Reglement robocontest

Hieronder vind je het officiële wedstrijdreglement van de jaarlijkse robocontest van hogeschool VIVES. De robocontest staat open voor leerlingen uit het secundair onderwijs die aan STEM doen.

De robocontest is een wedstrijd met lijnvolgrobots, dit tussen verschillende secundaire scholen uit West- en Oost-Vlaanderen. Alle STEM studierichtingen komen in aanmerking, zowel uit ASO en TSO.

Doel

Met een autonoom robotwagentje een witte lijn volgen via één of meerdere optische sensor(en). De wedstrijd bestaat erin om zo vlug en zo ver mogelijk het gradueel moeilijker wordende parcours af te leggen.

Parcours

De ondergrond is een zwarte EPDM rubber. De te volgen wedstrijdlijn is een glanzende witte kleefband van 19 mm breed type HPX 52100. Op deze wedstrijdlijn is om de meter een kleine afstandsaanduiding aangebracht.

De buigingsgraad van deze wedstrijdlijn heeft een straal van minimum 10 cm. De wedstrijdlijn kan kruisingen bevatten, weliswaar loodrecht over een afstand van minimum 20 cm voor en na de kruising.

De wedstrijdlijn is op het einde onderbroken, weliswaar met een minimum voorafgaande rechte wedstrijdlijn van minimum 50 cm en over een maximale afstand van 30 cm. De wedstrijdlijn is 20 à 25 meter lang.

Robot

De robot mag maximum 50 x 50 cm zijn. De robot moet autonoom kunnen rijden, dus geen afstandsbediening en geen netsnoer.

De robot moet eigen ontwerp bevatten, dit op hardware of software gebied. Het eigen ontwerp moet aangetoond kunnen worden.

Categorie

We voorzien 2 categorieën:

  • robots gemaakt met LEGO Mindstorms Ev3 of NXT
  • alle andere type robots

Wedstrijd

Vooraf kan het parcours uitgetest worden.

Er zijn 2 wedstrijdmanches voorzien. De verste afstand en de beste tijd wordt in rekening gebracht. De tijd loopt van zodra de robot over de startlijn komt en de tijd stopt van zodra de robot over de aankomstlijn komt.

Tijdens de wedstrijd mag er niemand het wedstrijdgebied betreden, uitgezonderd de technische wedstrijdverantwoordelijke.

De wedstrijdlijn moet gevolgd worden. Indien de robot afwijkt van de wedstrijdlijn is het aanvaardbaar dat de robot de wedstrijdlijn opnieuw opzoekt (dit kan eventueel met hulp van de afbakeningslijnen van het parkoers). In alle omstandigheden mag het parkoers niet ingekort worden. Een jurylid zal hierover beslissen.

stem.jpg