Waar
  VIVES Kortrijk (Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk)

Leren op de werkplek? Op vrijdag 5 mei organiseert VIVES een netwerkevent met inspirerende sessies en getuigenissen van opleidingen, docenten, en werkveldorganisaties die betrokken zijn bij leren op de werkplek. Een buitenkans om ideeën op te doen om leren op je werkplek te ondersteunen. Naast inhoud is er ook ruimte voor uitwisseling over jouw aanpak van leren op de werkplek.

Voor wie?

 • werkplekbegeleiders uit de hogeschool
 • werkplekmentoren
 • werkveldpartners
 • sectororganisaties

Programma

Leren op de werkplek combineren met leren op de hogeschool, da's proeven van beide. Kom jij op onze netwerkdag dag ook proeven van inspirerende sessies en gesprekken? Bekijk hier de volledige menukaart.

 • 09.00 u. - 12.30 u.: Voormiddagprogramma: ondersteunende en inspirerende sessies/workshops
 • 12.30 u. - 13.30 u.: Lunch
 • 13.30 u. - 15.00 u.: Namiddagprogramma: enkele opleidingen plannen een moment waarin opleiding met werkveld in gesprek kan gaan.

Praktisch

 • Timing: 9u00 - 15u00 (het is ook mogelijk om enkel voor de voormiddag of de namiddag aan te sluiten)
 • Aantal deelnemers: Er zijn maximaal 120 deelnemers voor de voormiddag en lunch (daarna werken we met een wachtlijst). De namiddagsessies hebben een onbeperkt aantal deelnemers.
 • Kostprijs: Het event is gratis. Dit event wordt mede ondersteund met ESF-middelen en ondersteuning van Comeos en Commerce training. Ben je ingeschreven maar toch verhinderd, annuleer dan je inschrijving voor 27 april 2023. Bij afwezigheid zonder geldige reden zijn wij genoodzaakt jou een kost van 25 euro aan te rekenen. 

Aanmeldformulier

Aanmelden is mogelijk tot en met do 13 april 2023.

 • Huidige Algemene gegevens
 • Programma
 • Compleet

Plenair gedeelte: Kansen en uitdagingen voor leren op de werkplek

In dit panelgesprek maak je kennis met hoe verschillende actoren kijken naar leren op de werkplek: wat is de meerwaarde om hierop in te zetten? Welke kansen zien we? Welke uitdagingen zijn er voor samenwerking tussen onderwijs en werkveld?

In dit panelgesprek zitten een student, een docent, Bart Den Tijn (werkveldpartner Unilin), Eefje Van Lancker (Sectororganisatie commerce training) en Ele Holvoet (domeincoördinator onderwijsontwikkeling en professionalisering VIVES Hogeschool). Het gesprek wordt gemodereerd door Bart Coopman (WTV).

Voormiddag sessies 1

Wegwijs in het hoger onderwijsaanbod

Ellen Deprez

Stage of werkplekleren, graduaat of bachelor, incompany-trajecten, micro degrees, … De voorbije jaren is het opleidingsaanbod in het hoger onderwijs sterk gegroeid, met veel aandacht voor leren op de werkplek en flexibele leerroutes. Wij zorgen dat jij je weg er in vindt!

Voor wie? Deze sessie richt zich tot iedereen die het hoger onderwijslandschap beter wilt leren kennen, en nog niet vertrouwd is met de invulling van leren op de werkplek.

Inspirerend coachen voor mentoren en begeleiders

Lies Demeulenaere, Ellen Tits en Jan Labbe

In deze workshop krijg je handvaten, tips en tricks om jouw rol als coach in te vullen. Wat is een coachende houding? Hoe kan je studenten ondersteunen bij het leren op de werkplek? Op welke manier kan jij een procesbegeleider zijn bij het leerproces?

Voor wie? Deze workshop richt zich tot mentoren en begeleiders die studenten tijdens stages of werkplekleren begeleiden of willen begeleiden.

Leren op de werkplek: kansen en uitdagingen voor beleid en organisatie

VOLZET

Ele Holvoet

Via discussietafels ga je in gesprek met elkaar over diverse vragen: Hoe kunnen we het werkplekleren best organiseren in het hoger onderwijs? Wat trekt organisaties over de streep om een student te begeleiden? Wat verwachten organisaties van de hogeschool qua begeleiding en ondersteuning? Welke noden zijn er omtrent vergoedingen voor werkplekken en studenten?

Voor wie? Sectororganisaties, opleidingshoofden en werkgevers.

Competentiegericht evalueren van stages en werkplekleren

Elien Sabbe en Tina Deprez

In deze sessie word je geïnspireerd door het competentiegericht evalueren. Hoe kan je dit inzetten voor stages en werkplekleren? Er wordt een voorbeeld uit de bacheloropleiding orthopedagogie gedeeld.

Voor wie? Deze sessie richt zich tot opleidingshoofden en docenten

De werkplek als krachtige leeromgeving

Mathias Vermeulen

Hoe stimuleer je een leercultuur op je werkplek? Hoe zorg je voor een stimulerende leeromgeving voor studenten en werknemers? Hoe integreer je opleidingen in je werkplek? Dit zijn vragen die aan bod komen in deze sessie.

Voor wie? Deze sessie is gericht naar werkveldpartners en sectororganisaties.

Service learning en livelab

Bram Pynoo en Tony Claeys

Service learning is een vorm van leren op de werkplek. Bij service-learning gaan studenten in het kader van hun opleiding een maatschappelijk engagement aan bij een organisatie of doelgroep. Ze vertrekken hierbij vanuit een nood van die organisatie of doelgroep, en leren samen die organisatie of doelgroep hoe ze een oplossing kunnen bieden. Tijdens de sessie gaan we dieper in op LiveLab en hoe service-learning binnen LiveLab vormgegeven wordt.

Voor wie? Deze sessie richt zich zowel tot medewerkers van de hogeschool, werkveld als sectororganisaties.

Voormiddag sessies 2

Een relevant takenpakket voor studenten op de werkplek

Ellen Tits

Hoe stel je een relevant takenpakket samen voor de student? Hoe bewaak je dat de student alle competenties kan oefenen en bereiken op de werkplek? Hoe geef je instructies aan studenten?

Voor wie? Deze sessie richt zich zowel tot het werkveld als begeleiders en opleidingshoofden uit de hogeschool.

Wat is een aantrekkelijke en inspirerende werkplek?

VOLZET

Wouter Leplae (algemeen coördinerend directeur Xplo vzw) en Bram Pynoo

Met de war on talent wordt het steeds belangrijker om als werkplek studenten en werknemers te werven en te behouden, dat blijkt niet altijd evident. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over volgende vragen: Hoe kan je een aantrekkelijke werkplek zijn? Wie is een inspirerende mentor? Hoe kies je binnen je organisatie een mentor?

Voor wie? Sectororganisaties, werkgevers en HR-medewerkers.

Feedback die doet leren

Jens Defrancq en Loulou Detienne

Tijdens deze workshop bespreken we waarom het geven en ontvangen van feedback een belangrijke rol speelt in het leerproces en geven we ook praktische tips om zelf met vertrouwen feedback te geven en hierdoor faalangst te verminderen bij een student. Het geven van specifieke, constructieve en bruikbare feedback kan een student helpen om te begrijpen wat er goed ging en waar verbetering mogelijk is.

Voor wie? Deze workshop richt zich tot mentoren en begeleiders die studenten tijdens stages of werkplekleren begeleiden of willen begeleiden.

Leren op de werkplek: opportuniteiten voor zij-instromers en levenslang leren

Lisanne Blomme, Tina Deprez, Eline Dutry, Tony Derammelaere, Jurgen Beddeleem en Nathalie Vanrumbeke

Laat je inspireren door enkele opleidingstrajecten met leren op de werkplek in VIVES speciaal voor zij-instromers, nl. de incompanytrajecten in winkelmanagement en HR-support, het aanvullingstraject bachelor orthopedagogie via duaal leren, de vervolgopleiding zorgtechnologie via duaal leren en het nieuwe incompanytraject in elektromechanische systemen. We focussen op successen en drempels in deze trajecten.

Voor wie? Voor iedereen

Opvolging van het leerproces op de werkplek en organiseren van intervisiemomenten.

Nele Abbas

In deze workshop tonen we je enkele manieren om het leerproces van je studenten op te volgen (portfolio, logboek, zinvolle reflecties, POP) en willen we je inspireren met de ‘surplus van intervisiemomenten’.

Voor wie? Deze workshop richt zich tot begeleiders van stages en werkplekleren uit de hogeschool.

Opvolging en begeleiding van stages en werkplekleren via LINK

Mats Calcoen en Lieselot D’haene

Link is het platform dat door meerdere opleidingen gebruikt wordt en dat het volledige stageproces van de studenten bundelt binnen één centrale omgeving: van het toewijzen van een stageplaats of praktijkopdracht voor een stage, over het opladen van stagecontracten, tot feedback en evaluaties voor praktijkopdrachten. Alle actoren binnen het stageproces kunnen in LINK worden opgenomen en nemen zo actief deel aan het uitbouwen van een kwalitatief traject voor de student. In deze sessie gaan we dieper in op de mogelijkheden van LINK en zal de inzetbaarheid van de tool getoond worden aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

Voor wie? Deze sessie richt zich tot opleidingshoofden en werkplek- of stagecoördinatoren.

Namiddag Sessie

Graduaat accounting administration

Lieselot D’haene

Interivisiemoment voor werkveld en docenten 

Graduaat winkelmanagement

Tony Derammelaere

Intervisiemoment voor mentoren van het incompanytraject 

Graduaat voertuigtechnieken en bachelor autotechnologie

David Demuynck

Rondleiding met uitleg over de actuele stand van zaken van de opleiding en werkveldoverleg met een blik op de toekomst van de sector

Graduaat elektromechanische systemen, bachelor elektromechanica en bachelor ontwerp- en productietechnologie

Jurgen Beddeleem

Rondleiding met uitleg over de actuele stand van zaken van de opleiding en werkveldoverleg met een blik op de toekomst van de sector

Graduaat HVAC, Graduaat hernieuwbare energiesystemen en bachelor EM: klimatisering

Stijn Claerhout

Rondleiding met uitleg over de actuele stand van zaken van de opleiding en werkveldoverleg met een blik op de toekomst van de sector 

Bachelor zorgtechnologie

Sofie Vanmaercke en Nathalie Vanrumbeke

Kennismaking met de opleiding en intervisie met werkveld 

Graduaat en bachelor orthopedagogie

Tina Deprez, Frauke Cossaert, Mark Van De Pontseele en Gwendoline Hotton

Werkveldoverleg over het aanvullingstraject via duaal leren en over zelfsturing op de werkplek

Graduaat HR-support en Graduaat winkelmanagement

Kim Servaege (jurist bij Easypay) en Bianca Reuse (Randstadgroup)

De arbeidsdeal - verplichting tot opleiding? Hoe passen de VIVES incompany-trajecten hier in?

Graduaat en bachelor sociaal werk

Jan Labbe, Mieke Brenning en Heidi Detailleur

Workshop over het verschil in opleiding en inzetbaarheid tussen de graduaats- en bacheloropleiding.