We bieden binnen de veilige muren van de hogeschool een realistische leeromgeving aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte werkplek. Ons simulatieonderwijs met hoogtechnologische poppen (High Fidelity Patiënt Simulatoren) is heel geschikt om te leren klinisch redeneren, communiceren, organiseren, coördineren en multidisciplinair samenwerken. Deze poppen hebben realistische fysiologische reacties en kunnen zelfs communiceren. Je leert in kleine groepjes hoe je kan reageren op specifieke situaties. Een videocamera registreert de oefening. Daarna vindt een uitgebreide nabespreking plaats.

Met de simulatiepop SimMan kunnen we allerlei scenario’s simuleren binnen verschillende verpleegkundige settings. De simulatiepoppen SimMom en SimNewB zorgen in campus Brugge en Kortrijk voor realistische simulaties van de bevalling en opvang van de neonaat. Hierbij kunnen een normale bevalling, maar ook alle mogelijke complicaties gesimuleerd worden.

Naast de High Fidelity Patiënt Simulatoren zijn onze simulatiecentra ook volledig uitgerust met alle randapparatuur zoals monitoring, defibrillator, ademhalingstoestel, spuit en volumetrische pompen en een CTG toestel. De simulatoren komen tot leven, vertonen wisselende vitale parameters, spreken en reageren op de acties van de deelnemers aan het scenario.

Onze simulatiecentra zijn er niet alleen voor studenten. Ook organisaties uit de gezondheidszorg kunnen de simulatielokalen gebruiken als zij op zoek zijn naar realistische simulaties waarin allerlei protocollen op een veilige manier kunnen worden geoefend. Wij kunnen in dat geval scenario’s op maat aanbieden die aansluiten bij je werksituatie.