Handen delen eten in een iftar

Wat is Iftar? Kan ik hieraan deelnemen?

Tijdens de Ramadan eten en drinken moslims niet van zonsopgang tot zonsondergang. Na het ondergaan van de zon komt iedereen samen in goed gezelschap voor de maaltijd. Deze maaltijd wordt Iftar genoemd.

Ook christenen nemen deel aan een vastenperiode. De veertig dagen voor Pasen proberen christenen soberder te leven. We noemen dit de veertigdagentijd.

Deze Iftar-maaltijd is niet enkel voor christenen en/of moslims. Het evenement is een kans om mensen van andere culturen te ontmoeten en leren begrijpen. Daarom zijn alle religies en levensbeschouwingen welkom. Wij zorgen er natuurlijk voor dat iedereen comfortabel en volgens zijn/haar tradities kan deelnemen aan de maaltijd.

Waar?

27 maart 2024

Het Forum, Vives Kortrijk

De maaltijd wordt geserveerd vanaf 19u15

Belangrijke details

Wat neem je mee?

 • Een open geest: dit is een moslim traditie gedurende de Ramadan, die wordt opengesteld voor iedereen.

 • Een maaltijd voor het dubbel aantal mensen die je meeneemt.

  Bijvoorbeeld: twee mensen brengen een maaltijd mee voor 4 personen.

  Er zijn microgolfovens beschikbaar om maaltijden opnieuw op te warmen.

  Is het niet mogelijk om eten mee te nemen? Geen probleem, je bent nog steeds welkom!

  Gelieve een vegetarisch of halal* gerecht mee te nemen.

  Gelieve alle ingrediƫnten in je maaltijd te kennen, zodat we rekening kunnen houden met allergenen en intoleranties.

 • Indien je dit wenst, kan je je eigen servies meenemen.

 • Gebedsmat, indien je wenst te bidden.

Vlees dient voor moslims aan bepaalde eisen te voldoen. Daarom wordt het voor niet-moslims aangeraden een vegetarisch gerecht mee te nemen.

Hoeveel kost het?

Dit evenement is gratis. Het is verplicht om jezelf te registeren via deze link: https://forms.gle/t2xQVeLmz6avdxgCA

Gelieve een maaltijd mee te nemen, indien dit voor jou mogelijk is.

Dresscode

Dit is geen formeel evenement, maar gelieve bescheiden kleding te dragen.

Tijdlijn

 • 18:15 Verwelkoming gasten
 • 18.45 Plaatsnemen aan tafel
 • 19:00 Korte verwelkoming
 • 19:13 Zonsondergang

  Een soera uit de Koran zal afgespeeld worden. Dit geeft moslims het signaal dat de vasten kunnen breken. Andere religies wachten ook tot dit moment om te beginnen aan de maaltijd.
 • 20:30 Einde van het evenement

Gedurende het volledige event zijn er ruimte beschikbaar voor gebed. Gelieve een eigen gebedsmat mee te nemen indien je dit wenst.

Wie organiseert dit?

Enkele moslimstudenten uit Vives Kortrijk kwamen in het begin van 2023 samen en organiseren sindsdien Iftar@Vives.

SPES Vives en UP Kulak sponsoren dranken, dadels en yoghurt voor alle aanwezigen.

Vragen?

Bij vragen of bezorgdheden, gelieve een mailtje te sturen naar: [email protected] of [email protected]

 

Iftar meal

Iftar for everyone

During Ramadam, muslims do noet eat or drink from sunrise to sunset. After sun sets, everyone comes together for a meal in good company. The meal is called Iftar.

Christians also participate in a period of fasting. During the forty days before easter, christians try to live more frugally. We call this Lent.

This iftar meal is not just for Christians and/or muslims. The event is an opportunity to meet and understand people from other cultures. That is why all religions and philopsophies are welcome. We ensure that everyone can participate in the meal comfortably and according to their traditions.

Where?

March 27 2024

The Forum, Vives Kortrijk

The meal will be served around 19:15

Important details

What do I bring?

 • An open mind: this is a muslim tradition during Ramadan, that is open to attend for everyone.
 • A meal, double the amount of the people that you are brining

  example: two persons bring a meal for 4 people.

  Is it not possible to bring food? No worries, you are still welcome!

  Please only bring vegetarian or halal* dishes with you.

  Please remember all the ingrediƫnts you are using in your dish, so we can take allergies into account.

  There are microwaves available to reheat your dish.
 • If you want, you can bring your own plate and cutlery.
 • Prayer mat, if you intend on praying.

* For muslims, meat must meet certain requirements. Therefore, it is recommended for non-Muslims to bring a vegetarian dish.

How much does it cost?

This event is free. It is mandatory to register yourself via this link: https://forms.gle/t2xQVeLmz6avdxgCA

 

Please bring a meal if this is possible for you.

Dresscode:

This is not a formal or fancy event, but please dress modestly.

Timeline

18:15 Welcoming guests

18:45 Seating at the table

19:00 Short welcome

19:13 Sunset

A surah from the Quran will be played. This signals to muslims that they can break the fast. Other religions also wait until this moment to begin the meal.

20:30 End of the event

During the entire event there will be space available for praying. Please bring your own prayer mat if you wish to pray.

 

Who is organizing this?

A group of muslim students from Vives Kortrijk came together in early 2023 and have been organizing iftar@Vives since ever.

SPES Vives and UP Kulak sponsor drinks, dates and yoghurt for all attendees.

Questions

If you have questions and concerns, please send a message to:

[email protected]  or [email protected]