Drie studenten op feest poseren voor camera

Bij VIVES zit je goed

Uw zoon of dochter schreef zich onlangs als nieuwe student in om een lerarenopleiding te volgen aan Hogeschool VIVES Studiegebied Onderwijs op campus Brugge. We danken u alvast voor het vertrouwen dat u stelt in onze opleiding.

Hoewel het strikt genomen de student is die zich inschrijft en een studiecontract met VIVES afsluit, begrijpen we uiteraard ook dat u met raad en daad de studiekeuze van uw dochter of zoon ondersteunt. Regelmatig krijgen we dan ook vragen van ouders omtrent de concrete organisatie van de studietrajecten in het hoger onderwijs van vandaag. 

We nodigen u daarom graag uit op een informatieavond op donderdag 12 oktober 2023 om 19 uur in Auditorium Montanus op VIVES campus Brugge (Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge-Sint-Michiels).

Na een algemene voorstelling over studeren aan onze lerarenopleiding en het onderwijs- en examenreglement, zullen de docenten van de opleidingen per opleiding (kleuter, lager en secundair onderwijs) in kleinere groepen meer informatie geven over de opbouw van de opleiding, de begeleiding van de studenten, de stages en de praktijkopleiding tot leraar.

We sluiten de avond af met een receptie.

Meld je aan voor de infoavond

Mogen we u vragen om – als u wenst deel te nemen – uw komst vóór 12 oktober 2023 te bevestigen?