Pitchday [email protected]

Recente ontwikkelingen in het domein van ICT hebben geleid tot een brede waaier van nieuwe technologieën en toepassingen. VIVES realiseert zich dat technologie en digitalisering bepalend zijn om toekomstbestendige opleidingen vorm te geven en onze studenten well-skilled te gaan opleiden. Vandaar de keuze voor het jaarthema Driven by Technology tijdens het academiejaar 2018-2019.

In het kader van dit jaarthema bieden we – naast heel wat andere nieuwe initiatieven – vier VIVES-brede keuzevakken rond technologie aan voor alle VIVES studenten. Er wordt in deze opleidingsonderdelen gewerkt rond vier inhoudelijke focussen: Artificial intelligence, Drones, Virtual/Augmented/Mixed realities of technologie trends algemeen.

De studenten werken in het tweede semester een klein project uit rond een toepassing van één van deze nieuwe technologieën. De groepjes zijn steeds interdisciplinair samengesteld, waardoor elke student met een andere bril zijn inbreng kan doen bij de uitwerking. Met veel enthousiasme zullen ze de uitkomst van deze projecten pitchen op de Pitchday op 10 mei 2019 in VIVES Brugge Xaverianenstraat.

Ben je benieuwd naar welke toepassingen er allemaal zijn van deze nieuwe technologieën? Ben je geïnteresseerd in hoe studenten, met vooraf vaak weinig voorkennis de nieuwe technologie op een toegankelijke manier presenteren? Twijfel je om volgend jaar een van deze technologievakken op te nemen? Kom dan zeker eens langs! Iedereen is welkom, studenten, docenten, werkveld­partners en sympathisanten. Aanmelden kan tot en met 8 mei 2019 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Deel dit via