Op 9 juni 2023 gaat het slotevent door van het PWO Human Factors Online. Op het slotevenement worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld, alsook krijgen enkele sprekers het woord. Afsluitend wordt een lunch voorzien. 

Over het PWO Human Factors Online: 

Door de stijging van complexe zorgvragen en hieraan gekoppelde zorgprocessen, is teamwork niet meer weg te denken in het zorglandschap. Interprofessionele samenwerking behoeft niet enkel technische vaardigheden, maar ook niet-technische vaardigheden (human factors) zoals leider- en teamlidmaatschap, effectieve communicatie en situational awareness. Binnen Crisis Resource Management (CRM) worden niet-technische vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor effectief teamwerk en de patiëntveiligheid. Een team van experten rond onderwijs en onderzoek werkten samen om een e-learning te bouwen die zorgprofessionals bewust maakt van het belang van niet-technische vaardigheden en hen kennis laat maken met de 15 CRM principes.  
De e-learning werd uitgebreid doorlopen, getest en geëvalueerd door 87 verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen 6 ziekenhuizen in West-Vlaanderen. 

Tijdens dit slotevent koppelen we graag de resultaten terug van het PWO.   

Doelgroep: zorgprofessionals, leidinggevenden, opleidingsverantwoordelijken en HR binnen zorgvoorzieningen, zorgopleidingen 

Locatie: @HangarK-Kortrijk (Nelson Mandelaplein 2, Kortrijk Weide, 8500 Kortrijk https://www.hangark.be/

Programma

9.00-9.15      Welkom en ontvangst met koffie 
9.15-9.30      Intro Simlab
                              Christof Patyn – coördinator Vives Simlab
9.30-10.00    FLOWSPARKS: kracht van e-learning
                              Sean Arijs - Customer Succes Manager FLOWSPARKS
10.00-10.45  CRM – lessen uit de luchtvaart
                              Louis De Baets - Pilot manager/Flight- and CRM-Instructor
10.45-11.30  Resultaten PWO Human factors Online
                              Sofie Merlevede & Birgit Vincke – onderzoekers EC Zorginnovatie
11.30-11.45  Vragen en afronding 
11.45-13.15  Lunch (Salie - Kortrijk) &  mogelijkheid exploratie e-learning Human factors Online 

Meld je aan voor het slotevent