Gebouw met VIVES-logo

De grootste hogeschool van West-Vlaanderen

VIVES heeft campussen in vijf studentensteden in West-Vlaanderen, in Brugge en Oostende (VIVES Noord) en in Kortrijk, Roeselare en Torhout (VIVES Zuid). Onze hogeschool biedt opleidingen aan in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk.

VIVES telt 17.000 studenten, 1.500 personeelsleden en 1.000 expert-gastdocenten uit het werkveld. Zes expertisecentra ondersteunen ondernemingen en organisaties met onderzoeksprojecten.

De organisatiestructuur

De organisatiestructuur van VIVES kan je onderaan deze pagina visueel voorgesteld zien. Hier lijsten we de leden van de verschillende raden en comités op.

Directieraad

ad interim algemeen directeur:
Maria De Smet (voorzitter)

directeur financiën en HR:
Dylan Peere
directeur infrastructuur en facilities:
Lieven Vandebuerie
directeur marketing en communicatie:
Marianne Vereecke
directeur onderwijsbeleid en internationalisering:
Patricia Waerniers
directeur studentenzaken, informatie en technologie:
Bianca Corneillie
directeur gezondheidszorg en sociaal-agogisch werk:
Veerle Dekocker
directeur handelswetenschappen, bedrijfskunde en toegepaste informatica:
Johan De Langhe
directeur technologie en biotechniek:
Veerle De Mey
directeur onderwijs:
Noël Selis
directeur onderzoek en valorisatie:
Isabel Vanslembrouck
directeur levenslang leren:
Jan Vandekerckhove

directeur evenementen, publiekswerking en protocol
Larissa Deblauwe

algemeen secretaris:
Alain Vossaert

Het Bestuur

Voorzitter: Lieven Danneels

Frank Baert
Rita Barilla
Eric De Bruyne
Maria De Smet (ad interim)
An Descheemaeker
Piet Desmet
Minou Esquenet
Ann Gaeremynck
Julie Lietaer
Mieke Naessens
Henri Peirs (student-bestuurder)
Kate Sauer
Patrick Vandierendonck

Algemene Vergadering

Voorzitter: Lieven Danneels

Auditcomité

Voorzitter: Ann Gaeremynck

Remuneratie- en benoemingscomité

Voorzitter: Frank Baert