Aanvragen tot inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens en tot beperking, overdraagbaarheid of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens door hogeschool VIVES kunnen via het formulier op deze pagina worden ingediend.

Let op: dit aanvraagformulier dient dus niet om individuele dossiers in te kijken (zoals bv. selectiedossiers op de personeelsdienst, een examen van een student, enz.).

Ik ben
Slechts één bestand.
75 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Welk recht wens je uit te oefenen?
Geef hier een duidelijke omschrijving welke persoonsgegevens die door VIVES worden verwerkt je specifiek wenst in te zien, of - je wenst te laten verbeteren of vervolledigen, of - je wenst te wissen, of - je wenst over te dragen, of - welke verwerkingen van jouw persoonsgegevens je wenst te beperken en om welke redenen, of - tegen welke verwerkingen van uw persoonsgegevens je bezwaar wenst te uiten.