiding van de stageverantwoordelijke een procedure doorloopt en op zoek gaat naar een stageplaats in de buurt van je woon- of werkplaats. De stagetoekenningsprocedure wordt doorlopen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je effectief op stage wil vertrekken. Studenten moeten zich in het 3de jaar vrij kunnen maken voor een stageperiode van 30 dagen en in het 4de jaar voor een stageperiode van 60 dagen. Je stage wordt steeds gekoppeld aan je gekozen afstudeerrichting en beide stages vinden plaats op dezelfde stageplaats. De stages dienen telkens in een aaneengesloten periode gelopen te worden (bij voorkeur fulltime), maar de student mag de stagedagen ook halftijds lopen (mits akkoord van de stageplaats). 

teamwork

Hoe verloopt mijn stage verder?

Stage kan niet ’s avonds of in het weekend, en ook niet tijdens de collectieve verlofperiodes van de hogeschool. Om de stage te kunnen volbrengen, kiezen werkende studenten er voor om tijdelijk minder te gaan werken of in een stelsel van loopbaanonderbreking te stappen. Tijdens de stageperiode wordt verwacht dat je ook verder leerstofonderdelen doorneemt en examens aflegt op de campus.

Eventueel kan de stage plaatsvinden op het eigen werk, mits dit een setting is waar het uitvoeren van het specifieke beroep en geschoolde begeleiding mogelijk zijn. Je stagebegeleider maakt dan bijzondere afspraken met jou en je werkgever zodat bepaalde competenties op de werkvloer aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd worden.

psychologisch consulent

Waar en wanneer leg ik examens af?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of onder de vorm van een presentatie van een paper. Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het volledige academiejaar. Aan het begin van het jaar ontvang je een kalender waarin alle contact- en examenmomenten zijn opgenomen. De locatie en het tijdstip van elk examen zijn vanaf de start van het academiejaar online te raadplegen. De schriftelijke examens vinden bijna allemaal plaats in het examencentrum op de campus Kortrijk.

Voor de meeste opleidingsonderdelen die gebruik maken van een schriftelijk examen zijn er per academiejaar minstens 3 flexiblokken vastgelegd om het examen af te leggen (twee flexiblokken in 1ste zit en één flexiblok in 2de zit). Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er in de week examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om examen af te leggen. Voor mondelinge examens of presentaties kan je doorgaans kiezen uit drie examenmomenten (twee in 1ste zit en één in 2de zit). Voor sommige opleidingsonderdelen is het ook mogelijk om een examen op afstand af te leggen.

juiste job kiezen brainstorm

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kan inschrijven voor deze opleiding. Je schrijft je bij voorkeur in voor het begin van het academiejaar (= voor halverwege september), hoewel we later instappen ook nog toelaten. We starten elk academiejaar met een startdag waarop we heel wat informatie geven over bijvoorbeeld studeren op afstand, Toledo, en de examens.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn en dus absoluut niet over een werkattest te beschikken.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator (contactpersoon vermeld op deze pagina) voor verdere informatie.

hard work
 Quote signs

Ik heb de keuze gemaakt om een nieuw diploma te behalen in een richting die me al sinds mijn 18 jaar bleef intrigeren. De stap zetten was beangstigend, maar ik wist dat deze stap een goede stap was. Al snel sloeg angst over in kracht en motivatie. Daar heeft de begeleiding van VIVES een grote rol in gespeeld.

Wat na je studie arbeids- en organisatiepsychologie?
Verder studeren

Verder studeren

  • Je kan in één jaar een extra professionele bachelor behalen (60 studiepunten).
  • Je kan een extra keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden.
  • Je kan een tweede afstudeerrichting binnen BaTP behalen, met (45 studiepunten) of zonder (30 studiepunten) stage.
  • Daarnaast kan je ook een andere bacheloropleiding binnen VIVES volgen voor maximaal 120 studiepunten, zoals bijvoorbeeld Onderwijs, Logopedie, Ergotherapie of Office Management.
  • Je kan via een schakelprogramma instappen in een academische master. Voor de opleiding toegepaste psychologie is het schakelprogramma naar de master in de Psychologie de meest voor de hand liggende.
  • Een extra troef van ons studiegebied is dat je binnen je professionele bachelor ook kan instappen in een voortraject naar de Bachelor in Onderwijskunde. Dit betekent dat je in je derde jaar professionele bachelor enkele vakken gaat volgen bij de academische bacheloropleiding Onderwijskunde en daarvoor geëvalueerd wordt in je professionele bachelor. De verworven credits kan je meenemen als vrijstelling als je een academisch traject aanvat in de Onderwijskunde.
aan de slag

Aan de slag

Met dit diploma kan je werk vinden in de uitzendsector, selectiekantoren en consultancybureaus, productiebedrijven, dienstverlenende bedrijven, de sociale economie, openbare besturen, vakbonden en sociale secretariaten en overheidsdiensten.

Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

student die verder studeert aan vives
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.