OPGELET!

HET LEERCAFE WERD GEANNULEERD.

Wist je dat docenten van VIVES studiegebied Onderwijs ook onderzoekers zijn?

Op 16 november organiseren we workshops die onderzoeksprojecten in de kijker plaatsen voor jouw onderwijspraktijk. 

 • Locatie: VIVES campus Torhout (Sint-Jozefstraat 1 - parkeren aan het stedelijk zwembad op 50 meter van de campus)
 • Kostprijs: GRATIS 
 • Doelgroep: kleuter, lager en secundair

18.00 – 18.30 u.

Verwelkoming & soep bar 

18.30 – 19.00 u. 

Plenaire sessie: De leraar als DJ (Delphine Wante)

In deze sessie deelt de spreker een aantal reflecties over de rol van de leraar in relatie met de technologie. Dit vertrekt vanuit een aantal vaststellingen over de impact van digitalisering in onderwijs op dit moment. Daarna worden een aantal voorbeelden gedeeld van waar technologie een transformatieve waarde kan hebben in de klas (evaluatie en feedback, foutenanalyse, personalisatie, interactie....) met aandacht voor kansen en valkuilen. Mee te brengen: laptop

19.10 – 19.45 u.

Workshop sessies (Inhoud programma - onder inschrijvingsformulier)

 • eBAKO/eBALO: digistem (educative technologie implementeren in STEM)
 • eBALO: kunstig kijken (MEMO)
 • eBASO/eBALO: XR technologie (deel 1)
 • eBASO: de impact van de modernisering van het secundair onderwijs op de lerarenopleiding
 • eBASO: STEM ja, maar hoe?
 • praktijkleerkracht anno 2023: info over het educatief graduaat voor secundair onderwijs

19.50 – 20.25 u.

Workshop sessies (Inhoud programma - onder inschrijvingsformulier)

 • eBAKO: Fonemi (fonologisch bewustzijn)
 • eBALO: boekvoorstelling CLIL
 • eBASO/eBALO: XR technologie (deel 2)
 • praktijkleerkracht anno 2023: info over het educatief graduaat voor secundair onderwijs

20.30 - … u.

Netwerk event 

Aanmelding LEERcafé

Aanmelden voor het LEERcafé kan tot en met 12 november 2023

Workshops reeks 1

eBAKO/eBALO: digistem (educative technologie implementeren in STEM)

Spreker - Stephanie Vervaet

Hoe kan educatieve technologie een meerwaarde betekenen voor STEM in het kleuter- en lager onderwijs? Het praktijkgerichte onderzoeksproject “DigiSTEM in het basisonderwijs” zocht het uit. 

Samen met drie basisscholen verkenden onderzoekers van Hogeschool VIVES, Arteveldehogeschool en UGent de mogelijkheden om digitale elementen bewust en doordacht in te zetten in STEM-onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen. 

Tijdens deze presentatie stellen we de resultaten van het project kort voor en zoomen we in op een aantal praktijkvoorbeelden voor zowel kleuter- als lager onderwijs.

Het project “DigiSTEM in het basisonderwijs” is een pilootproject dat gefinancierd werd via subsidies van de Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs & Vorming. 

eBALO: kunstig kijken (MEMO)

Spreker - Koen Crul 

Hoe kun je kunst (dans, muziek, beeld, theater) beschouwen met leerlingen? Wat zijn de drempels en opstapjes? Op het archief voor onderwijs (MEEMOO) vind je thematische collecties met fragmenten die je met leerlingen kunt bespreken. Tijdens de workshop verken je het materiaal en gaan we na hoe we het beschouwend gesprek kunnen voeren. Daarnaast krijg je een tool om eigen beschouwend materiaal op een kwaliteitsvolle manier in de klas te brengen èn tips om van beschouwing over te gaan tot een zinvolle creatie-opdracht.

Mee te brengen: een laptop met account Archief voor Onderwijs. 

https://onderwijs.hetarchief.be/stamboek.

eBASO: de impact van de modernisering van het secundair onderwijs op de lerarenopleiding

Spreker - Ruuth Oosterlijnck 

Welke impact heeft de modernisering van het secundair onderwijs op de lerarenopleiding? Of meer specifiek:

Op welke manier kunnen lerarenopleidingen studenten opleiden tot veranderingsbekwame onderwijsprofessionals die startklaar zijn om te functioneren binnen een gemoderniseerd en meer

gediversifieerd secundair onderwijs?
In dit PWO-project buigen de Bacheloropleidingen Secundair Onderwijs

(BASO) en Verkorte Educatieve Bachelors (VEB) van 8 Vlaamse hogescholen zich over deze onderzoeksvraag.

Met de verschuivingen die de modernisering met zich mee bracht, kwam ook de nood aan veranderingsbekwame onderwijsprofessionals sterker op de voorgrond. In dit project onderscheiden we twee componenten in het begrip veranderingsbekwaam. Enerzijds dienen leraren-in-opleiding een persoonlijk interpretatiekader te ontwikkelen van waaruit ze kritisch betekenis kunnen geven aan vernieuwingen. Anderzijds lijkt inzicht in de grammar of schooling – of de impact van schoolstructuren op onderwijsvisie opportuun. Om hierop in te zetten, wensen de deelnemende lerarenopleidingen hun opleidingen kritisch onder de loep te nemen en evidence based interventies op te zetten en te evalueren. Zo kunnen opleidingen inzetten op het versterken van de samenhang in het curriculum; op congruent opleiden; op het uitwerken van een aangepast stageconcept; op het verdiepen van de reflectieleerlijn en/of op een brede verkenning van diverse onderwijsconcepten.

In deze sessie zoomen we in op 2 zaken: 

-    de resultaten van een bevraging van onze pasafgestudeerden in het werkveld. Voelen zij zich bekwaam om mee te draaien in het vernieuwde secundair onderwijs? Hoe ervaren studenten uit andere lerarenopleidingen hun eerste stappen in het werkveld?

-    We schetsen de contouren van een nieuw vak in onze opleiding waarbij we willen inzetten op grammar of schooling.

Daarna is er nog even tijd voor discussie. 

eBASO: STEM ja, maar hoe?

Spreker - Joke Lippens

Wat is STEM en hoe kunnen we STEM en onderzoekend leren implementeren in de klas? Tijdens deze sessie worden heel wat inzichten aangebracht hoe een STEM project ontwikkeld wordt en op welke manier hiermee aan de slag kan gegaan worden in de klas. Hierbij krijg je inzicht op de manier hoe we in de lerarenopleiding onze studenten voorbereiden en vormen om met de STEM eindtermen aan de slag te gaan. Je maakt kennis met een geïntegreerde STEM-aanpak waarbij de termen ‘onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren’ centraal staan. Via Praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe STEM via onderzoekend leren in authentieke contexten kan aangebracht worden. Via deze praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in een aantal praktijkgerichte onderzoeken waar deze visie centraal staat.

 

praktijkleerkracht anno 2023: info over het educatief graduaat voor secundair onderwijs

Spreker - Lisa Brille

In 2019 verdween de SLO-opleiding om plaats te ruimen voor de educatieve graduaatsopleiding, de verkorte educatieve bacheloropleiding zonder vermelding van onderwijsvakken en de educatieve masteropleiding. De educatieve graduaatsopleiding, de opleiding voor praktijkleerkrachten, is om verschillende redenen uniek. Het is momenteel de enige graduaatsopleiding binnen onderwijs en telt bovendien ‘slechts’ 90 studiepunten, omdat deze studenten als startvoorwaarde hun nuttige beroepservaring inbrengen. In dit LEERcafé staan we verder stil bij het profiel van deze praktijkleerkracht anno 2023:

Deel 1: Profiel van de  educatief graduaat.

 • Wat zijn de startvoorwaarden van deze opleiding, ook als je al lesgeeft als Leraar in Opleiding (=LIO)?
 • Welk bekwaamheidsbewijs ontvangen de studenten bij welslagen?

eBALO/eBASO: XR technologie (deel 1)

Sprekers - Pieter Schutijser en Stéphanie Vanneste

Tijdens deze inspiratiesessie willen we u laten kennismaken met XR

Extended Reality (XR) wordt gebruikt om het hele continuüm aan te duiden tussen de fysieke werkelijkheid en het digitale universum, met al zijn tussenvormen. 

XR leidt tot betere leerresultaten van leerlingen en kan het leerproces beter ondersteunen. Leerlingen kunnen dankzij XR op een veilige en gecontroleerde manier situaties inoefenen die anders moeilijk tot niet mogelijk zijn.

Het heeft bijvoorbeeld een potentieel voor praktijklessen maar ook algemene vakken kunnen gebruik maken van XR. Denk bv. hoe leerstof over onzichtbare zaken heel abstract kan zijn voor leerlingen.  Via (gedeeltelijke) immersie kan je dit visualiseren. Met een VR-bril kunnen leerlingen onder meer virtueel kennismaken met de nieuwste assemblagetechnieken of levensechte brandoefeningen doen, maar ook bv. een gladiatorengevecht meemaken of een andere taal leren spreken.  Er zijn heel veel mogelijkheden en het XR- gamma wordt steeds groter. Tijdens deze sessie kom je in aanraking met verschillende vormen van XR en immersie.  Je leert hoe deze technologie kan ingezet worden bij leerlingen. Waar zijn kansen om deze technologie binnen te brengen in jouw klaspraktijk en welke valkuilen leren we uit onderzoek. We sluiten af met een beleving zodat de deelnemers ook de immersie kunnen ervaren en enkele mogelijkheden kunnen verkennen.

Opmerking: deze sessie is opgesplitst over workshop 1 en workshop 2 en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

eBASO/eBALO: XR technologie (deel 2)

Sprekers - Pieter Schutijser en Stéphanie Vanneste

Dit is een vervolg van de workshop in reeks 1

Opmerking: deze sessie is opgesplitst over workshop 1 en workshop 2 en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Workshops Reeks 2

eBAKO: Fonemi
(fonemisch bewustzijn)

Sprekers - Eva Monstrey en Linsey Hardyns

Onderzoek wijst uit dat het begrijpend lezen er steeds meer op achteruit gaat. Moeite met begrijpend lezen hangt vaak samen met niet of minder goed technisch kunnen lezen. Hoe sterker het fonemisch bewustzijn ontwikkeld is, hoe vlotter de leesstart zal verlopen.

Goed kunnen spelen met klanken is immers een belangrijke voorwaarde om tot lezen te komen. Leerkrachten hebben vaak handen te kort om kinderen individueel te begeleiden bij het inoefenen van de vaardigheden van het fonemisch bewustzijn.

Fonemi is een webapplicatie waarbij kinderen de vaardigheden (isoleren, analyse, synthese en manipuleren van klanken) van het fonemisch bewustzijn individueel kunnen inoefenen. Door te spelen met klanken versterken de kinderen hun fonemisch bewustzijn om zo een vlotte leesstart te maken.

Binnen deze workshop stellen we de app Fonemi kort aan jullie voor.

Mee te brengen: tablet, laptop of smartphone om de app op te laten spelen + een koptelefoon.

eBALO: boekvoorstelling CLIL

Sprekers - Hannelore Simpelaere , Eveline Simpelaere, Christa Pacco en Tamara Buyck

Samen met collega’s uit de lerarenopleidingen van UCLL, Erasmus Hogeschool en Haute Ecole Francisco Ferrer zetten vier docenten van VIVES Campus Torhout hun schouders onder een project rond CLIL in het basisonderwijs. Het hoofddoel is basisscholen ondersteunen in het experimenteren met Content and Language Integrated Learning. Hiervoor organiseren we al drie jaar professionele leergemeenschappen en geven we coaching op de werkvloer. In oktober verscheen het handboek ‘Lesgeven in een andere taal? Zo pak je dat aan in de lagere school!’. Het boek bevat naast concreet lesmateriaal ook digitale ondersteuning.

In de professionele leergemeenschappen beantwoorden we vragen als ‘wat is CLIL’ en ‘hoe kan dit in het basisonderwijs geïmplementeerd worden’. De deelnemers delen good practices, tips en concreet materiaal en ze wisselen hun ervaringen en bezorgdheden uit.

Een vijftigtal leraren uit 23 scholen gingen er al enthousiast mee aan de slag. Spring jij ook mee op de CLIL-kar?

praktijkleerkracht anno 2023: info over het educatief graduaat voor secundair onderwijs

Spreker - Lisa Brille

In 2019 verdween de SLO-opleiding om plaats te ruimen voor de educatieve graduaatsopleiding, de verkorte educatieve bacheloropleiding zonder vermelding van onderwijsvakken en de educatieve masteropleiding. De educatieve graduaatsopleiding, de opleiding voor praktijkleerkrachten, is om verschillende redenen uniek. Het is momenteel de enige graduaatsopleiding binnen onderwijs en telt bovendien ‘slechts’ 90 studiepunten, omdat deze studenten als startvoorwaarde hun nuttige beroepservaring inbrengen. In dit LEERcafé staan we verder stil bij het profiel van deze praktijkleerkracht anno 2023:

Deel 2: Educatief graduaat by VIVES

 • Hoe ziet de opleiding tot educatief graduaat eruit (= curriculum, trajecten)?
 • Welke basiscompetenties mag je verwachten van een pas afgestudeerde educatieve graduaat op je school?

Deel 1 en Deel 2 kunnen los van elkaar worden gevolgd