Ethnopsychiater prof. Adalberto Barreto komt naar VIVES om zijn inzichten te delen over de Integratieve en Systemische Gemeenschapstheorie die hij sinds dertig jaar in Brazilië ontwikkelt.

Adalberto Barreto startte zijn werk in de favela’s van Fortaleza, in het noordoosten van Brazilië. De mensen leden er onder het geweld en de armoede, maar als inlandse migranten leden ze nog meer onder verbroken sociale banden en onder het verlies van hun culturele ijkpunten, vaak de hoeksteen van een sterke identiteit. Geld voor psychofarmaca of dure individuele therapie hadden ze niet. Met elkaar praten leek veel zinvoller om weerstand te bieden aan psychische kwetsbaarheid die het gevolg is van sociale achterstelling. 

In deze methode is het niet de therapeut maar een groep die ontvangt, ondersteunt en oplossingen aanreikt (gemeenschapstherapie). Het welzijn van een individu is onlosmakelijk verbonden met het netwerk van sociale relaties waarin het zich begeeft. Elk individu op zich maakt deel uit van de oplossing (systeemtherapie).De methode is gericht op het doorbreken van sociaal isolement. Op het streven naar een inclusieve samenleving waarbij culturele en sociale diversiteit als positief wordt gezien (integratieve therapie). 

In Brussel organiseren Camélia Branca Prado en Ana Tereza Brandão sinds 2014 via hun organisatie ‘Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative et Systémique’ (AETCIS) tweewekelijks praatrondes in de Pianofabriek in St. Gillis. Het is op hun uitnodiging dat Professor Adalberto Barreto naar België komt. Jullie zijn van harte welkom op dinsdag 27 september van 13u45 (ontvangst vanaf 13u30) tot 15u45 in Aula Cube om te komen luisteren naar en in debat te gaan met professor Barreto.

Deze lezing kadert binnen het nieuwe traject 'transnationaal sociaal werk', een keuzetraject en microdegree aan het studiegebied sociaal-agogisch werk. Een van de centrale doelstellingen van dit traject is het verbreden van het perspectief op globale thema’s zoals armoede, sociale uitsluiting, migratie en klimaatveranderingen door minder dominante en niet-Westerse denkkaders aan te reiken. 

Toegangsprijs - "vrijwillige en bewuste bijdrage" ten voordele van A.E.T.C.I.S. Belgique

Meld je hier aan voor deze lezing

Aanmelden kan tot en met vrijdag 23 september 2022.