HWB Kortrijk

Aanbod voor scholen van het studiegebied handelsweten-schappen en bedrijfskunde

Aanbod voor scholen van het studiegebied handels-wetenschappen en bedrijfskunde

De docenten en onderzoekers van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van Hogeschool VIVES houden voortdurend een vinger aan de pols van wat leeft en beweegt in de wereld van economie, business en zakendoen. Op die manier krijgen onze studenten jaar in jaar uit de meest actuele informatie en trends tijdens hun studie, zodat wie afstudeert ook echt mee is.

De expertise die wij aan het studiegebied opbouwen delen we niet alleen met onze studenten, maar ook met de wereld. Onze onderzoekers publiceren artikelen en studies, onze docenten nemen deel aan internationale conferenties en overleggen en ook voor leerlingen uit de derde graad ontwikkelde het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde een reeks workshops en lessen, die nauw aansluiten bij de leerplannen uit het secundair onderwijs, maar leerlingen en hun leraren up-to-date houden en nieuwe inzichten bijbrengen.