Grensoverschrijdend gedrag melden

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd binnen VIVES, we willen dat jij je veilig kan voelen. Wanneer het echter toch nodig zou zijn, leggen we er ons op toe om te handelen. VIVES wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. 

Bij VIVES nemen we je melding ernstig en behandelen we je melding in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. Je kan ook anoniem melding doen. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, kan niet.

Klokkenluidersregeling

Hogeschool VIVES wil een integere en veilige werkomgeving bieden. Toch kan je als medewerker of externe geconfronteerd worden met onregelmatigheden of zaken waar je je vragen bij stelt. Bespreek dit in eerste instantie best met de betrokkene(n) of je direct leidinggevende. In bepaalde gevallen kan je ook terecht bij het Meldpunt Klokkenluidersregeling.