Wanneer
    maandag 15 april van 17u tot 19u
Waar
    Campus Kortrijk | S-gebouw N.006

Wil je weten wat wijlen Hans Vermeersch wetenschappelijk bezighield? Ben je benieuwd naar de projecten waar hij toonaangevend was? Een jaar na zijn overlijden willen we Hans Vermeersch op een gepaste manier eren met een korte bloemlezing. In deze wetenschapsbar staan we stil bij een viertal thema’s die Hans onderzoeksmatig genegen waren en waar hij voor Vives een maatschappelijke en wetenschappelijke impact heeft gecreëerd. We omschrijven de 'Hansiaanse' benadering die het werk typeert en staan stil bij zijn betrokkenheid en engagement.

Hans Vermeersch

In een inleiding schetst Peter Stevens, Hans als socioloog, een avontuur dat begon met het infiltreren als leerling in een middelbare school om het gedrag van leerlingen te kunnen onderzoeken en eindigde, althans aan de UGent, met een doctoraat over in de biologische sociologie. Vervolgens kwam Hans naar Vives en deed hij onderzoek op verschillende thema’s. Als eerste schetst Mieke Van Houtte het thema 'gender'. De ongelijke positie van mannen ten opzichte van vrouwen, haalde Hans vaak aan om discussie uit te lokken. Daarna staat Evelien De Pauw stil bij het thema 'veiligheid'. Het opzet dat Hans uitwerkte om de effectiviteit van camera’s te meten, is sinds 2013 niet meer herhaald in Vlaanderen en is in die zin van grote waarde voor de veiligheidssector. Als derde laten we graag werkveldpartner Ambrassade aan het woord, want ook 'jeugd(werk)onderzoek' is vaak gelinkt aan de naam Hans Vermeersch. Recent werden nog de resultaten van 'zijn' jeugdlokalenonderzoek bekendgemaakt. Tot slot staat Alexia Sabbe stil bij het onderzoek 'avontuurlijk spelen'.

Na de wetenschappelijke beschouwingen maken we graag tijd voor een onderonsje om met een hapje en een drankje samen anekdotes op te halen. We doen dit graag bij de boom, die intussen ter herinnering aan Hans, werd geplant in de binnentuin van SAW.

Schrijf je nu in voor deze speciale editie van de Wetenschapsbars

Aanmelden

Ik ben