De opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool VIVES heet u van harte welkom op de Ronde Tafel, een forum voor de uitwisseling van ideeën tussen beleidsmedewerkers, praktijkwerkers en academici binnen het lokaal preventie- en veiligheidsbeleid. In deze editie staat het thema 'Veilig Online' centraal.

Digitale technologieën spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Deze scheppen ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden, maar stelt ook de veiligheids- en welzijnssector voor heel wat nieuwe en complexere uitdagingen zoals o.a. diverse vormen van cybercriminaliteit, online polarisering, radicalisering en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens dit netwerkmoment willen we over deze thema’s en hun aanpak in dialoog gaan.  

We kijken er alvast naar uit om u allen te verwelkomen in Kortrijk!

Het opleidingsteam bachelor maatschappelijke veiligheid, met ondersteuning van stad Kortrijk en PZ VLAS

Hieronder vindt u het programma:

  • 9.00 – 9.30: ontvangst met koffie en thee
  • 9.40 – 9.50: verwelkoming
  • 9.50 – 10.30: keynote “Actuele trends in cybercrime & -security”  door C. Van Bortel, CP CCU FGP Antwerpen
  • 10.45 – 12.00: discussiesessie 1
  • 12.00 – 12.50: broodjeslunch
  • 13.00 – 14.15: discussiesessie 2
  • 14.15– 14.30: koffiepauze
  • 14.30- 15.45: discussiesessie 3
  • 15.45 –  …: netwerkreceptie

Meld je aan voor de ronde tafel

Aanmelden kan tot en met dinsdag 7 mei 2024.

Discussiesessie 1

CyberPreventie-Adviseurs

B. Gekiere, BIN Kenniscentrum

Dit project wil burgers a.d.h.v. 10 concrete tips weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit. Vrijwilligers, gerekruteerd vanuit de bestaande buurtinformatienetwerken, krijgen een basisopleiding waarna ze hun buren helpen bij het verwerven van digitale inzichten en zo zelfredzamer worden. De vrijwilligers worden in deze rol begeleid vanuit de lokale politiezone of gemeente.

Sensibiliseren van jongeren over de gevaren op het internet

CP C. Van Bortel, CCU, FGP Antwerpen

Dit project is gericht op het sensibiliseren van middelbare scholieren uit de eerste, tweede en derde graad over de vele gevaren op het internet, van cyberpesten, het delen van  ongewenste inhoud tot privacy kwesties en cybercriminaliteit. Het project wil jongeren handvaten bijbrengen om online bewuste en veilige keuzes te maken en hen zo ondersteunen bij het opbouwen van een sterke digitale geletterdheid.

CyberSafe

E. Vanhove en N. Vallaeys, PZ Arro Ieper en Preventiedienst Ieper

Cybersafe is een escape box ontwikkeld voor leerlingen van het zesde leerjaar. Deze leerlingen worden op een speelse manier geïnformeerd over de gevaren en risico’s van de cyberwereld. Volgende thema’s komen aan bod: wachtwoorden, gaming online, fake news, online pesten, valse aanbiedingen, sociale media en de gevaren.

RECONNECT: communiceren, reageren, modereren. Hoe pak je online toxische polarisatie aan?

N. Vermont, Agentschap Integratie en Inburgering

In 2022 ontwikkelde het Hannah Arendt Instituut samen met het Agentschap Integratie en Inburgering RECONNECT, een e-learning gericht op mandatarissen of medewerkers van een lokaal bestuur of politiezone, over de aanpak van online polarisatie. In deze sessie worden enkele concrete inzichten aangereikt uit RECONNECT. Hoe een sociale mediabeleid de basis kan leggen voor een veilige online omgeving komt eveneens aan bod.

Discussiesessie 2

Hercontactname slachtoffers cybercrime

J. Tahon en HINP Baugniet, Dienst Veiligheid en Samenleven Blankenberge en PZ Blankenberge Zuienkerke

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke organiseert specifieke infosessies voor slachtoffers van cybercrime. Met dit project brengt de zone lotgenoten samen om uit te wisselen en hen te informeren over hoe de scammers te werk gaan en om slachtoffers meer vertrouwen te geven in de aanpak van de politie.

Seksuele uitbuiting en AI

N. Van Paemel, Child Focus

In deze sessie wordt aandacht besteed aan enkele nieuwe tendensen zoals deepfakes en deepnudes. In het bijzonder wordt ook uitgewisseld hoe er vanuit de praktijk in de toekomst mee kan worden omgegaan.

Project DOPREV (Duurzaam Online PREVentie)

J. Van Rossem en N. El Kaddouri Afdeling Veiligheid en Preventie Stad Mechelen

Het project Duurzaam Online Preventie (DOPREV) staat centraal in deze sessie. Dit is een project van Stad Mechelen dat zich richt op het aanpakken van online vormen van toxische polarisatie, haatspraak en desinformatie en op het reageren op (online) signalen van maatschappelijke vervreemding.

Discussiesessie 3

Hackshield in de praktijk

M. Clemens, Dienst Integrale Veiligheid DIEST

Hackshield is een online platform waar kinderen tussen 8 en 12 jaar via een interactieve game de gevaren van het internet leren herkennen en leren hoe ze deze moeten ontwijken of oplossen. Via allerlei queesten worden diverse thema’s aangesneden zoals malware, wat is een goed paswoord, wat met betalen op het internet, wat met vriendjes op het net, …

Cyberweerbaarheid

Y. Van Houten, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid, Saxion Hogeschool Enschede

In deze sessie wordt ingegaan op een serious game ontwikkeld ter voorkoming van slachtofferschap en daderschap van misbruik van seksuele beelden onder jongeren.

De Duider

O. Cauberghs en G. Van Beek, Textgain

Deze sessie gaat in op een detectiesysteem dat diverse AI-toepassingen integreert en zo steden en gemeenten een snelle en directe aanpak biedt om maatschappelijke vraagstukken zoals desinformatie, polarisering, radicalisering en terrorisme, … beter op te sporen.