De grootste hogeschool van West-Vlaanderen

VIVES heeft campussen in vijf studentensteden in West-Vlaanderen, in Brugge en Oostende (VIVES Noord) en in Kortrijk, Roeselare en Torhout (VIVES Zuid). Onze hogeschool biedt opleidingen aan in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk.

VIVES telt 17.000 studenten, 1.500 personeelsleden en 1.000 expert-gastdocenten uit het werkveld. Zes expertisecentra ondersteunen ondernemingen en organisaties met onderzoeksprojecten.

De organisatiestructuur

De organisatiestructuur van VIVES kan je onderaan deze pagina visueel voorgesteld zien. Hier lijsten we de leden van de verschillende raden en comités op.

Directieraad

algemeen directeur: Joris Hindryckx (voorzitter)

directeur HR en financiën: Jeffrey Ottevanger
directeur infrastructuur en facilities: Lieven Vandebuerie
directeur marketing en communicatie: Larissa Deblauwe
directeur onderwijsbeleid: Patricia Waerniers
directeur onderzoek en dienstverlening: Isabel Vanslembrouck
directeur studentenzaken en datamanagement: Bianca Corneillie
directeur studiegebied paramedische beroepen en biotechniek: Jan Vandekerckhove
directeur studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde: Johan De Langhe
directeur studiegebied industriële wetenschappen en technologie: Veerle De Mey
directeur studiegebied onderwijs: Noël Selis
directeur studiegebied sociaal-agogisch werk: Veerle Dekocker
directeur studiegebied verpleegkunde en vroedkunde: Nancy Boucquez

algemeen secretaris: Alain Vossaert

Het Bestuur

Voorzitter: Lieven Danneels

Frank Baert
Josse Claerbout (student-bestuurder)
Christiaan Compernolle
Lieven Danneels
Eric De Bruyne
William De Groote
Piet Desmet
Minou Esquenet
Ann Gaeremynck
Joris Hindryckx
Julie Lietaer
Marie-Pierre Naessens
Kate Sauer
Evelyne Terryn
Lieven Vandenberghe
Patrick Vandierendonck
Joris Vankersschaever
Herman Vanlerberghe

Algemene Vergadering

Voorzitter: William De Groote

Auditcomité

Voorzitter: Ann Gaeremynck

Remuneratie- en benoemingscomité

Voorzitter: Frank Baert

Organogram