De grootste hogeschool van West-Vlaanderen

VIVES heeft campussen in vijf studentensteden in West-Vlaanderen, in Brugge en Oostende (VIVES Noord) en in Kortrijk, Roeselare en Torhout (VIVES Zuid). Onze hogeschool biedt opleidingen aan in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk.

VIVES telt 17.000 studenten, 1.500 personeelsleden en 1.000 expert-gastdocenten uit het werkveld. Zes expertisecentra ondersteunen ondernemingen en organisaties met onderzoeksprojecten.

De organisatiestructuur

De organisatiestructuur van VIVES kan je onderaan deze pagina visueel voorgesteld zien. Hier lijsten we de leden van de verschillende raden en comités op.

Directieraad

algemeen directeur: Joris Hindryckx (voorzitter)

directeur financiën en HR: Dylan Peere
directeur infrastructuur en facilities: Lieven Vandebuerie
directeur marketing en communicatie: Larissa Deblauwe
directeur onderwijsbeleid: Patricia Waerniers
directeur onderzoek en valorisatie: Isabel Vanslembrouck
directeur studentenzaken, informatie en technologie: Bianca Corneillie
directeur studiegebied gezondheidszorg, paramedische beroepen en biotechniek: Jan Vandekerckhove
directeur studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde: Johan De Langhe
directeur studiegebied Technology: Veerle De Mey
directeur studiegebied onderwijs: Noël Selis
directeur studiegebied sociaal-agogisch werk: Veerle Dekocker
directeur studiegebied gezondheidszorg, verpleegkunde en vroedkunde: Nancy Boucquez

algemeen secretaris: Alain Vossaert
interne auditor: Jeffrey Ottevanger

Het Bestuur

Voorzitter: Lieven Danneels

Frank Baert
Josse Claerbout (student-bestuurder)
Lieven Danneels
Eric De Bruyne
William De Groote
Piet Desmet
Minou Esquenet
Ann Gaeremynck
Joris Hindryckx
Julie Lietaer
Marie-Pierre Naessens
Kate Sauer
Evelyne Terryn
Lieven Vandenberghe
Patrick Vandierendonck
Herman Vanlerberghe

Algemene Vergadering

Voorzitter: Lieven Danneels

Auditcomité

Voorzitter: Ann Gaeremynck

Remuneratie- en benoemingscomité

Voorzitter: Frank Baert

Organogram