Bij VIVES zijn in totaal zo'n 1500 docenten aan de slag. Dag in, dag uit richten zij zich op de toekomst. In de onderwijsvisie van hogeschool VIVES staan drive, connectie en innovatie daarbij centraal.

klas

Drive

  • het beste uit jezelf halen: studenten en docenten werken hun sterktes verder uit en verdiepen hun professionele en persoonlijke identiteit vanuit een grote gedrevenheid.  Ze maken keuzes die optimaal aansluiten bij hun talenten en doelen.
  • het eigen leerproces beheren: studenten en docenten sturen het eigen leren. Als betrokken professionals bekwamen ze zich levenslang, levensbreed en levensdiep.
studenten

Connectie

  • leren van en met elkaar: studenten en docenten leren in een solidair samenspel.  Ze bouwen aan een eigen professioneel netwerk met kansen op informeel en interdisciplinair leren. Daarbij gebruiken ze ten volle de mogelijkheden van de digitale wereld.
  • vloeiend schakelen in de hogeronderwijsruimte: om studenten te ondersteunen de juiste keuzes te maken, werkt VIVES samen met onderwijspartners aan de realisatie van de leerladder. VIVES erkent ook maximaal reeds verworven competenties.
  • actief in dialoog gaan met werkveld en maatschappij: studenten en docenten leren van en met  externen.  Ze nemen op een kritische manier deel  aan het maatschappelijk leven en stellen hun expertise ook buiten VIVES ter beschikking.
forum

Innovatie

  • inspirerend onderwijs van morgen vormgeven: studenten en docenten werken aan een uitdagende leeromgeving, al dan niet onafhankelijk van plaats en tijd. Innovaties spelen in op resultaten van onderzoek en op verwachtingen van huidige en nieuwe generaties studenten, het werkveld en de maatschappij.
  • voorbereiden op de beroepen van morgen: studenten en docenten streven competenties na die nodig zijn voor de beroepen van nu én morgen.  De wisselwerking tussen theorie en praktijk daagt uit om grenzen te verleggen. Onderwijs, praktijkervaringen en eigen praktijkgericht onderzoek zijn hiertoe met elkaar verweven.