Klant of product?

Er wordt een algemeen beeld geschetst van de manieren waarop vastgoed in België verhandeld wordt. Daarna wordt verder de focus gelegd op het beroep van vastgoedmakelaar: de reglementering rond het beroep, de toetredingsvoorwaarden, de erkende en beschermde beroepsactiviteiten. Indien gewenst kan er nog een oefening aan toegevoegd worden waarbij er praktisch wordt nagegaan welke kosten komen kijken bij de aankoop van een woning.

Praktisch

Organisatie: Hogeschool VIVES, studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

Doelgroep: leerlingen 2e en 3e graad ASO en TSO. De inhoud en het niveau zijn verschillend voor de tweede en derde graad.

Studiedomein: Economie/handel/onthaal & PR/mens en samenleving/maatschappij en welzijn/maatschappelijke, economische en artistieke vorming

Taal: Nederlands

Categorie: lezing

Duur: 2 lesuren

Locatie: VIVES Kortrijk of op jouw school

Max. aantal deelnemers: geen beperking

Datums: op aanvraag

Kostprijs: gratis

contact

Delphine Van Iseghem

Meld je aan voor een workshop

  • Huidige Contactgegevens
  • Gegevens school en klas
  • Indienen
  • Compleet