Organisatie

VIVES is de grootste hogeschool van West-Vlaanderen. VIVES heeft campussen in vijf studentensteden in West-Vlaanderen, in Brugge en Oostende (VIVES Noord) en in Kortrijk, Roeselare en Torhout (VIVES Zuid). Onze hogeschool biedt opleidingen aan in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk.

VIVES telt 13000 studenten, 1250 personeelsleden en 1000 expert-gastdocenten uit het werkveld. Zes expertisecentra ondersteunen ondernemingen en organisaties met onderzoeksprojecten.

Organisatiestructuur

Directie en algemene diensten

algemeen directeur: Joris Hindryckx
algemeen beheerder: Piet De Leersnyder

directeur onderwijsbeleid: Patricia Waerniers
directeur marketing en communicatie: Larissa Deblauwe
directeur onderzoek en maatschappelijke dienstverlening: Isabel Vanslembrouck
diensthoofd HBO5: Anne Vanmaercke
diensthoofd studentenvoorzieningen: Hans Dhondt
diensthoofd studentenzaken: Bianca Corneillie
diensthoofd HR: Katrijn Mestdach

directeur personeel: Alain Vossaert
directeur infrastructuur en facilities: Lieven Vandebuerie
diensthoofd IT: Jos Panen

Studiegebieden

directeur studiegebied biotechniek: Jan Vandekerckhove
directeur studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde: Johan De Langhe
directeur studiegebied industriële wetenschappen en technologie: Wim Haegeman
directeur studiegebied onderwijs: Noël Selis
directeur studiegebied paramedische beroepen: Jan Vandekerckhove
directeur studiegebied sociaal-agogisch werk: Veerle Dekocker
directeur studiegebied verpleegkunde en vroedkunde: Nancy Boucquez

Raad van bestuur

Voorzitter: vertegenwoordigd door Herman Vanlerberghe
Ondervoorzitter: vertegenwoordigd door William De Groote

Kwaliteitszorg

Met de invoering van de instellingsreview als extern systeem van kwaliteitszorg voor het hoger onderwijs in Vlaanderen, kregen hogescholen een grotere autonomie ten opzichte van de overheid. Hogescholen krijgen de mogelijkheid om binnen de instellingsreview te bewijzen dat ze een eigen en goed uitgewerkt onderwijs- en kwaliteitsbeleid hebben, waarmee ze de kwaliteit van de opleidingen kunnen garanderen. 

VIVES kiest voor een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar, gericht op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit. Vanuit een kritische reflectie en een opleidingsaudit door een panel van externe peers, formuleert een opleiding doelstellingen om haar onderwijsproces te optimaliseren en te verbeteren. Hierbij is het VIVES-referentiekader richtinggevend. Het bestaat uit zes standaarden: beoogd eindniveau, opleidingsprogramma, onderwijsproces, personeel, resultaat van het onderwijsproces en kwaliteitszorg. Voor elke standaard zijn criteria geformuleerd.

Het VIVES-referentiekader is geen keurslijf, maar biedt aan opleidingen ruimte om eigen accenten te leggen. Het daagt uit om de basiskwaliteit te overstijgen en te werken aan een kwaliteitscultuur. In dit document beschrijven we het kwaliteitszorgsysteem voor opleidingen in VIVES: